Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣΑπό τα μέσα περίπου αυτού του αιώνα στην έναρξη της νέας κοσμικής περιόδου, σας είναι γνωστό ότι αυτό το μεγάλο εκπαιδευτήριο ψυχών, ο πλανήτης Γη, έχει μπει σε νέα κατάσταση και ροή εξελίξεων. Χιλιάδες πνεύματα έλαβαν κλήση στο Έργο της Δευτέρας Παρουσίας, τόσο από αυτά που ήταν ήδη ενσαρκωμένα στη Γη, όσο και από εκείνα που ήταν στους πνευματικούς χώρους και που συνεχίζουν να ενσαρκώνονται καλύπτοντας τις θέσεις των πνευμάτων που ανακλήθηκαν. Όλη η ανθρωπότητα βρίσκεται σε κατάσταση Ιωάννη και μεγάλο μέρος της σε ιδιαίτερη προετοιμασία για ενσυνείδητη μαθητεία Λόγου.
Από το μέρος της ανθρωπότητας που βρίσκεται σε προετοιμασία σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης, ανεξαρτήτου φυλής, χρώματος, θρησκείας ή κοσμικής τάξης, ιδιαίτερη θέση κατέχει το σύνολο εκείνων των πνευμάτων που τιμήθηκαν να γνωρίσουν προσωπικά τον Πρωτοπόρο Δάσκαλο Ιωάννη και να μαθητεύσουν πλησίον Του. Η τιμή που έλαβαν φέρει ανάλογη ευθύνη έναντι του συνόλου της ανθρωπότητας, της οποίας αποτελούν μικρογραφία.
Η πλειονότητα των πνευμάτων αυτών αντανακλά όλη τη βασική κλίμακα βαθμίδων πνευματικής εξέλιξης των ανθρωπίνων όντων και θα αποτελέσουν το δρόμο αποδέσμευσης, εξέλιξης και τελειοποίησης του Ανθρώπου, λειτουργώντας καθαρισμό, φωτισμό και τελειοποίηση.
Ανάμεσα λοιπόν σε όλους εμάς, καλό είναι να συνειδητοποιηθεί πλέον, ότι όλοι κλητευτήκαμε ως κλητοί και οι επιλογές μας και ο αγώνας μας είναι εκείνος που μας καθιστά εκλεκτούς.  Ο καθένας λοιπόν ανάλογα με το πως θα ανταποκριθεί στην κλήση που δέχεται περιοδικά στην πορεία του, θέτει τον εαυτό του σε κάποια από τις παρακάτω θέσεις που ενυπάρχουν σε ένα έργο : Δάσκαλος, μαθητής, ακόλουθος, βραδυπορών, αρνητής. Μπορεί κανείς να μην γνωρίζει μέχρι που θα καταφέρει να φτάσει μέχρι το τέλος της ζωής του, αλλά γνωρίζουμε από την Ιστορία, που διδάσκει ότι είναι πιο εύκολο για τον πολέμιο και αρνητή να αναρριχηθεί αγωνιζόμενος και να καταστεί Δάσκαλος, παρά για έναν εκπαιδευόμενο Δάσκαλο ή μαθητή που εξέπεσε της Χάριτος κι έγινε αρνητής και πολέμιος, να ξανακερδίσει μια υψηλή θέση οδηγού ψυχών, γιατί στο μεταξύ θα είναι βαριά χρεωμένος από τις ψυχές που παρέσυρε ασκώντας ανεύθυνα και δεσμευτικά την εξουσία που του εμπιστεύθηκε ο Θεός.