Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019

Η ιστορία της απόπειρας χειραγώγησης και εκτροπής του Έργου της Δευτέρας Παρουσίας


19.01.2019
Αγαπημένοι Αδελφοί,
Στην ιστοσελίδα της Αναστασίας Παππά επιχειρείται μια πολύ σοβαρή διαστρέβλωση της ιστορίας του Έργου και του Πρωτοπόρου Δασκάλου Ιωάννη Διονύση Δώριζα. Στα κείμενα αυτά, που μεταφράζονται και στα αγγλικά, γράφεται ότι ο Δάσκαλος Ιωάννης είχε συνεργασία και λάμβανε οδηγίες από μέλη της Λευκής Αδελφότητας, όπως ο Κούτ Χούμι.

Ο λόγος γι’ αυτή την αναφορά στην Πλανητική Ιεραρχία του Φωτός είναι ότι το Έργο της Δευτέρας Παρουσίας βρέθηκε μετά από πολλά χρόνια να συνεργάζεται και πάλι στενά, από το 2006, με την ηγεσία της Ιεραρχίας, στον μεγάλο μετασχηματισμό διά μέσου του οποίου περνούν τώρα ο κόσμος και η ανθρωπότητα. Και λέμε ότι βρέθηκε να συνεργάζεται και πάλι, διότι ο σημερινός επικεφαλής της Ιεραρχίας, ο γνωστός στον εσωτερισμό ως Κουτ Χουμί, συνεργάστηκε στενά με τον Διδάσκαλο Ιωάννη κατά τα προδρομικά στάδια του Έργου αυτού (1976-1982), πράγμα διόλου συμπτωματικό, δεδομένου ότι ο Κουτ Χουμί ήταν αυτός που μετείχε και κατά την Πρώτη Παρουσία στο Έργο του Κυρίου μας ως ο αγαπημένος του μαθητής: Ιωάννης ο Αγαπητός.»
«…Στα 1970, η Νέλλη Θεοδώρου ήταν γραμματέας του ελληνικού παραρτήματος της Θεοσοφικής Εταιρίας και μαθήτρια του Κουτ Χουμί, από τον οποίο λάμβανε διδασκαλίες. Την χρονιά εκείνη λοιπόν ο ΚΧ την εξέπληξε, δηλώνοντάς της ότι ήρθε στην τωρινή ζωή της στην Ελλάδα διότι ήταν αναγκαίο να γνωρίσει τον Λόγο Χριστό και την ενανθρώπισή του και ότι θα την οδηγούσε ο ίδιος σε έναν χριστιανό εκπαιδευτή – όπως κι έγινε. Την πρώτη φορά που μπήκε στο σπίτι του Δ. Δώριζα είδε καθαρά το αιθερικό οικόσημο του Ιωάννη ανάμεσα σε δύο μεγάλους τελετουργικούς αγγέλους. Έτσι, η Θεοδώρου εγκατέλειψε τη Θεοσοφική Εταιρία για να μαθητεύσει στον Λόγο Χριστό, πλησίον τού πνευματικά φλεγόμενου Διονυσίου Δώριζα-Ιωάννη. Στο πολυγραφημένο βιβλίο Πορεία μιας Μαθητείας (1975), τη βρίσκουμε να παραθέτει 34 διδασκαλίες που είχε λάβει από τον ΚΧ ως εκείνη τη στιγμή. Απ’ το 1976, όπως φαίνεται στον πολυγραφημένο τόμο με τον τίτλο «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ Α΄ και Β΄ Περιόδου – Έτη 1976-1978», αρχίζουν να συγκεντρώνονται μαθητές. Σ’ αυτή την περίοδο βρίσκουμε 32 πρόσωπα να μαθητεύουν και σ’ αυτή αναφέρεται η δήλωση του ΚΧ ότι «επαναλαμβάνονται τα χρόνια της πρώτης Εκκλησίας του Κυρίου». Η παρουσίαση των διδασκαλιών αυτής της διετίας έγινε απ’ τον Δάσκαλο, όπως φαίνεται από τους τίτλους της πρώτης σελίδας:
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ Α΄ και Β΄ Περιόδου – Έτη 1976-1978 Υπαγορεύσεις Διδασκάλου ΚΧ Ελήφθησαν παρά της Νέλλης Θεοδώρου Επιμέλεια παρουσίασης υπό Διον. Δώριζα
Από τα χρόνια αυτά ο ΚΧ διδάσκει Εσωτερικό Χριστιανισμό διά της Θεοδώρου στα ακροατήρια που σχηματίζονται και ο Δ. Δώριζας-Ιωάννης λειτουργεί ως πύρινος εκπαιδευτής στην προσευχή – ας σημειώσουμε όμως ότι από χρόνια ενεργούσε πνευματικά, ευλογούσε και αποδέσμευε ανθρώπους. Επρόκειτο ακόμα για τα προδρομικά στάδια αυτού που μόνον από το 1981 μπορούμε να ονομάσουμε Έργο της Δευτέρας Παρουσίας, αφού ήταν από κείνη τη χρονιά που είχαμε την εμφανή παρουσία του Λόγου στον Διδάσκαλο Ιωάννη και την εκδήλωσή του από αυτόν και, δέκα μήνες αργότερα, από την Αναστασία. (Αντικειμενικά, μπορούμε εδώ να παρατηρήσουμε ότι, παρόλο που δεν υπήρξε ποτέ αναφορά στα έργα και τις μέρες της Θεοσοφίας ή της Αλίκης Μπέιλη, αυτή η ανάμειξη του επικεφαλής της Πλανητικής Ιεραρχίας –και, ταυτόχρονα, του γνωστότερου στον πλανήτη και αγαπητού σε εκατομμύρια ανθρώπους ανατολίτη Διδασκάλου ΚΧ– στο προδρομικό Έργο του Λόγου Χριστού Μητρός, διασφάλιζε την παγκοσμιότητα του Έργου που ξεκινούσε). Κατόπιν, το 1978, ο Δ. Δώριζας αναγορεύεται σε πνευματικό καθοδηγητή του Έργου και αρχίζει τις φλογερές του ομιλίες για το προδρομικό στάδιο της νέας κοσμικής περιόδου, ενώ ο ΚΧ συνεχίζει να διδάσκει μέσω της Θεοδώρου. Το ακροατήριο μεγαλώνει συνεχώς: στην τετραετία από το φθινόπωρο του 1978 ως το τέλος του 1982 βρίσκουμε 77 επιπλέον καινούργια ονόματα, που, προστιθέμενα στα αρχικά 32, μας κάνουν ένα σύνολο 109 ανθρώπων. Η δραστηριότητα του ΚΧ θα αρχίσει να μειώνεται σταδιακά μόνο μετά την είσοδο του Ιωάννη στην εκδήλωση του Λόγου, το 1981, για να τερματισθεί οριστικά στο τέλος του 1982. Μπορούμε να προσθέσουμε ότι κατά την περίοδο αυτή άρχισε, με τη συνεργασία ΚΧ και Δ. Δώριζα-Ιωάννη, να παρέχεται σε μαθητές η χάρη ιερέως, και εισήχθη η τέλεση των μυστηρίων (αγιασμού, ευχελαίου και θείας κοινωνίας), ελευθερωμένη απ’ τα εκκλησιαστικά τυπικά, ενεργούμενη και από τα δύο φύλα.

Στις αρχές του 1983 ο Δάσκαλος αποχώρησε απ’ το σπίτι της Θεοδώρου, όπου έμενε και όπου γίνονταν οι συγκεντρώσεις. Απ’ ότι φαίνεται, το σώμα των μαθητών, που ως τότε άκουγε τον ΚΧ διά της Θεοδώρου, διαλύθηκε. Έτσι, ο Δάσκαλος έκανε καινούργια αρχή με μια ομάδα απ’ τους παλιούς που αναγνώριζαν την πνευματική του υπόσταση. Αυτή ήταν, πολύ συνοπτικά, η πρώτη περίοδος της συνεργασίας του ΚΧ με το Έργο της Δευτέρας Παρουσίας, υπολογίζοντας από τότε που σχηματίστηκε το πρώτο σώμα των μαθητών, διότι διδασκαλίες έδινε στη Θεοδώρου πολύ πριν το 1976. Θα περάσει περίπου ένα τέταρτο του αιώνα πριν ο ΚΧ δώσει ξανά το παρόν εντός του Έργου, διά της συλλειτουργίας του με την Αναστασία, με τρόπους άμεσα παρεμβατικούς για την αλλαγή του κόσμου.»

Έτσι, αρκετά χρόνια αργότερα, το 2006, και αφότου είχαν γίνει οι απαραίτητες προετοιμασίες, ξεκίνησε μια σταθερή συνεργασία της Αναστασίας με τον επικεφαλής της Πλανητικής Ιεραρχίας, τον Κουτ Χουμί: η συλλειτουργία Μητρός – Ιωάννη Αγαπητού, με στόχο της ένα πολυποίκιλο έργο, που αφορούσε μεταξύ άλλων την κάθαρση και τον αναβιβασμό των αστρικών χώρων της Γης, τη μετουσίωση των στοιχειακών και σκεπτομορφικών οντοτήτων που είχαν γεμίσει τον πλανήτη, τη μεταλλαγή των υψηλόβαθμων μυστών της Μαύρης Στοάς, και την επέμβαση στα διάφορα εγρηγορότα που εμποδίζουν τον ερχομό της παγκόσμιας αδελφοσύνης. Αργότερα, η Αναστασία ξεκίνησε ανάλογες συνεργασίες με τους Διδασκάλους Μορύα και Κόμη του Αγίου Γερμανού (Σεν Ζερμέν), με στόχο, μεταξύ άλλων, την προετοιμασία της έλευσης της 6ης Ρίζας Φυλής.»

Επειδή όμως υπήρξα αυτόπτης μάρτυς των γεγονότων, όπως και πολλοί άλλοι αδελφοί, οφείλω να μαρτυρήσω τι πραγματικά συνέβη ακόμη και μετά το 1983 έως το 1986. Επί σειρά ετών ο Διονύσης Δώριζας προσπαθούσε να αποδεσμεύσει την υπόσταση της Ν. Θεοδώρου από τους Δασκάλους της Λευκής Αδελφότητας και ιδιαίτερα τον Κούτ Χούμι απ’ τον οποίο ελάμβανε η Νέλλη Θεοδώρου. Αυτό όμως είναι τελείως διαφορετικό από το να παρουσιάζεται ότι ο Δάσκαλος Ιωάννης λάμβανε καθοδήγηση από εκείνον. Είναι απαράδεκτο ιστορικά ότι η Αναστασία είχε εκδήλωση Λόγου πριν τον Δάσκαλο Ιωάννη Διονύση Δώριζα. Οι μαρτυρίες όσων Τον γνώριζαν πριν την Αναστασία, όπως η πρώτη συνεργάτις Του Μητέρα Άννα, φανερώνουν ότι ο Δάσκαλος εκδήλωνε Λόγο χρόνια πριν. Τώρα γίνεται πιο κατανοητό για ποιο λόγο η Αναστασία θέλησε να θάψει συστηματικά το θέμα «Μητέρα Άννα» καθώς και το βιβλίο «Ο Δρόμος και το Έργο» που αποκάλυψε τις άγνωστες πτυχές της βιογραφίας του Δασκάλου.
Ο Δάσκαλος μας είχε αποκαλύψει ότι ο Δάσκαλος της Καβάλας είχε σχέση με τον Ιωάννη το μαθητή. Πού αποσκοπεί λοιπόν η αποκάλυψη της ταυτότητας του Κουτ Χούμι και γιατί διεκόπη η επαφή του με τον Δάσκαλο;
Λάβετε υπ’ όψιν ότι α) ο υπεύθυνος του κύκλου της Θεσσαλονίκης διέλυσε πρώτος τον κύκλο του έπειτα από επίσκεψή του στο κέντρο του Μαϊτρέγια και την Ιεραρχία των Δασκάλων της Λευκής αδελφότητας. Την επόμενη μέρα της αναχώρησης του Δασκάλου από την μορφή άλλοι τρεις αδελφοί έλαβαν ανάλογη πρόσκληση από το κέντρο Μαϊτρέγια.
β) Ο Δ. Δώριζας διέκοψε την συνεργασία του με τον εσωτεριστή του Ομακοείου Ν. Μαργιωρή όταν αυτός εξέδωσε βιβλίο με την συνεργασία του μαζί τους.
γ) Το θέμα ήρθε στον ελληνικό χώρο του εσωτερισμού την δεκαετία του 1950-1960 από τον αποκρυφιστή ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ που συνδεόταν με το κέντρο της Αγγλίας.
Παρακαλώ τους αδελφούς που έχουν επαφή με την Αναστασία να της πουν ό,τι εμπνευστούν, για να μετατοπιστεί και να μην ματαιώσει το Έργο της Μητέρας που της ανέθεσε ο Δάσκαλος.
Ευλογούμε την αποδέσμευση όλων από σκεπτομορφές Δασκάλων της πλάνης.
Ο Πρωτοπόρος πράττει πάντα τα δέοντα, το ΔΙ.Κ.Ε.Χ. και οι μαθητές του πώς ανταποκρίνονται;

Με Αγάπη ο αδελφός σας Γιώργος

Δεν υπάρχουν σχόλια: