Σάββατο 9 Απριλίου 2022

ΤΑ ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

 6/4/2022

Ο Θείος Λόγος, το μέτρο της Θείας Δικαιοσύνης δια μέσου των Ιερών Μυστηρίων αποκαλύπτεται στον άνθρωπο. Κατά την Ιερουργία του Μυσταγωγού, το Ανεκδήλωτο εκδηλώνεται, το Απερινόητο γίνεται νοητό και συληπτό από την συνείδηση του πνεύματος του Μυσταγωγού και των συνλειτουργών.

Ο Θεός κατά την εκδήλωσή Του στο Μυστήριο μετουσιώνει την ενέργεια του χώρου αλλάζοντας την ποιότητα των αιθέρων, θέτοντας τον χώρο και τους μαθητές του Λόγου στην λειτουργία της περιδίνησης του Θείου Λόγου, στην λειτουργία της Άχρονου και Άχωρου Θείας Ζωής. Καθώς ο Θείος Αιθέρας διαπερνά τα σώματα των συμμετεχόντων, ενεργοποιεί τις Θείες Παρακαταθήκες, καθώς και Θείες Αισθήσεις εντός τους.

Εάν προσέλθουν προετοιμασμένοι, η ενέργεια του Μυστηρίου θα φέρει βαθιά κάθαρση και ζωοποίηση. Εάν έλθουν πολύ καλά προετοιμασμένοι, ενεργοποιούνται εντός τους τελειοποιητικές δυνάμεις, ικανές να αλλάξουν οριστικά κάποιες λειτουργίες τους, ενώνοντάς τους ενσυνείδητα με την λειτουργία της Άπειρης Θεότητας.

Ο Μυσταγωγός δίνει βήμα στον Λόγο Χριστό να φανερωθεί δίχως κανέναν περιορισμό, καθώς κατά την Μυσταγωγία έχουμε εκδήλωση Λόγου και όχι έκφανσή Του. Ο Μυσταγωγός είναι η Ζωντανή Παρουσία του Θεού στην γη, καθώς γίνεται ο αγωγός του Θείου Χριστικού Ρεύματος. Άνθρωπος και Θεός μαζί. Ο Μυσταγωγός είναι το πνεύμα και οι συνλειτουργοί η ψυχή του ενοποιημένου ανθρώπου που Μυστηριεύει.

 Γιάννης Λάσκαρης