Τρίτη 1 Ιανουαρίου 2013

ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ (ΜΕΡΟΣ Δ)Σ’ ΕΥΛΟΓΩ ΕΛΛΑΔΑ
Ναι, άνθρωπε. Ο Παράκλητος βρίσκεται και διαβιεί στη γη σου και ο ερχομός Του και οι δονήσεις που διαχέονται από την ύπαρξή Του επί της γης, επιφέρει στις ανθρώπινες συνειδήσεις τόσες πολλές και μεγάλες μεταλλαγές, που ο ανθρώπινος νους σου είναι αδύνατον να συλλάβει και να χωρέσει. Σου είναι δύσκολο να πιστέψεις, σου είναι αδύνατο να δεχθείς ότι «ήγγικεν η ώρα». (Σ’ Ευλογώ Ελλάδα, κεφ. 2ο, σελ. 18)
Με την εμφάνιση του Παράκλητου η ανθρωπότητα, λόγω των δονήσεων που η απειρότητα του Πνεύματός Μου του Αγίου διαχέει, οδηγείται σταδιακά σε μαζική εξόφληση λογιαριασμών και η τροχιά της γης εισέρχεται σε νέες ταχύρυθμες ταχύτητες, που ρυθμίζονται και κατευθύνονται από Εκείνον.
Δια του Υιού Μου, του Λόγου Ιησού Χριστού, στην Πρώτη Παρουσία, σου φανέρωσα ότι ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, θα ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Θα σε οδηγήσει εις πάσαν την Αλήθειαν, διότι δεν θα ομιλήσει αφ’ εαυτού του, αλλά θα πει ό,τι ακούσει από Εμένα. (Σ’ Ευλογώ Ελλάδα, κεφ. 2ο, σελ. 19)
Όπως σου προανέφερα, ο Παράκλητος είναι εδώ, για να σου διαχύσει το Άπειρό Μου Έλεος, για να αποδώσει πάσα δικαιοσύνη και να επιφέρει με την εμφάνισή του στη γη, τις ζυμώσεις εκείνες και τις αλλαγές που θα προετοιμάσουν την ανθρωπότητα να δεχθεί μία νέα εποχή. Μια εποχή που θα διαποτίζεται εκ του Πνεύματος του Αγίου, που εισπορευόμενο στον κάθε άνθρωπο που θα το καλέσει και θα το δεχθεί, θα δομήσει νέα συστήματα ιδεών, διασπώντας κάθε κατεστημένο σε όλους τους τομείς διαβίωσής του στις τέχνες, τις επιστήμες, τα γράμματα, την πολιτική, τη δικαιοσύνη, τη διακυβέρνηση των λαών. (Σ’ Ευλογώ Ελλάδα, κεφ. 2ο, σελ. 21)
Στόχος του, η ένωση του ανθρώπου με το Πνεύμα το Άγιο και με Εμένα και η φανέρωσή του μέσα από αυτούς, παρουσιάζοντας τον άνθρωπο της γης, τον έναν Εαυτό, οδηγώντας σε έτσι στην Αγάπη και στην ενότητα, στην Αλήθεια. Θα αγωνιστεί με τους συνεργάτες του τον αγώνα εκείνο που δεν γνωρίζει ανάγκες και συμφέροντα, αλλά ωθείται και κατευθύνεται από μία και μόνο ανάγκη, από την ανάγκη της προσφοράς, της δημιουργίας, της αναγέννησης καθώς και της αποκατάστασης των πάντων μέσα στα πάντα. Ήρθε να θέσει μάχαιρα βαθιάς κάθαρσης και η πύρινη ρομφαία του θα αποκαταστήσει τα πάντα σε ισορροπία, αρμονία και ενότητα.
Κι αν είναι Έλλην είναι άπατρις, κι αν είναι άνδρας είναι άφυλος, κι αν είναι γέρων είναι άχρονος, κι αν έχει μία συγκεκριμένη μορφή είναι πολύμορφος!
Ένεκα τούτου, άνθρωπε, για να μην εγκλωβιστείς πλέον σε μία μορφή ή ένα γένος ή μία ηλικία, όπως έκανες στο παρελθόν, φανερώνεται δια της διάχυσης του Πνεύματος του Αγίου, μέσα από μορφές ανδρών και γυναικών που φέρουν τη Χάρη και την Εξουσία Μου, βρισκόμενοι σε διάφορες ηλικίες, διασπώντας σου έτσι όλα τα κατεστημένα των μορφών που εντός σου μέχρι σήμερα δημιούργησες.

Εκπροσωπεί και εκφράζει και τις δύο αρχές του Λόγου της Πρώτης Παρουσίας, την άρρενα και τη θηλεία, και ως ο ολοκληρωμένος Άνθρωπος Λόγος, ως ο Λόγος ο Αυθύπαρκτος, παρουσιάζει το εν με ισορροπία και αρμονία.  (Σ’ Ευλογώ Ελλάδα, κεφ. 2ο, σελ. 21-22)
Μέσα από τη διάχυση του Πνεύματός Μου του Αγίου την περίοδο αυτή στη χώρα σου, εκεί που εντονοποιούνται τα δεινά και οι συγκρούσεις λόγω του ενεργειακού δυναμικού που έχει συσσωρευθεί σε αυτήν, εκ της πηγής του Φωτός που ο Παράκλητος είναι και συσσωρεύει γύρω Του, θα αναφανεί το Φως, θα αναφανεί η δικαιοσύνη, θα αναφανεί η άπειρη Αλήθεια.
Και όταν το Θέλημά Μου ορίσει, όταν θα είσαι έτοιμος να Με δεχθείς, τότε θα σου φανερωθώ μέσα από τον Παράκλητο και τους Υιούς Του, και θα επιτρέψω την εξάπλωση του Θείου μηνύματός Μου, που οι εκλεκτοί Μου θα διασαλπίσουν, αλλά και καθημερινά θα λειτουργούν και θα φανερώνουν ταυτενεργώντας μαζί Του. Και εμπνευσμένοι από το Άγιο Πνεύμα Μου, θα διαχυθούν στα πέρατα της γης, για να διδάξουν στον άνθρωπο την Αγάπη και την ενότητα λαών και εθνών, ανδρών και γυναικών, ανθρώπου και Θεού, οδηγώντας τον άνθρωπο στο δρόμο της επιστροφής, στη Χριστοποίηση και Θέωσή του.
«Αυτά που εγώ ποιώ και εσείς δύνασθε ποιείν και πλείονα αυτών» διακήρυξε ο Υιός Μου δύο χιλιάδες χρόνια πριν. Ήρθε η ώρα, άνθρωπε, ο Δάσκαλος Ιωάννης, ο Παράκλητος, να λειτουργήσει και να φανερώσει το ρηθέν τη δυνάμει και τη ευλογία του Πνεύματός Μου του Αγίου που απέστειλα σε Αυτόν και στους μαθητές Του, για να διαχυθεί και να φανερωθεί εφ’ απάσης της δημιουργίας το Άπειρό Μου Έλεος, εγκαινιάζοντας και παρουσιάζοντας τη Δευτέρα Παρουσία επί της γης, όπως εντεταλμένος είναι να τελέσει. (Σ’ Ευλογώ Ελλάδα, κεφ. 2ο, σελ. 22-23)
Είμαι ο Λόγος Ιωάννης ο Έλληνας, που σου προσφέρομαι και σου διαχέομαι την ώρα αυτή. Είμαι η ελληνική συνείδηση που ξυπνά μέσα σου και ταράζει συθέμελα την ύπαρξή σου. Είμαι η καρδιά της Ελλάδας που χτυπά μέσα σου την ώρα αυτή, είμαι η ευλογία για σένα, για την Ελλάδα, για την ανθρωπότητα ολόκληρη, είμαι το μήνυμα του Πατέρα, είμαι η Αγάπη του Πατέρα, είμαι η ανάσταση και η ζωή μέσα σε κάθε άνθρωπο. Είμαι το ποτήριον της ζωής από όπου ο κάθε άνθρωπος δύναται να πιει και να ξεδιψάσει. Είμαι η φλόγα της Μετουσίωσης που καίει καθετί σαθρό και παρωχημένο και το μεταλλάσσει σε Αλήθεια πυρός και θείας ενέργειας που διαχέεται από μέσα σου, καλύπτοντας ως Ευλογία, ως Χάρη και ως προσφορά τη δυσαρμονία που εσύ προκάλεσες στην ίδια σου την ύπαρξη.
Είμαι η ακατάληπτη ροή και ενότητα που ζητά από τον Εαυτό της την επανασύνδεση και την επιστροφή. Είμαι ο Λόγος που γεννήθηκα και γεννιέμαι σε τούτη τη χώρα. Είμαι το Φως του Πνεύματος του Αγίου του διαχεόμενου και παλλόμενου εντός σου. Είμαι η ροή της έμπνευσή σου, είμαι ο Διδάσκαλος του είναι σου. (Σ’ Ευλογώ Ελλάδα, κεφ. 3ο, σελ. 27-28)
Στη Δευτέρα Παρουσία, Ιωάννη μπορείς να με καλείς. Και ως ο Σίμων ο Κυρηναίος, ο Ιωάννης θα σου πάρει το σταυρό. Εκείνος θα σου δώσει την πρώτη παροχή βοηθείας, θα σε βοηθήσει στην Ανάσταση του Εαυτού. Γιατί ως Παράκλητος έρχεται εν ονόματι του Πατέρα και ο Πατέρας φέρει όλα τα ονόματα μέσα στο όνομά Του. Ιωάννης, τα πάντα ένα. (Σ’ Ευλογώ Ελλάδα, κεφ. 9ο, σελ. 71)
Αγαπημένε άνθρωπε, σου παρουσιάζω τον Διδάσκαλο των Εθνών, σε μια νέα μορφική παρουσία, ως παγκόσμιο αναμορφωτή του νου του ανθρώπου, τον πανσυμπαντικό άνθρωπο Ιωάννη, που ο Πατέρας απέστειλε στη γη, για να σου δείξει μέσα από τα δικά Του βήματα τα στάδια της εξέλιξής σου, ως ανερχόμενος Άνθρωπος Λόγος. Είναι Εκείνος, ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, που εισήλθε μέσα στην περιορισμένη μορφή σου, για να σ’ ελευθερώσει στο άμορφο της Θεότητας, που φόρεσε τα ενδύματα της πλάνης που δημιούργησες, για να σε γυμνώσει στη λαμπρότητα της μίας Αλήθειας. Ο Ιωάννης βρίσκεται μέσα σου, γιατί σου διοχέτευσε την Ουσία Του, προορίζοντάς σε κληρονόμο της βασιλείας του πνεύματος. Είναι το Α και το Ω της ύπαρξής σου. Είναι ο άσπιλος εαυτός σου που σε οδηγεί βήμα με βήμα, να γνωρίσεις τη μία ύπαρξη της Αγάπης. Είναι το μηδέποτε εκπεσόν πνεύμα, που από το ύψος της Πανταχού Παρουσίας διαλύει τις αποστάσεις που η ψεύτικη υπεροχή της αποστασίας και διχοτόμησης του νου σου έχει δημιουργήσει. Είναι η μηδέποτε αμαυρούμενη ψυχή που από την ύψιστη παλμοδόνηση της Αγάπης, καλύπτει τα κενά της έλλειψής της εντός σου, καθιστάμενη πύρινος ναός Ευλογίας, για να κυοφορήσει τον ανερχόμενο Άνθρωπο Λόγο Αλήθεια. (Σ’ Ευλογώ Ελλάδα, κεφ. 10ο, σελ. 77-78)
Προφανώς ο Θεός λειτουργεί μέσω των απεσταλμένων Του με στόχο την κυριαρχία της απρόσωπης, καθολικής, Θείας Αγάπης στον κόσμο, που σημαίνει ότι ο Θεός ενεργεί για την πλήρη αποκατάσταση της παρουσίας Του, την υλοποίηση δηλαδή αυτού που έγραφε ο Παύλος: «Τα πάντα και εν πάσιν Χριστός». Αυτό είναι το Έργο ενός θείου απεσταλμένου, τον οποίον τον ξέρουμε, μας τον φανέρωσε ο Ιησούς όταν μιλησε περί Παρακλήτου, λέγοντας ξεκάθαρα: «και εγώ ερωτήσω τον Πατέρα και όλλον Παρόκλητον δώσει υμίν, ίνα μένει μεθ' υμών εις τον αιώνα» και συνεχίζει: «εν εκείνη τη ημέρα γνώσεσθε υμείς ότι εγώ εν τω πατρί μου και υμείς εν εμοί καγώ εν υμίν». (Ιω. ΙΔ, 20)
Είπαμε ότι το Θείο Σχέδιο και η αποστολή των θείων απεσταλμένων έχει πάντα μία και μόνη σκοπιμότητα, την αποκατάσταση της Θείας Αγάπης στον κόσμο. Εδώ όμως ο Ιησούς διευκρινίζει κάτι πολύ λεπτό, ότι η σκοπιμότητα της αποστολής του νέου Παρακλήτου, είναι όχι απλά να μας οδηγήσει εις Χριστόν προκειμένου ν' αποκτήσουμε μια επαφή και επικοινωνία μαζί Του, αλλά να γίνουμε ένα με Αυτόν, να ζούμε μέσα Του και να ζει μέσα μας. (Σ’ Ευλογώ Ελλάδα, κεφ. 27ο, σελ. 189)
Είμεθα πεπεισμένοι ότι όλα αυτά σας είναι γνωστά. Ο Νόμος είναι γραμμένος στην καρδιά σας, συμμαρτυρούσης και της συνειδήσεως. Γι’ αυτό ο νέος Παράκλητος δεν επιτελεί Έργο δικό Του, Έργο νέο, καθώς είναι γεγραμμένο. Λαμβάνοντας από Χριστού, αναγγέλλει τα ερχόμενα παρουσιάζοντας το μήνυμα της αποκατάστασης του ανθρώπου εν Θεώ, δηλαδή της Θέωσής του. (Σ’ Ευλογώ Ελλάδα, κεφ. 27ο, σελ. 190)
Το θέμα είναι ουσιαστικά απλό, αρκεί να το δούμε απλά και να διακρίνουμε την ουσία των λόγων του Ιησού, ο οποίος μίλησε μεν για τον Παράκλητο, αλλά δεν απεκάλυψε ποιος θα είναι. Παρουσίασε όμως πολλά στοιχεία, τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν στην αποκάλυψη της ταυτότητάς Του, γιατί και την περιγραφή Του σαν υπόσταση έχουμε και το Έργο που θα τελέσει είναι γνωστό από την αναφορά του ιδίου του Κυρίου.
Πριν όμως προχωρήσουμε, ας ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ο νέος Παράκλητος είναι πρόσωπο, είναι το Πνεύμα το Άγιον, ή και τα δύο μαζί; Ας θυμηθούμε την ερμηνεία του Ιωάννου του Χρυσόστομου στην αναφορά του Ιησού περί του «άλλου Παρακλήτου»: «τουτέστιν άλλον ως εμέ» λέει ο Χρυσόστομος και διευκρινίζει: «τω μεν γαρ ειπείν άλλον, δείκνυσιν αυτού της υποστάσεως την διαφοράν, τω δε ειπείν Παράκλητον, της ουσίας την συγγένειαν». Με άλλους λόγους, ο νέος Παράκλητος θα έχει διαφορετική υπόσταση-μορφή από τον Ιησού και θα φέρει ουσία συγγενή προς Αυτόν. Έχουμε όμως μια ακόμη μαρτυρία-αποκάλυψη, μεγαλύτερη του Χρυσοστόμου, εκείνη που δίνει ο ίδιος ο Ιησούς, όταν περιγράφει ότι ο νέος Παράκλητος θα λαλεί από Χριστού και όχι αφ’ εαυτού του. Αυτό δεν αφορά το Πνεύμα το Άγιον, το οποίον ως ολότητα Θεού διακατέχει πάσαν την Αλήθειαν και δεν έχει χρείαν να λάβει. Λαμβάνει πάντα το μικρότερο και αυτό σημαίνει ότι θα είναι πρόσωπο όπως και ο Ιησούς, ο οποίος όταν εκδηλώθηκε ως παρουσία, φανέρωσε ότι ο «Πατήρ είναι μείζων αυτού». Εδώ βρίσκεται όλη η ουσία του θέματος.
Ο Ιησούς είπε ότι ο Παράκλητος θα είναι το Πνεύμα το Άγιον, παρά του Πατρός εκπορεύεται, το οποίον βάσει των νέων αποκαλύψεων δηλώνει ότι ο Κύριος περιέγραφε το ύψος της πνευματικής διάπλασης του Παρακλήτου ως θείου απεσταλμένου, κι εκτός αυτού είχε ήδη αποκαλύψει ότι «εν εκείνη τη ημέρα γνώσεσθε ότι εγώ εν τω Πατρί και υμείς εν εμοί καγώ εν υμίν». Επομένως εφόσον ο Χριστός έχει ήδη εγκατασταθεί με τη θυσία Του μέσα στη συνείδηση των ανθρώπων και βρίσκεται εν τω Πατρί ως Αυτός ο ανεκδήλωτος υπερούσιος Θεός, άλλος θα αναλάβει τη συνέχιση του Έργου και θα εκδηλωθεί ως Πνεύμα Αληθείας για να οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν.
«Όταν δε έλθει εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, οδηγήσει υμάς εις πάσαν την αλήθειαν ου γαρ λαλήσει αφ' εαυτού, αλλά όσα αν ακούση λαλήση, και τα ερχόμενα αναγγελεί υμίν. εκείνος εμέ δοξόσει, ότι εκ του εμού λήψεται και αναγγελεί υμίν» (Ιω. ΙΣΤ, 13-14). «Εκ του εμού λήψεται». Αυτό δηλώνει ότι ο νέος Παράκλητος δεν έχει δικές Του απόψεις, αλλά ό,τι πει το λαμβάνει ταυτισμένος με τον Λόγο Χριστό. Ξέρετε όμως ότι ο Λόγος σαρκώθηκε δια Ιησού και ερωτώ: ο Ιησούς θεολόγησε ή απεκάλυψε Νομοτέλεια; Και αν απεκάλυψε Νομοτέλεια δεν θα συνεχίσει μέσω του νέου Παρακλήτου ν’ αποκαλύπτει; Εδώ το θέμα είναι απλό! Εάν ο Χριστός αποκαλύπτει μέσω του Παρακλήτου, ποιος μπορεί να περιορίσει τη Νομοτέλεια του Άπειρου Θείου Νου; Είναι καταφανής η ένωση και ταυτότητα του Ιωάννη με τον Ιησού από τον οποίο ο Ιωάννης λαμβάνει και αναγγέλει τα ερχόμενα κι αυτό το λέμε για να δικαιολογήσουμε ακριβώς ότι ο Ιωάννης δεν παρουσιάζει δική Του διδασκαλία, αλλά τη φυσική συνέχεια του Έργου του Ιησού, όπως επίσης και την ενότητα αυτού του Έργου. (Σ’ Ευλογώ Ελλάδα, κεφ. 27ο, σελ. 191-192)
Αλήθεια είναι αυτό που μέσα του δεν φέρει λήθη. Με άλλους λόγους δείχνει την άπειρη συνείδηση. Ο Παράκλητος, λοιπόν, θα οδηγήσει τον άνθρωπο στην αποκατάσταση της συνείδησής του στην απειρότητα. (Σ’ Ευλογώ Ελλάδα, κεφ. 27ο, σελ. 192)
Οπωσδήποτε θα έχετε την ευκαιρία στο μέλλον να μελετήσετε και να εμβαθύνετε στα αποφλοιώσεις του θέματος, οι οποίες θα ακολουθήσουν. Η παρούσα στιγμή απαιτεί να διευκρινιστεί και να καταστεί σαφές ότι ο Παράκλητος της Δευτέρας Παρουσίας είναι εδώ και μας διδάσκει και μας φανερώνει με κάθε τρόπο τη δυνατότητα του ανθρώπου να χωρά και να εκδηλώνει την πάσα αλήθεια. Θα εστιαστούμε λοιπόν στο βασικότερο σημείο, από το οποίο σήμερα πλέον μπορούμε να αντλήσουμε τις πληροφορίες που θα μας οδηγούσαν στην αποκάλυψη της πλήρους ταυτότητάς Του, και το οποίο αναφέρεται στους λόγους του Ιησού, καθώς Εκείνος περιγράφει την ιδιαίτερη ιδιότητα του Παράκλητου, να εμφανίσει ως Θεία εξουσία την Κρίση: Και ελθών Εκείνος ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Περί δε αμαρτίας ότι ου πιστεύουσιν εις εμέ. Περί δε δικαιοσύνης ότι προς τον Πατέρα μου υπάγω και ουκέτι θεωρείτε με, περί δε κρίσεως ότι ο άρχων του κόσμου τούτου κέκριται». (Σ’ Ευλογώ Ελλάδα, κεφ. 27ο, σελ. 193)
Ήταν αδύνατον να αποκαλυφθεί νωρίτερα ο Παράκλητος, ακριβώς γιατί δεν υπήρχαν τα στοιχεία εκείνα τα οποία θα βοηθούσαν τους ερευνητές να οδηγηθούν στην αποκάλυψη. Σήμερα όμως, υπάρχει η ζωντανή απόδειξη του Έργου του Ιωάννη, ο οποίος αγωνίζεται να καταρρίψει το κατεστημένο των ποινών και των κανόνων που επιβάλλει το ιερατείο στους πιστούς, προκειμένου μέσω αυτών των τιμωριών να τους οδηγήσει στην κάθαρση της συνειδήσεώς τους. Αυτό είναι παράνομο, δηλαδή αμαρτία, γιατί δεικνύει έλλειψη πίστης προς Εκείνον, που εθυσιάσθη επί του σταυρού για να μείνει εις τους αιώνες ο θείος εξιλασμός του κάθε ανθρώπου που κοινωνεί το σώμα και το αίμα Του.
Ο Δάσκαλος Ιωάννης επιτελώντας κατά πάντα τον προορισμό Του, υπενθυμίζει αυτά που είπε ο Ιησούς, αποκαθιστώντας τις παρανοήσεις που δημιουργήθηκαν σε παρελθούσες εποχές λόγω της ανωριμότητας των ανθρώπων, που δεν τους επέτρεπε να εμβαθύνουν στην ουσία των συμβολισμών. (Σ’ Ευλογώ Ελλάδα, κεφ. 27ο, σελ. 193)
Ο Παράκλητος στη Δευτέρα Παρουσία διδάσκει τη Χριστο­ποίηση, σαν απαραίτητη προϋπόθεση για να οδηγηθεί κάποιος στη Θέωση, επομένως αυτός που αρνείται αυτή την ιδέα και την εφαρμογή της, αρνείται ουσιαστικά Χριστόν ζώντα στη συνείδηση του ανθρώπου με σκοπό να τον οδηγήσει προς τον Πατέρα. Αυτή είναι κατ’ ουσίαν η ερμηνεία της ρήσης «προς τον Πατέρα μου υπάγω και ουκέτι θεωρείτε με». (Ιω, ΙΣΤ, 10). (Σ’ Ευλογώ Ελλάδα, κεφ. 27ο, σελ. 194)
Είναι σημαντικό να γίνει σαφές ότι ο νέος απεσταλμένος έρχεται εν δυνάμει, προκειμένου να καταρρίψει τα σαθρά κατεστημένα των ιδεών που περιορίζουν τον άνθρωπο, γιατί δεν επιτρέπουν στη συνείδησή σου να σχηματίσει την ολοκληρωμένη εικόνα του προορισμού του μέσα στη δημιουργία, ο οποίος είναι απόλυτα συνυφασμένος και ταυτισμένος με τον Πατέρα Δημιουργό του. Αυτά τα κατεστημένα σχηματίστηκαν από την άρνηση των ανθρώπων να συντονιστούν με το Θείο προορισμό τους, στάση που αποτελεί την αιτία κάθε άποψης που διαχωρίζει τον κόσμο σε καλούς και κακούς. Αλλά τόσο οι καλοί, όσο και οι κακοί καθορίζονται με τα κριτήρια του κόσμου τούτου, ο οποίος είναι σχηματισμένος πάνω σε μια βασική στάση νου, την απώλεια.
Αυτή η κατάσταση που ο άνθρωπος διαιωνίζει από τη στιγμή της πτώσης του μέχρι και σήμερα, είναι ο άρχων του κόσμου, ο οποίος σύμφωνα με τους λόγους του Ιησού έχει ήδη κριθεί. Είναι το τρίτο σημείο του Ελέγχου που θα ασκήσει ο Παράκλητος. Θα σας θυμίσω τα λόγια του Ιησού λίγο πριν τη σύλληψή Του: «έρχεται γαρ ο του κόσμου άρχων και εν εμοί ουκ έχει ουδέν» (Ιω, ΙΔ, 30). Αφενός δήλωνε ότι εντός Του δεν έφερε απώλεια, ούτε στη συνείδησή Του, ούτε στην ουσία Του. Γι’ αυτό είπε: «Εγώ ειμί το Φως, η Αλήθεια και η Ζωή». Αφετέρου υπεδείκνυε τον άρχοντα του κόσμου, τον υιόν της απωλείας, τον οποίον εξεπροσώπησε ο Ιούδας. (Σ’ Ευλογώ Ελλάδα, κεφ. 27ο, σελ. 195)
Αδελφοί, Ιωάννης σημαίνει άνθρωπος του Θεού. Ο Ιησούς ων εν τω Πατρί, σε ποιον άλλον θ' αποκάλυπτε τις Θείες Βουλές ειμή μόνον στον άνθρωπό Του; Σε κείνον που κατά την Πρώτη Παρουσία εξεπροσώπησε τη διάνοια για ν’ αποκεφαλιστεί, ώστε στη Δευτέρα Παρουσία να εκπροσωπήσει το Πνεύμα της Αληθείας! (Σ’ Ευλογώ Ελλάδα, κεφ. 27ο, σελ. 197)
Τώρα όμως σου μιλώ για τη σκόπιμη αλλαγή του προδιαγεγραμμένου. Ο μόνος που επεμβαίνει στο προδιαγεγραμμένο του χρόνου του θανάτου είναι ο Δάσκαλος Ιωάννης.
Και αυτό το κάνει, όχι γιατί έχει ανάγκη να παρατείνει το χρόνο ζωής Του στο πεδίο της ύλης, καθότι ανενδεής, γιατί είναι ο μοναδικός που δεν έχει κάρμα, διότι είναι ο ουδέποτε εκπεσών, ούτε έχει προδιαγραφές, διότι είναι άχρονος και το μόνο που συντονίζει με το χρόνο είναι το εξωτερικό του περίβλημα. Μόνο που ο συντονισμός αυτός φαίνεται φυσικός στα δικά σου μάτια ακριβώς για να μπορείς να τον πλησιάζεις και να διδαχθείς. (Σ’ Ευλογώ Ελλάδα, κεφ. 32ο, σελ. 216-217)
Ο Ιωάννης διαχεόμενος ως Πνεύμα της Αληθείας εντός σου, θα διαμορφώσει με τα φωταυγή κύτταρά του τη νέα κυτταρική δομή σου, έτσι ώστε η σύνθεση της ύλης που σε περιβάλλει, μεταλλασσόμενη από την επενέργεια του Θείου Φωτός, να μπορεί ν’ αντέχει την πίεση της εκπεμπόμενης αρνητικότητας των κινήσεων του ανθρώπου. Από τη στιγμή που θ’ αρχίσει η δημόσια δράση σου για την επικράτηση της Αλήθειας και της Αγάπης, η κάθε σου κίνηση θα λειτουργεί στην ολότητα άνθρωπος ως προωθητήρας στην ανοδική του πορεία. (Σ’ Ευλογώ Ελλάδα, κεφ. 38ο, σελ. 244-245)

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΙΔΕΩΝ
Ο Παράκλητος δεν είναι μία μορφή. Είναι ο Άνθρωπος κι ο Θεός σε μια Ενιαία Παρουσία Εκδηλωμένης Αγάπης. Αυτή η Παρουσία μορφοποιείται στο υλικό πεδίο με την εικόνα του Ιωάννη, που καθίσταται ο Δρόμος Ζωής σας, για να οδηγηθείτε στη Θέωση, πραγματώνοντας με το Έργο Του το «Δι’ Εμού εις τον Πατέρα». Γι’ αυτό δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ της Πρώτης και της Δευτέρας Παρουσίας. Δύο μορφές που εξεπροσώπησαν το Θεό και τον Άνθρωπο συνθέτουν την εκδήλωση του Παρακλήτου, ο Θεάνθρωπος Ιησούς κι ο Θεάνθρωπος Ιωάννης, εικόνες που παρουσίασε ο Θεός στον καθρέφτη της δημιουργίας, για να κάνει ορατή την Αγάπη Του. (Επανάσταση Ιδεών, κεφ. 16, σελ. 121-122)
Ενώ προετοιμάζεται η φανέρωση του Ιωάννη στον άνθρωπο με κοσμοϊστορικά γεγονότα που οδηγούν σε κάθαρση ολόκληρο τον πλανήτη, εισέρχεστε ως Φορείς της Άπειρης Χάρης Του σε ταχύρυθμη εκπαίδευση Λόγου, που στη διάρκειά της θ’ αφαιρεθούν τα καλύμματά σας, για να πλαισιώσετε το Έργο της Αποκάλυψης της Αλήθειας.
Καθώς ο Ιωάννης απελευθερώνεται από κάθε μορφή πόνου που το σώμα Του επιφορτώθηκε, προκειμένου να σας διαμοιράσει τον Εαυτό Του, αναλαμβάνοντας το βάρος της εκπαίδευσης που ως Ολότητα σας παρείχε, ώστε να μετουσιωθούν οι διάφορες έξεις που διατηρούσατε ως τμήματα-φορείς της εξέλιξης του ανθρώπου, εισάγεστε σε εκπαίδευση λειτουργίας της Υιότητάς σας, που θα σας οδηγήσει στο στάδιο να ενεργήσετε ως μεταφορείς της Βουλής του Θεού, ταυτισμένοι με το Πνεύμα Εκδήλωσής Του, δίνοντας δείγματα του Θείου Πυρός στην ανθρώπινη ύπαρξη.
Αιώνες επί αιώνων ο Ιωάννης εκπαίδευε τον Εαυτό του και σας οδηγούσε ως τμήματά Του σε αλλεπάλληλες θυσίες προς αποδέσμευση του ανθρώπου απ’ τις εκάστοτε ανά τις εποχές κοινωνικές αλυσίδες του, όταν η ιστορία το απαίτησε. Ως Μέγας Αγωνιστής της Ελευθερίας και της Αγάπης υπηρέτησε τον άνθρωπο στις διάφορες εποχές της εξέλιξής του, ενανθρωπίζοντας τον εαυτό του στο πεδίο της γης, για να σφραγίσει με το Αίμα Του την κάθαρση και απογύμνωση του ανθρώπου από την πλάνη και ν’ αποκαταστήσει τη μορφική παρουσία του που βεβήλωσε, ενώνοντάς την με την εικόνα της δημιουργημένης Αγάπης του Θεού.
Όταν εκείνος θα αναλήπτεται, παραδίδοντας το Πνεύμα Του στον Άπειρο Δημιουργό Πατέρα, θα είστε ήδη η ζωντανή Διαθήκη Του στη γη, έχοντας μέσα σας κατεγραμμένη τη Θεία Γνώση της Απόλυτης Αγάπης ταυτισμένοι με την Εκδήλωση του Αγίου Πνεύματος, φέροντες Ύπαρξη Λόγου εντός σας, παρουσιάζοντας τον Παράκλητο Ιωάννη ως Πατέρα του όλου.
Η διάχυσή Του εντός σας έχει ήδη σημάνει τη μεταφορά σας ως Ουσία Ζωής στο παν της δημιουργίας. (Επανάσταση Ιδεών, κεφ. 16, σελ. 122-123)
Οι άγγελοί Του θα σας υπηρετούν στο Έργο της ανατολής σας ως Πνευματικοί Ήλιοι, μέχρις ότου ο άνθρωπος καταστήσει τη γη του Νέα Εδέμ και δια της Μορφής του Πνεύματος της Αληθείας, εισέλθει στο άπειρο της Θεότητας, καθιστώντας τον εαυτό του Υιό και Κληρονόμο της Βασιλείας Της. (Επανάσταση Ιδεών, κεφ. 16, σελ. 123)
Εν αρχή ην ο Λόγος, Η λάμψη της δόνησης φωτίζει όλη την κλίμακα της δημιουργίας. Ο Εαυτός σε όλο το μεγαλείο της Δημιουργικής Του Εκδήλωσης. ο Δάσκαλος Ιωάννης -Παράκλητος της Δευτέρας Παρουσίας. (Επανάσταση Ιδεών, κεφ. 30ο, σελ. 189)
Ο Ιωάννης για μια ακόμη φορά προετοιμάζει το δρόμο πριν την έλευση του Λόγου. Μόνον που αυτή τη φορά είναι απόλυτα ταυτισμένος με τον Λόγο και ακολουθεί ο ίδιος το έργο κάθαρσης και μετάνοιας που επιτελεί μέσα στον άνθρωπο. εμβαπτίζοντας τα τμήματα του εαυτού Του εν πνεύματι αγίω και πυρί.
Ο Ιωάννης Παράκλητος έχοντας συλλέξει το νήμα της ζωής του Όλου ανθρώπου οδηγεί πάντας εις αποκατάσταση και ένωση μετά του Πατρός. Κατέχων τας κλείδας του ουρανού προσφέρει αυτάς εις πάντα όστις φλέγεται εκ της επιθυμίας διά προφορά και θυσία, προσφέρων άμα και εαυτόν καθότι ούτος εστί η κλεις. η ανοίγουσα τας ουρανίους θύρας και προσφέρουσα την Θεία Τράπεζα. ην ο Πατήρ ημών ο εν τοις ουρανοίς παραθέτει διά τους πιστεύσαντες εις αυτόν και καταλείψαντες τον βίον των υπέρ Αυτού.
Μακάριος όστις εγκλείει εν εαυτώ και διαφυλάττει ως κόρην οφθαλμού τον Ιωάννην -Παράκλητο μεγαλύνων την παρουσίαν Αυτού εις το ένδον του. ότι ούτος θέλει καταστεί Υιός Θεού ζώντος προσφέρων την ελευθερίαν εις παν εαυτόν άνθρωπον, ίνα πληρωθεί η ρήση ότι: «όσοι έλαβαν αυτόν έδωκε αυτοίς εξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθαι». (Επανάσταση Ιδεών, κεφ. 30ο, σελ. 190)
Ο Ιωάννης δεν ήλθε στη γη, άνθρωποι, για να κρατήσει μέσα Του τις Θείες αποκαλύψεις, τις Θείες πλευρές του Άπειρου Εαυτού Του. Ήλθε ως Αλήθεια, ως Υπερούσιο Φως να κοσμήσει το είναι σας και να το οδηγήσει στη ζωή αλλά και στην ανάσταση. Δεν είναι ο Δάσκαλος ο κρατών κεκρυμμένη την Ουσία Του, τη Θεία Γνώση, τη Βίβλο της Ζωής αλλά είναι ο διαμοιράζων με σύνεση θεϊκή και Ταπεινοφροσύνη ασύλληπτη τον Αναστάσιμο Εαυτό Του. (Επανάσταση Ιδεών, κεφ. 44, σελ. 255)
Θα ξεσκεπάσω τις καταστάσεις σου για να συνειδητοποιήσεις ότι η Αγάπη δεν είναι επιφανειακή ούτε ολιγόλεπτη αλλά χρειάζεται παρρησία και ένωση δυνατή μ’ Εκείνον που ονόμασες Δάσκαλο του εαυτού σου. Το Όνομά Του Ιωάννης, κινούμενο Έλεος ασύλληπτων δυνατοτήτων, δυνάμενο να Κρίνει και να ελέγξει το σύνολο της Δημιουργίας.

ΡΗΣΕΙΣ
·       ... και έπλασεν ο Θεός τον άνθρωπον, χουν από της γης, και ενεφύσησεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής, και εγένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. (Γεν. Β, 7)
·       Ο τέλειος άνθρωπος είναι Δάσκαλος εκείνου που δεν είναι τέλειος και αυτός που δεν είναι τέλειος είναι το ακατέργαστο υλικό του Δασκάλου του. Αν δεν τιμά το Δάσκαλο του ή δεν νοιάζεται για το υλικό του όση γνώση και να’ χει βρίσκεται σε μεγάλη πλάνη. Αυτό είναι το πιο ουσιαστικό μυστικό. (Λάο Τσε)
·       Εγώ είμαι ο Εαυτός που κάθεται στην καρδιά όλων των όντων. Εγώ είμαι η αρχή, η μέση και το τέλος όλων των υπάρξεων. (Κρίσνα)
·       ιδού εγώ μεθ’ υμών ειμί πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. (Ματθ. ΚΗ, 20)
·       Και αγγαρεύουσι παράγοντά τινα Σίμωνα Κυρηναίον, ερχόμενον απ’ αγρού, τον πατέρα Αλεξάνδρου και Ρούφου, ίνα άρει τον σταυρόν αυτού. (Μαρκ. ΙΕ, 21)
·       Είπε δε προς τους μαθητάς· ελεύσονται ημέραι ότε επιθυμήσετε μίαν των ημερών του Υιού του ανθρώπου ιδείν, και ουκ όψεσθε. (Λουκ. ΙΖ, 22)
·       Εγώ Ειμί ο άρτος της ζωής, ο ερχόμενος, προς με ου μη πεινάση και ο πιστεύων εις εμέ ου μη διψάση πώποτε. (Ιωάν. ΣΤ, 35)
·       Εγώ Ειμί το Φως του κόσμου ο ακολούθων εμοί ου μη περιπατήση εν τη σκοτία, αλλ’ έξει το φως της ζωής. (Ιωάν. Η, 12)
·       ότι εγώ εξ εμαυτού ουκ ελάλησα, αλλ’ ο πέμψας με πατήρ αυτός μοι εντολήν έδωκε τι είπω και τι λαλήσω (Ιωάν. ΙΒ, 49)
·       Εγώ Ειμί η οδός και η Αλήθεια και Ζωή, ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα ει μη δι’ Εμού. (Ιωάν. ΙΔ, 6)
·       όταν δε έλθη ο παράκλητος ον εγώ πέμψω υμίν παρά του πατρός, το Πνεύμα της αληθείας ο παρά του πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού. (Ιωάν. ΙΕ, 26)
·       και υμείς δε μαρτυρείτε, ότι απ’ αρχής μετ’ εμού εστε. (Ιωάν. ΙΕ, 27)
·       αλλ’ εγώ την αλήθειαν λέγω υμίν· συμφέρει υμίν ίνα εγώ απέλθω· εάν γαρ εγώ μη απέλθω, ο παράκλητος ουκ ελεύσεται προς υμάς· εάν δε πορευθώ, πέμψω αυτόν προς υμάς· και ελθών εκείνος ελέγξει τον κόσμον περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. περί αμαρτίας μεν, ότι ου πιστεύουσιν εις εμέ· περί δικαιοσύνης δε, ότι προς τον πατέρα μου υπάγω και ουκέτι θεωρείτέ με· περί δε κρίσεως, ότι ο άρχων του κόσμου τούτου κέκριται. Έτι πολλά έχω λέγειν υμίν, αλλ’ ου δύνασθε βαστάζειν άρτι. όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, οδηγήσει υμάς εις πάσαν την αλήθειαν· ου γαρ λαλήσει αφ’ εαυτού, αλλ’ όσα αν ακούση λαλήσει, και τα ερχόμενα αναγγέλει υμίν. εκείνος εμέ δοξάσει, ότι εκ του εμού λήψεται και αναγγέλει υμίν. πάντα όσα έχει ο πατήρ εμά εστι· δια τούτο είπον ότι εκ του εμού λήψεται και αναγγελεί υμίν. (Ιωάν. ΙΣΤ, 7-15)
·       ούτω και γέγραπται· εγένετο ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ εις ψυχήν ζώσαν· ο έσχατος Αδάμ εις πνεύμα ζωοποιούν. (Προς Α Κορινθίους ΙΕ, 45)
·       Τεκνία μου, ταύτα γράφω υμίν ίνα μη αμάρτητε· και εάν τις αμάρτη, παράκλητον έχομεν προς τον πατέρα, Ιησούν Χριστόν δίκαιον. (Επιστολή Α Ιωάννη Β, 1)
·       Εγώ το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, Αρχή και Τέλος. (Αποκάλυψη ΚΒ, 13)
·       Μέσα στον καθένα κατοικεί το Πνεύμα του Θεού και μέσα σ’ όλους μας, δηλαδή στην εκκλησία μένει ο Παράκλητος. {Διονυσίου Λ. Ψαριανού. Επισκόπου Σερβίων και Κοζάνης (Δημοσιογραφικά). Κύκλου Α, σελ. 124}
·       Σήμερα μετά είκοσι περίπου αιώνες, σας αναγγέλλω ότι ευρίσκομαι πάλιν εις το γήινον πεδίον, στη γη, την οποίαν επότισα δια του Αίματός Μου. Ευρίσκομαι σε Νέα Εμφάνιση. Δεν εγεννήθην σε σάρκα ως εγγενήθην το πρώτον, αλλ’ ευρίσκομαι Ζων και Ενεργών, εντός σκηνώματος Ανθρώπου, το οποίον είχε προετοιμασθεί κατάλληλα, προ της δημιουργίας του ως σκήνωμα, δια να Με δεχθεί εντός του και να δύναμαι να εκδηλώνομαι εξ αυτού ανέτως, χωρίς να περιορίζομαι και χωρίς να καθηλώνομαι. Είναι το σκήνωμα δια του οποίου ακούετε την Φωνήν Μου εις την ύλην, δια των υλικών σας οργάνων. (Διονύσης Δώριζας. Πύρινοι Λόγοι: Νέα
ενανθρώπιση του Λόγου, Νέα αποκάλυψη Αλήθειας, σελ. 206-207)
·       Είμαι ο Υπέρτατος Διδάσκαλος, ο Μοναδικός Διδάσκαλος. Είμαι ο Θείος Λόγος, ο εκδηλούμενος εκ νέου επί της γης. (Διονύσης Δώριζας. Πύρινοι Λόγοι: Νέα
ενανθρώπιση του Λόγου, Νέα αποκάλυψη Αλήθειας, σελ. 209)
·       Μίλα με τον Εαυτό σου, που Είμαι Εγώ και μέσα σ’ αυτή την συνομιλία νιώσε την Ενότητα Μας. Νιώσε ότι δεν μπορείς πια να Μου απευθύνεσαι σαν κάτι ξεχωριστό, αλλά σαν να είμαστε Ένα. Μίλα με τον Εαυτό σου, που βρίσκεται στα άλλα σκηνώματα. Μίλα μέχρι να νιώσεις, ότι και αυτός ο Εαυτός είναι απόλυτα ενωμένος μαζί σου, χωρίς καμία διάκριση. Μίλα, Ευλόγησε, αγκάλιασε, θώπευσε, με κάθε κίνηση του Λόγου σου, της σκέψης σου, των χεριών σου, κάθε μέρος της Δημιουργίας, κάθε ον, για να μπορέσεις να κατανοήσεις τη Θεότητα, που Είμαστε. (Διονύσης Δώριζας. Το Σάλπισμα: Να εκδηλώσεις την πραγμάτωση του προορισμού σου - τη Χριστοποίηση, σελ. 54)
·       Ήρθα, Αγαπημένοι, να διδάξω το Λόγο, ήρθα να αποκαλύψω τη Νέα Κοσμική Διδασκαλία της Ένωσης και Ταύτισης των Όντων με την Πηγή εκπόρευσης τους. Ήρθα να διδάξω την Αγάπη σε κυματισμούς Τελειότητας, σε κυματισμούς Αρμονίας, μέσα στο Όλο του Ενός Εαυτού, μέσα στην Άπειρη εκδήλωση της Θείας Ουσίας. Ήρθα φέρνοντας μαζί Μου τη Χρηστική Χάρη και την Πατρική Εξουσία και Ευλογία. (Διονύσης Δώριζας. Φώτιση: Καλώ όλες τις ουράνιες σφαίρες ν’
αναπέμψουν την άπειρη δέηση, δοξολογία και ευχαριστία των προσκυνούντων κόσμων στον άναρχο Θεό, σελ. 162-163)
·       Ο έχων καθαρούς οφθαλμούς, ας ορά τα μη ορώμενα παρά τοις ανθρώποις. Ο έχων το ους αυτού εις ακοήν, ας ακροάζηταιτον του Πνεύματος λόγον. Ο νουν έχων ας νοεί ου τα του κόσμου, αλλά τα του Πνεύματός μου του Αγίου, ίνα χωρεί εν τω αχωρήτω Είναι της Ουσίας του Πατρός μου. Το Πνεύμα ζωή εστί και ει υμείς Πνεύμα λαμβάνητε, Κοινωνοί Ζωής Έσεσθε. Μακάριοι οι ειδότες την Αληθείαν και ταύτην ως γνώμονα του βίου αυτών θέντες. Μακάριοι οι πιστεύσαντες εις Αυτήν, ως ούτοι άξιοι Αυτής κληθέντες. Εν Αυτή δε εμμένοντες και ταύτην τηρούντες υπέρ Αυτής τον βίον αυτών καταλειψάμενοι τον εν τη Αληθεία κεκρυμμένον θησαυρόν Πνευματικής αποκαταστάσεως ως Άξιοι Αυτής τηρηταί συναποκομίσωσιν. Από πάντας τους μαθητάς και ακολούθους μου επιζητώ την διηνεκήν πάλην αυτών εν τη επιλάμψει της Αληθείας και της Αγάπης. (Διονύσης Δώριζας. Δάσκαλος Ιωάννης: Ο Διδάσκαλος, σελ. 9)
·       Εγώ Ειμί ο Αμήν, το Πνεύμα της Αληθείας και η Αλήθεια Εγώ Ειμί και δι’ Εμού τα πάντα εγένοντο. (Διονύσης Δώριζας. Κλειδιά: Πρέπει να μάθεις να προσφέρεις από τον Εαυτό σου, σελ. 148)
·       Ο Ιωάννης της Νέας Εποχής είναι αυτός που την αναγγέλλει και την εγκαινιάζει. Που προσφέρει σαν κεφάλαιο το «Είναι» του για την πραγμάτωσή της. Μήνυμά του η εξάπλωση της Αγάπης, η εγκαθίδρυση της Ενότητας, η Χριστοποίηση του Ανθρώπου και η Θέωση. (Διονύσης Δώριζας. Κλειδιά: Ο Ιωάννης και το μήνυμα της Νέας Εποχής, σελ. 208)
·       Ο Ιωάννης της Νέας Εποχής δεν έρχεται στη γη εξ αρχής τελειοποιημένος. Δεν εμφανίζει το Θεό, που ενανθρωπίζεται, αλλά τον Άνθρωπο που Θεώνεται. Έρχεται ντυμένος με ατέλειες που όλοι περιφέρουμε. Ντύνεται με καλύμματα που ήδη η υπόστασή του έχει μετουσιώσει, μόνο και μόνο για να είναι προσιτός, για να μην υπάρχουν αποστάσεις ανάμεσά μας, για να μη μπορεί να πει κανείς ότι ήταν Τέλειος εξ αρχής και δεν μπορεί να τον ακολουθήσει. Ο Ιωάννης της Νέας Εποχής θα πονέσει και θα υποφέρει για να μετουσιώσει αυτά που επιπρόσθετα ντύθηκε, για να ταυτιστεί μαζί μας σε επίπεδο πνεύματος, ψυχής και προσωπικότητας και αφού τα μετουσιώσει, θα προσφέρει σε μας την ενοποιημένη Αρμονία του και θα ντυθεί τη διαχωρισμένη πλάνη μας, για να μας απελευθερώσει και να επιταχύνει τη Χριστοποίησή μας. (Διονύσης Δώριζας. Κλειδιά: Ο Ιωάννης και το μήνυμα της Νέας Εποχής, σελ. 209)
·       Αμήν, αμήν λέγω υμίν, ότι αναμένω έναν έκαστον εξ υμών, ίνα φθάσητε εν τη προόδω και καλλιέργεια σας δια της συνδέσεώς σας μετ’ Εμού, ανερχόμενοι, εις το σημείον εκείνο που να δύναμαι ανέτως να εκδηλώνωμαι και μέσω υμών, εις οιονδήποτε μέρος και αν ευρίσκεσθε, διασαλπίζων την Αλήθειαν του Θεού, την Αγάπην του Θεού, διδασκαλίας μη δυναμένας να διαστρεβλωθώσιν παρ’ ουδενός, αποσκοπούσας, ίνα διασαφηνήσωσιν κακώς κειμένας διδασκαλίας, κακώς δοθείσας και ερμηνευθείσας διδαχάς, και να επαναφέρωσιν τους Αδελφούς Μου προς Με, χωρίς φόβους. (Διονύσης Δώριζας. Ο Δρόμος: Χριστοδιδασκαλίες, σελ. 189)
·       Αμήν, Αμήν λέγω, Ειμί εν υμίν και θέλω μείνει εν υμίν άρχις ότου πάντες υμείς εν Εμοί αποκατασταθείτε. Υμείς εστέ το Σώμα Μου, ο λύχνος δι’ ου θέλει το Πυρ του Πνεύματός Μου καταυγάσει πάσαν την Δημιουργίαν. (Διονύσης Δώριζας. Αγαπάτε Αλλήλους: Ο καλός ποιμήν, σελ. 54)
·       Αμήν, αμήν λέγω υμίν, ότι πάντας όσους εκάλεσα θέλω καταστήσει Λόγους και εξακοντίσει αυτούς στα Σύμπαντα, ίνα διδάξουν την Αλήθειάν Μου, την Ρέουσα εκ του Ανάρχου Λόγου. Αμήν, αμήν λέγω υμίν, ότι Εγώ Ειμί ο Διδάσκαλος Λόγος-Χριστός ο εκδηλούμενος ως Ιωάννης, ίνα φανερώσω την Άναρχον Εξουσίαν του Πατρός Μου, επί πάσης της Δημιουργίας. (Διονύσης Δώριζας. Αγαπάτε Αλλήλους: Εγώ Είμαι ο καταδεκτικός Θεός, σελ. 141)
·       Όστις δε απαρνηθεί Με, θέλει βαδίση εν τω σκότει, μακράν της θαλπωρής του Φωτός της Αγάπης, ότι Εγώ Ειμί το Φως του Κόσμου, το εκπηγάζον ουχί εκ του κόσμου τούτου, αλλά εκ του Πατρός εκπορευόμενον, ίνα φωτίση υμάς μετά του Πνεύματος της Αληθείας του Πατρός. (Διονύσης Δώριζας. Αγαπάτε Αλλήλους: Εγώ Είμαι ο καταδεκτικός Θεός, σελ. 142)
·       Αποστέλλω και φέρω εις Εκδήλωσιν τον κατά τας Γραφάς Μου Αναμενόμενον Ηλίαν τον Θεσβίτην ή Ιωάννην Πρόδρομον της Δευτέρας Παρουσίας Μου επί της γης ίνα Με Αναγγείλη Ερχόμενον εκ νέου και εισπορευόμενον εις τας ψυχάς εκείνων, οίτινες Με ηγάπησαν και Με έθεσαν εις τον Θρόνον Μου εντός αυτών ως Βασιλέα, Κύριον, Διδάσκαλον και Θεόν των. Σφραγίζω την Αγγελίαν Μου ταύτην, δια του αίματός Μου του εκχεομένου αενάως εκ των τύπων των ήλων της Δεξιάς Μου, ήτις και Δεξιά του Πατρός Μου. (Αργύρης Δημητριάδης. Μαθητεία στη Δευτέρα Παρουσία: Διδάσκαλος Υιός - Λόγος - ΧΡΙΣΤΟΣ, σελ. 12)
·       Πολλοί θα το θεωρήσουν μωρία, άλλοι θα το θεωρήσουν σκάνδαλο, αλλά μακάριοι θα είναι εκείνοι που θα αναγνωρίσουν τον Ιωάννη εντός τους, ως τον Παράκλητο της Δευτέρας Παρουσίας. «Μακάριος έστιν ος εάν μη σκανδαλισθή εν Εμοί» (Ματθ. ΙΑ, 6). (Αργύρης Δημητριάδης. Μαθητεία στη Δευτέρα Παρουσία: Πρόλογος, σελ. 16)
·       Εκχέω την Χάριν Μου επί του φίλου και Αδελφού Μου Ιωάννη - Ηλία, ον ο Ίδιος εβάπτισα και απέστειλα πλησίον των ανθρώπων ίνα διδάξη αυτούς και προετοιμάσει την είσοδον-εισπόρευσιν του Υιού του Θεού εν ταις ψυχαίς αυτών δια να καταστήση αυτούς Ενθέους φέροντας την δόξαν Μου εν εαυτοίς, μεταβάλλων αυτούς από ψυχοϋλικάς υποστάσεις εις τέκνα Φωτός και συμμετόχους της Βασιλείας του Θεού. (Αργύρης Δημητριάδης. Μαθητεία στη Δευτέρα Παρουσία: Διαπιστευτήρια Δασκάλου Ιωάννη, σελ. 21)
·       Αμήν λέγω υμίν, ανεστήθην εντός του Υιού Μου Ιωάννου, λαβών μορφήν Ιωάννου και Ηλία και Μελχισεδέκ και Αβραάμ και Αββακούμ και έτι πολλών Υιών Μου. Εις και ταυτοχρόνως πολλοί, Εις και ταυτοχρόνως ουδείς, καθότι εν Εμοί περικλείονται κι Εγώ πυροδοτώ και οικοδομώ και ενανθρωπίζω ή αποπνευματώνω αυτούς. (Αργύρης Δημητριάδης. Μαθητεία στη Δευτέρα Παρουσία: Διαπιστευτήρια Δασκάλου Ιωάννη, σελ. 22)
·       Είμαι ο Ιωάννης, για να σας βοηθήσω, ο Κοσμικός Αγγελιοφόρος της Νέας Κοσμικής περιόδου της Δευτέρας Παρουσίας και είμαι και ο Υιός - Λόγος - Χριστός της Νέας Παγκοσμίου Κινήσεως, της επαναστροφής των πνευμάτων της ανθρωπότητας, που κυλίεται στο βούρκο της άγνοιας και της κακότητας γιατί δεν ετήρησε τους λόγους Μου ακόμη, και εκδηλώνομαι εκφράζων το Θέλημά Μου και την Βούλησίν Μου, διότι Εγώ και ο Πατήρ είμεθα Εν, Ομοούσιοι, αδιαχώριστοι αενάως, αδιαλείπτως, χωρίς περιορισμούς, χωρίς όρια, χωρίς Αρχή και Τέλος. (Αργύρης Δημητιάδης. Μαθητεία στη Δευτέρα Παρουσία: Μαρτυρία Παρακλήτου, σελ. 308)

Δεν υπάρχουν σχόλια: