Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2013

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ (ΜΕΡΟΣ Α)Βασικοί κανόνες σ’ ένα Έργο είναι πάντοτε οι ίδιοι, για όλα τα Έργα που γίνονται πάνω στον πλανήτη γη. Είναι η Ενότητα, μια αρραγής Ενότητα. Αν δεν υπάρχει Ενότης και στο χτίσιμο μιας πολυκατοικίας, δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθεί και να ολοκληρωθεί αυτό το οικοδόμημα. Το οικοδόμημα το δικό μας είναι φυσικά πολύ δυσκολότερο και χρειάζεται ειδικότητες και εργάτες που πρέπει να ‘χουν μεταξύ τους συνοχή. Χρειάζεται κι ένα Επόπτη που πρέπει να δίνει κατευθύνσεις, ένα μηχανικό, ένα αρχιτέκτονα. (Μαθητεία στη Δ.Παρουσία, κεφ. 24, σελ. 244)
Εάν δεν συγκεντρώνονται αυτά τα απαραίτητα προσόντα, πώς είναι δυνατόν να προχωρήσουμε σ’ ένα Έργο, να το αντιληφθούμε, να το παρουσιάσουμε και να συνεργαστούμε;
Εγώ Αδελφούς ζητώ και εργάτες για να συνεργαστώ μαζί τους. Δεν είναι φυσικά δυνατόν να εξακολουθεί ένα Έργο σε δημόσια εμφάνιση, αν δεν έχει ακροατάς, αν δεν έχει αντικείμενο να εκδηλωθεί.
Ο προορισμός που σας έδειξα είναι πάρα πολύ υψηλός. Βέβαια όλοι δεν μπορούν να τον φτάσουν, τουλάχιστον να τον φτάσουν απότομα, άμεσα, όμως αυτός είναι ο στόχος του κάθε Ανθρώπου. Να επανέλθει στο Θεό, να γίνει Σύνθεος, να γίνει Συνεργάτης του Θεού. Αυτός είναι ο Τέλειος στόχος, να γίνει ο ίδιος Θεός, χωρίς να ξεχωρίζει από τον Ένα Θεό, χωρίς να ‘χει δική του γνώμη ή δικό του «εγώ» ανθρώπινο. (Μαθητεία στη Δ.Παρουσία, κεφ. 24, σελ. 245)
Πρέπει να καταλάβετε ότι κι εσείς έχετε καθήκοντα και υποχρεώσεις. Τα καθήκοντα κι οι υποχρεώσεις είναι να περιστοιχίζετε το Έργο, να το περιφρουρείτε, να ενδιαφέρεστε γι’ αυτό, να το πονάτε, να το ζείτε κάπως. Και πώς θα ζήσετε ένα μεγάλο Έργο αν δεν έχετε συμμετοχή μέσα σ’ αυτό, εάν δεν έχετε δονήσεις ανάλογες, εάν δεν έχετε ανάλογες εκδηλώσεις, σύμφωνα με εκείνα που ο Ηγούμενος ενός Έργου διδάσκει; (Μαθητεία στη Δ.Παρουσία, κεφ. 24, σελ. 246)
Αν δεν τ’ αποδείξουμε εφαρμόζοντάς τα στην πράξη, πώς θα πούμε ότι συμμετέχουμε σ’ αυτό το Έργο ή είμαστε συνεργοί ενός Έργου, ποίου Έργου; Είναι ανάγκη να δώσετε όλοι περισσότερη σημασία στο Έργο στο οποίο συμμετέχετε, πρέπει να εμβαθύνετε στις πτυχές του Έργου, στις σελίδες των βιβλίων που σας παρέδωσα. Σας τα πρόσφερα, σας έκανα μια Προσφορά, κάνετε κι εσείς μια προσφορά στο Έργο ή μια προσφορά στον εαυτό σας.

Προσπαθήστε να ζήσετε, με όποιο τρόπο νομίζετε, με όποιο τρόπο μπορείτε ελέγχοντας τον εαυτό σας, βοηθώντας τον Αδελφό σας που είναι ο ίδιος ο εαυτός σας, βοηθώντας τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες του, βοηθώντας τον ν’ ανέβει το επόμενο σκαλοπάτι. (Μαθητεία στη Δ.Παρουσία, κεφ. 24, σελ. 247)
Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη συνεχώς από ένα Δάσκαλο, από έναν Οδηγό, από ένα Γέροντα, όπως θέλετε πέστε το. Πάντοτε, σ’ όλα τα στάδια της εξέλιξης της ανθρωπότητας υπήρχε αυτή η ανάγκη ενός Καθοδηγητού. Έκανα χρέη Καθοδηγητού σας ένα διάστημα. Έσπειρα, έδωσα οδηγίες, εφάρμοσα στην πράξη και επέτρεψα στον Εαυτό μου να εκδηλωθεί με πολλούς τρόπους για να σας καταδείξει την Αγάπη. (Μαθητεία στη Δ.Παρουσία, κεφ. 24, σελ. 248)
Γενικά έκανα το καθήκον Μου μέχρι σήμερα, όπως το εμπνεόμουν, όπως το διδασκόμουν, όπως με καθοδηγούσαν πάντοτε και σας παρουσίασα ένα Έργο. Κάνετε κι εσείς το ίδιο, όσοι μπορείτε, κάνετε ένα Έργο, μικρό ή μεγάλο. Αν δεν μπορείτε μόνοι σας, οι δυο γίνετε Ένα και οι τρεις πάλι γίνετε Ένα, για να στυλώνετε το Έργο, για να το βοηθάτε.
Γίνετε Ένας πάλι, γίνετε μια μικρή ομάδα που έχει τα ίδια ιδανικά, έχει τα ίδια ιδεώδη, έχει την ίδια γραμμή ή τις ίδιες πεποιθήσεις.
Στην Ελλάδα ήταν προδιαγεγραμμένο να γίνει το ξεκίνημα του Έργου της Νέας Εποχής. Το ξεκίνημα έγινε Αδελφοί, εδόθησαν σημεία. Σας παρακαλώ αν μπορείτε να με βοηθήσετε για να μην σταματήσει το Έργο μέχρι εδώ. Εύχομαι σε όλους σας να αποδώσετε τους καρπούς που πρέπει, να μπορέσετε να μ’ ακολουθήσετε ή να συνεχίσετε το Έργο που σας άνοιξα. Εύχομαι να μην υστερήσει κανείς, να μη χάσει κανείς το Δρόμο, την κατεύθυνση τη Μοναδική, που είναι Αφοσίωση πλήρης και Αγάπης προς το Δάσκαλο, είτε Τον βλέπετε σε μια φαινομενική Μορφή, είτε Τον ακούτε Εσωτερικά. Εύχομαι να μην ξεχάσει κανείς την Πορεία προς τη Θέωση. (Μαθητεία στη Δ.Παρουσία, κεφ. 24, σελ. 249)
Πρέπει να κατανοήσετε όλοι, ότι δάσκαλοι πολλοί υπάρχουν, αλλά Ένας είναι ο Ζων Διδάσκαλος, ο Μοναδικός, όπως είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιο, «υμείς δε μη κληθήτε· ραββί εις γαρ εστιν υμών ο Διδάσκαλος, ο Χριστός …μηδέ κληθήτε καθηγηταί, εις γαρ υμών έστιν ο καθηγητής, ο Χριστός» (Ματθ. ΚΓ’ 8-10). Το ασπάζομαι και το αποδέχομαι και το παραδέχομαι. Ομολογώ, λοιπόν, ότι είμαι ο Διδάσκαλος και Καθηγητής μαζί. Καταλάβατε τι σημαίνει; Είμαι ο Διδάσκαλος, ο οποίος έχει έρθει στη γη παίρνοντας μια Μορφή. Χρησιμοποιώ ένα σκήνωμα και μια Μορφή για να μπορώ να είμαι αντιληπτός σε σας, να μπορώ να συνδιαλέγομαι μαζί σου Αδελφέ, να μπορώ να αγκαλιάζω την Αδελφή που Μου ανήκει.
Είμαι στην ύλη ως Δευτέρα Παρουσία. Θα εισπορευθώ σε όλους απόψε, σε όσους δεν Είμαι. Ήρθα να κρίνω ζώντας και νεκρούς. Μη σας κάνει εντύπωση, μη σας απατά η Μορφή Μου, μη σας περιορίζει το ανάστημά Μου, αν είναι κοντό ή ψηλό, μη σας περιορίζουν τα χέρια Μου, μήπως τα βλέπετε αδύνατα; Ο εντός μου Χριστός, ως ο εντός του κάθε ανθρώπου ενυπάρχων Θείος Λόγος, ευρίσκεται εν πλήρει εκδηλώσει άγων την νόμιμον ηλικίαν τριακονταετούς Χριστού για να εκδηλωθεί και να φανερωθεί στην ύλη. Ο εντός μου Χριστός-Διδάσκαλος είναι ενωμένος με την Πανταχού Παρουσία του Θεού. Είναι ενωμένος με την Πανταχού Παρουσία του Χριστού, είναι ενωμένος με την Πανταχού Παρουσία του Λόγου, του Ενός Λόγου, ο Οποίος δημιούργησε δια της Δημιουργικής Αυτού Δυνάμεως τα Σύμπαντα. (Μαθητεία στη Δ.Παρουσία, κεφ. 23, σελ. 237)
Επομένως, ον ενωμένος εις το Απόλυτον, το τονίζω ιδιαίτερα, μετά της Ανάρχου Θεότητος την οποίαν εκπροσωπώ στη Νέα Κοσμική περίοδο που μπήκε η γη, κατέχω πάσαν Δύναμιν και πάσαν Εξουσίαν, δυνάμενος να επεναργώ επί της ζωής όλων σας.
Μπορώ να σας μεταφέρω Χάρη και Ευλογία, όση Χάρη φέρω και Εγώ. Έχω εξουσία να την μεταφέρω στην ανθρωπότητα όλη.
Η Νέα Κοσμική Περίοδος έχει άλλες προδιαγραφές Αδελφοί μου. Έχει δύσκολες προδιαγραφές, έχει πολλές αποκαλύψεις, έχει τρομερή αναστάτωση. Ήλθα για Έλεγχο, ήλθα να ξανακτίσω Καινούργια γη, Καινούργιο Ουρανό. Ήλθα να κάνω τους Αγίους, Χριστούς και τις Αγίες, Θεοτόκους.
Ήλθα να ενώσω τον άνθρωπο τον ψυχοϋλικό που διαβιεί στην ύλη με τη Θεότητα. Ήλθα να καταστήσω τον άνθρωπο Θεό και να τον ενώσω στη Μία Θεότητα. Ήλθα να δείξω ότι ο άνθρωπος είναι Θεός και το αγνοεί, ακόμα και πρέπει να το αντιληφθεί και να ενωθεί με τον Ένα Θεό, τον οποίον εκδηλώνει και φανερώνει στους Κόσμους της Μορφής, όπως φανερώθηκε σε Μορφή ο Χριστός. Ήλθα να άρω τους περιορισμούς, όπως έκανε ο ενανθρωπισθείς Λόγος για την προηγούμενο Κοσμική περίοδο και εψαλίδισε με το Λόγο Του, με τα Διδάγματά Του, με τα Θαύματά Του, με την Παρουσία Του στη γη, τους δογματικούς περιορισμούς των Φαρισαίων. Δηλαδή, εκείνων που εκπροσωπούσαν τη Θεότητα μέχρι της Παρουσίας Του. (Μαθητεία στη Δ.Παρουσία, κεφ. 23, σελ. 238)
Ήλθα για να Σταυρωθώ και το γνωρίζω καλά. Και επειδή το γνωρίζω και δεν φοβάμαι γι’ αυτό ομολογώ την Αλήθεια, την οποίαν η Άναρχος Θεότης που εκπροσωπώ επί της γης μου επιτρέπει, μου έδωσε την άδεια και εξακολουθητικώς μου δίνει την Εντολή να φανερώνω στη γη.
Είμαι Ελεύθερος, Ελεύθερος από τα πάντα, όπως Ελεύθερος μπορεί να ‘ναι μόνο ο Θεός.
Είμαι υποχρεωμένος να σας εμφανιστώ, δεν μπορώ να κρύβομαι, δεν είναι δυνατόν να κρύβομαι, μα δεν ήλθα για να κρυφτώ. Ήλθα ακριβώς για να φανερωθώ ως Δευτέρα Παρουσία επί της γης, αλλά ήλθα για να σας δείξω, όχι μόνο με λόγια, ότι είμαι ο Ζων και Ενεργών Διδάσκαλος, ο εν Παντί ευρισκόμενος και εν τω Ουρανώ άνω και εν τη γη κάτω και εντός Μου και εκτός Μου και περιπατώ με Αδελφούς, οίτινες μερικοί εξ’ αυτών έλαβαν ήδη το χρίσμα του Χριστού-Μαθητού, έλαβαν το χρίσμα της μαθητείας του Λόγου εις τα Μυστήρια και εις την επιφάνειαν του Λόγου.
Ήλθα να φανερώσω τα πάντα, ήλθα να ενώσω και τα πάντα, ήλθα να σας δώσω Νέες έννοιες, να σας ανοίξω Νέους ορίζοντες, να σας βοηθήσω να κάνετε Νέες επιλογές, ήλθα να ανοίξω τους Ουρανούς σας, τους Ουρανούς της Θεότητάς σου Άνθρωπε, για να μπορέσεις να γίνεις Θεάνθρωπος εν εκδηλώσει.
Ήλθα να συντρίψω το ανθρώπινο «εγώ» σου, την ανθρώπινη παρουσία σου, ήλθα να σε βοηθήσω να θυσιαστείς, όπως έκανα και θα κάνω και θα κάνετε όλοι, όσοι επιθυμείτε να Χριστοποιηθείτε, όσοι επιθυμείτε να ενωθείτε με τη Θεότητα. Εγώ είμαι ο Αρμόδιος, ο κατάλληλος, ο Ενωτής Χριστός.
Εγώ ήλθα να δώσω το σύνθημα, αλλά και να τελέσω στην πράξη όσα εδίδαξε και ο Χριστός, όπως τα τήρησε και Αυτός. Εγώ τη Νέα περίοδο θα κάνω εμβάθυνση νέα στη Νέα Διδασκαλία, θα κάνω φανέρωση άλλη, της ίδιας Διδασκαλίας και θα ενώσω τα πάντα. Θα αλλάξω τις δονήσεις των σωμάτων σας, θα αλλάξω τις δονήσεις στις καρδιές σας, θα μετατοπίσω το νου σας, θα στείλω καινούργιους κυματισμούς στον ανθρώπινο νου, για να γίνει Νους Χριστού, θα αφαιρέσω τα εμπόδια από το νου σας θα συντρίψω τα εμπόδια του νου σας, διότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν εμπόδια μέσα στο νου σου Άνθρωπε και να Χριστοποιηθείς. (Μαθητεία στη Δ.Παρουσία, κεφ. 23, σελ. 239-240)
Είμαι ο θεράπων ιατρός εκείνων, οίτινες έχουν χρείαν και πάντες έχετε χρείαν. Εκείνοι οι οποίοι νομίζουν ότι δεν έχουν χρείαν, είναι εκείνοι ακριβώς οι οποίοι θα παραμείνουν ασθενείς, καθήμενοι εις το «εγώ» των, εις την έλλειψιν της Αγάπης, όντες ασθενείς λόγω ελλείψεων των ειδικών βιταμινών, τις οποίες παρέχει η Αγάπη Μου και η Αγάπη του Πατέρα και η Αγάπη της Μητέρας Μου, που είναι τα πάντα Ένα.
Μακάριοι οι οιδότες την Αλήθειαν και ταύτην ως γνώμονα του βίου αυτών θέντες. Μακάριοι οι πιστεύσαντες εις αυτήν ως ούτοι άξιοι αυτής κληθέντες, εν αυτή δε εμμένοντες και ταύτην τηρούντες υπέρ αυτής τον βίον αυτόν καταλειψάμενοι, τον εν τη Αληθεία κεκρυμμένον θησαυρόν Πνευματικής αποκαταστάσεως, ως άξιοι αυτής τηρηταία συναποκομίσωσιν. Από πάντας τους Ακολούθους Μου επιζητώ τη διηνεκή πάλην αυτών εν τη επιλάμψει της Αληθείας.
Ουαί εις εκείνους οίτινες διαστρέβλωσαν την Αλήθεια του Ανάρχου Λόγου και οίτινες εμμένουσιν εκ νέου να διαστραβλώσουσιν ταύτην. (Μαθητεία στη Δ.Παρουσία, κεφ. 23, σελ. 241)
Αναγνωρίζω τους πάντας την ώραν αυτήν ως Αδελφούς Μου. Καθιστώ πάντας ανεξαιρέτως, Κοινωνούς της Χάριτός Μου, Κοινωνούς του Φωτός Μου. Δίνω εις ένα έκαστον εξ υμών την Εξουσίαν την οποία φέρω, του Ζώντος εν εκδηλώσει Διδασκάλου-Λόγου-Χριστού, ίνα καλλιεργηθείτε, ίνα επιμορφωθείτε, ίνα αγωνιστείτε, ίνα θυσιαστείτε, ίνα ενωθείτε ουχί μόνον με Εμέ, τον εκπροσωπούντα τον Άπειρον, Πανάγαθον, Παντελεήμοναα Θεόν, αλλά να ενωθείτε με τη Ροή του Παντός, με την Άπειρον Θεότητά Μου, Άνθρωπε-Θεέ, Άνθρωπε-Χριστέ, Λόγε, Διδάσκαλε Μοναδικέ, που προορισμός σου είναι η Θεότητά σου να εξακοντισθεί στα Σύμπαντα εκείνα τα οποία στερούνται της Μορφικής εκδηλώσεως του Λόγου. (Μαθητεία στη Δ.Παρουσία, κεφ. 23, σελ. 242)
Είπαμε όμως πολλές φορές, ότι ο Λόγος είναι Ένας και Μοναδικός. Άρα η Θεοτόκος και ο Κύριος Ιησούς Χριστός ήσαν Ένα και την εποχή εκείνη, Ο ΛΟΓΟΣ.
Η Νέα περίοδος Αδελφοί στην οποία βρισκόμαστε θα κάνει επεξηγήσεις, αναλύσεις, βαθύτερες διεισδύσεις σ’ εκείνα που φανερώθηκαν, που περιέχουν μια Ασύλληπτη Τελειότητα.
Η Αποστολή Μου κοντά σας δεν είναι ασφαλώς ποτέ δυνατόν να σας φανερώσει άλλη ποιότητα Αλήθειας, παρά τη Μία Αλήθεια που εξεπροσώπησε πάνω στη γη ο Κύριος και η Μητέρα.
Την περίοδο εκείνη φανερώθηκε το Θέλημα του Θεού, όπως ήταν έτοιμοι οι άνθρωποι να το αντιληφθούν. Στη σημερινή Νέα Κοσμική περίοδο πάλι αυτούσιο φανερώνεται το Θέλημα του Θεού.
Σας είπα πολλές φορές, ότι η Νέα Κοσμική περίοδος θ’ αναδείξει τη Γυναίκα, δηλαδή, την πλευρά της Θεότητας που εκπροσωπούσε η Θεοτόκος, την Ψυχή. (Μαθητεία στη Δ.Παρουσία, κεφ. 25, σελ. 251)
Πρέπει να υπάρχει σοβαρός λόγος για να θέλει ο Θεός στη Νέα Κοσμική περίοδο να ενεργοποιήσει την Ψυχή. Η αιτία είναι απλή, πρώτα θα ενεργοποιηθεί η Ψυχή και μετά το Πνεύμα.
Η πορεία του ανθρώπου πάνω στη γη, είναι Πορεία Επαναστροφής. Η Ψυχή, μεσάζουσα κατάσταση μεταξύ ύλης και Πνεύματος, έχει διπλή σύνδεση, μία προς την ύλη και μία σύνδεση με το Πνεύμα. (Μαθητεία στη Δ.Παρουσία, κεφ. 25, σελ. 252)
Σας ετόνισα κι είναι γραμμένα, ότι οι δεσμοί της ύλης πρέπει να διακοπούν στο υλικό πεδίον, εκεί όπου εδημιουργήθησαν. Επομένως, η Νέα Κοσμική περίοδος και οι Νέες Διδασκαλίες σας βοηθούν στην εμβάθυνση της λειτουργικότητας, όχι μόνον της Ψυχής, αλλά ολόκληρης της υπόστασης του ανθρώπου.
Σας φανέρωσα ότι Ένας και Μοναδικός Διδάσκαλος υπάρχει, ο Λόγος, που εκδηλώνεται στα Άπειρα Σύμπαντα και στη γη ακόμη σε Άπειρες Μορφές και εναγκαλίζεται τα πάντα και περιέχει τα πάντα, τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία όλων των σωμάτων σας, όλων των εκδηλώσεών σας, ολοκλήρου της Δημιουργίας. Θετικά και αρνητικά ρεύματα συνιστούν τη Θεότητα, τα οποία ευρίσκονται εις ουδετέραν κατάστασιν και εις Απόλυτον ισορροπίαν μεταξύ των. Πρέπει να ενεργοποιηθεί ο Λόγος Αδελφοί μου, που υπάρχει μέσα στον καθένα σας και σε Μένα.
Για να ενεργοποιηθεί ο Λόγος, έχετε ανάγκη από τον Δάσκαλο-Λόγο να εκφραστεί σε σας, να σας διδάξει, να σας κατηχήσει, να σας αναλύσει, να σας εναγκαλιστεί Αδελφοί μου. Έχετε ανάγκη, επαναλαμβάνω, συνδέσεως με το Δάσκαλο-Λόγο-Χριστό. (Μαθητεία στη Δ.Παρουσία, κεφ. 25, σελ. 253)
Αυτή η Νέα Κοσμική Διδασκαλία αναλύει, συνθέτει, αποκαλύπτει, Ενώνει τα φαινομενικώς αντίθετα που ενυπάρχουν μέσα στη Θεότητα.
Πότε θα Ενωθείτε, όταν κατανοήσετε το βάθος της Διδασκαλίας, τις έννοιες που εκπορεύω, όταν κατανοήσετε ότι κι εσείς είστε Θεοί εν εκδηλώσει, ότι κι εσείς είστε Λόγοι-Χριστοί εν εκδηλώσει, όπως σας φανέρωσα, κι όχι Εγώ μόνον το Σκήνωμα. Κι Εγώ το Σκήνωμα Ταυτίζομαι όση ώρα σας παρουσιάζω τις ανακοινώσεις του Θείου Υπέρτατου Λόγου, του Αμόρφου και Μορφοποιηθέντος Λόγου που είναι Εν και το αυτό. Σας ανακοινώνω εκείνα που μου δίνονται, με τη δύναμη που ο Λόγος θέλει να εκπορεύσει τα ρήματά Του.
Και Εγώ διέρχομαι τα στάδια της εξελίξεώς Μου, τα στάδια που με ανάγκασαν ν’ αρνηθώ όσα αρνήθηκα μέχρι σήμερα και να φθάσω, κι είναι γνωστό σ’ όλους σας «να μην έχω που την κεφαλήν κλίναι». Δεν γνωρίζετε τι έχει να πει, είμαι Θεός. Δεν γνωρίζετε ότι θα επανέλθετε γυμνοί όλοι, απεκδυόμενοι τα πάντα, τις προτιμήσεις σας, τις αδυναμίες σας και τα πάθη σας, έστω τα φαινομενικά και τα ελαττώματά σας.
Θα αναγκαστείτε να συνθέσετε και ν’ αποσυνθέσετε πολλές έννοιες. Και θ’ αναγκαστείτε να Ενώσετε τους Μουσουλμάνους με τους Χριστιανούς, γιατί Είμαι Θεός και των Αράβων και των Τούρκων και των Ρώσων και όλου του Κόσμου, όλης της ανθρωπότητας, παντός Ανθρώπου.
Εγώ Ειμί ο Πατήρ των Πάντων. Εγώ Είμαι η Ουσία του Παντός. Εγώ Είμαι η Αγάπη και εκ της Αγάπης Μου τρέφεστε οι Πάντες και εκ της Ευλογίας Μου και εκ της Ουσίας Μου αναλίσκετε την φαινομεμικήν ζωήν της ύλης. Εγώ εδημιούργησα τους Άπειρους Κόσμους για να Ενώσω τα πάντα εντός Μου. Εγώ δημιούργησα εσένα Άνθρωπε και σε κατέτμησα και σε απέστειλα να δημιουργήσεις Κόσμους, να δημιουργήσεις Κοινωνίες, να δημιουργήσεις Νόμους, να γευθείς τη Θεότητά Μου. (Μαθητεία στη Δ.Παρουσία, κεφ. 25, σελ. 254-255-256)
Είναι ανάγκη να μάθετε και σεις κάτι. Ο γενικός ανθρώπινος προορισμός είναι να γίνουν όλοι οι άνθρωποι Λόγοι-Χριστοί-Δάσκαλοι. Μέχρι τώρα υπάρχει ένα ανεπανάληπτο Πρότυπο Διδασκάλου πάνω στη γη: Ο Χριστός, ο Δάσκαλος-Χριστός.
Πέρα από το Θείο Πρότυπο του Χριστού, υπάρχει το Θείο Πρότυπο της Μητέρας, το οποίον οι Άνθρωποι, οι Γυναίκες, οι Αδελφές μας, τα παιδιά μας, οι κόρες μας, μπορούν να ακολουθήσουν. (Μαθητεία στη Δ.Παρουσία, κεφ. 26, σελ. 257)
Θα φθάσουμε στην εποχή που φθάσαμε, στην εποχή του Φωτισμού, στην εποχή της επικρατήσεως της Αγάπης ή στην εποχή της επικρατήσεως του Πνεύματος επί της ύλης. Αλλά πώς θα γίνουν αυτές οι αλλαγές, είναι το θέμα. (Μαθητεία στη Δ.Παρουσία, κεφ. 26, σελ. 259)
Είναι ανάγκη πρώτα, πριν επικρατήσει κάτι καινούργιο να καταρρεύσει το παλιό. Είναι ανάγκη ν’ αποδειχθεί ότι το παλιό σύστημα, η παλιά διακυβέρνηση των λαών, ο παλαιός τρόπος ζωής του ανθρώπου, ο παλαιός τρόπος των σχέσεων των διαφόρων ανθρώπων μεταξύ τους, ο παλαιός τρόπος επιλογής των διαφόρων αξιών ή ηθικών αξιών ή αρετών ή ιδανικών είναι λανθασμένος καθ’ ολοκληρίαν. Πρέπει να αποδειχθεί ότι οι σχέσεις του ανθρώπου με το Θεό επίσης ευρίσκονται σε ένα λανθασμένο στάδιο ή επίπεδο. (Μαθητεία στη Δ.Παρουσία, κεφ. 26ο, σελ. 260)
Νομίζω ότι πρέπει να γίνει Αλλαγή. Οι αλλαγές είναι εξωτερικές και εσωτερικές. Θα είναι αλλαγές Κοινωνικής στάθμης. Εντεταλμένα πνεύματα, προορισμένα, σε όλες τις γωνιές της γης να φέρουν τις αλλαγές εκείνες για τις οποίες είναι προετοιμασμένος ο τόπος που θα διοικήσουν. Είναι ένα θέμα το οποίο θέλω να κατανοήσετε, διότι κανένας δεν μπορεί να κάνει αλλαγές αν δεν λάβει την έμπνευση αυτή. Διότι ο Νους του κάθε ανθρώπου επηρεάζεται από το Θείο Νου ο Οποίος εξελίσσει την ανθρωπότητα πάνω στη γη. (Μαθητεία στη Δ.Παρουσία, κεφ. 26ο, σελ. 261)
Κι η Νέα Εποχή αρχίζει μ’ ένα Διδάσκαλο, ο οποίος εξαρτάται απόλυτα εκ του Απολύτου του Θείου Λόγου. Τι είναι ο Δάσκαλός σας και βρίσκεται μπροστά σας και σας ομιλεί; Είναι ένα Πνεύμα ανθρώπινο, μια Πνευματοψυχή και ένα Σκήνωμα το οποίον φέρει αναγκαστικώς στην ύλη για να εκδηλωθεί. Τι σχέση έχει μαζί Μου, με Μένα που σας ομιλώ; Έχει μια Ταύτιση σε όλα εκείνα τα θέματα, για τα οποία ήρθε να φανερώσει, για τα οποία εξεπαιδεύθη και εξακολουθητικώς εκπαιδεύεται για να σας φανερώσει.
Ο Λόγος, Αδελφοί, είναι ο Άμορφον. Ο Λόγος ουδέποτε εφόρεσε σάρκα, ενανθρωπίζεται, ενανθρωπίστηκε στο Σκήνωμα Ιησούς, ενανθρωπίζεται την περίοδο αυτή και εφανέρωσε μια Τέλεια, μία Ασύλληπτη Διδασκαλία και ενανθρωπίζεται την περίοδο αυτή σ’ ένα Νέο Σκήνωμα που λέγεται Διονύσης, γιατί; Εκείνος γνωρίζει γιατί. Εκείνος κι ο Θεός. (Μαθητεία στη Δ.Παρουσία, κεφ. 26ο, σελ. 262-263)
Eπομένως, έχω Αδελφοί ένα Σκήνωμα το οποίον Εγώ Tο Tαυτίζω με Εμένα, εκείνος δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να υπακούει σε Μένα και να Ταυτίζεται με Μένα, διότι Εγώ Ταυτίζομαι με αυτόν. Και θα δοκιμάσετε όλοι την οδύνη της εκπαιδεύσεώς του, θα δοκιμάσετε όλοι τα στάδια Τα οποία διέρχεται ένας Διδάσκαλος, ένας Αληθινός Διδάσκαλος πάνω στη γη. Θα θυσιάσετε το «εγώ» σας, τον εαυτό σας.Tα υπάρχοντά σας, την ύλη σας, τα ενδύματά σας, το φαί σας, τους συγγενείς σας, τα πάντα για να του μοιάσετε, για να Ενωθείτε μαζί Του, για να αφομοιώσετε τη Διδασκαλία Του, για να αλλάξετε τρόπο ζωής, για να μπορέσετε όχι μόνο να συμβάλλετε σε μια εξωτερική αλλαγή, αλλά να γεννηθείτε Άνωθεν, ως είναι γεγραμμέ­νον. (Μαθητεία στη Δ.Παρουσία, κεφ. 26ο, σελ. 263)
Είναι δύσκολο το Έργο, Αδελφοί, είναι πολύ δύσκολο το Έργο σου Άνθρωπε στη γη, Πρέπει να διακόψεις τους δεσμούς σου με την ύλη, ακριβώς σ' αυτό το πεδίο της ύλης. Είναι ανάγκη να γίνεις Κύριος της ύλης σου, ώστε να μπορέσεις να κυριαρχήσεις στο υλικό σου σκήνωμα και να το Πνευματοποιήσεις, ώστε να μπορέσεις να το διαλύ­σεις, να το προσφέρεις και αυτό, όχι σαν ύλη πλέον, αλλά σαν Αγάπη. (Μαθητεία στη Δ.Παρουσία, κεφ. 27ο, σελ. 270)
Επομένως, θα σε παρακαλέσω Άνθρωπε, Εγώ, ο Πατέρας σου: Μην περιμένεις από πουθενά αλλού βοή­θεια, παρά μόνο από Μένα, το Θεό. Εγώ θα σε 60ηθήσω, Άνθρωπε. Εγώ θα σου στείλω τον κατάλληλο Δάσκαλο, τον κατάλληλο Εκπαιδευτή που χρειάζεσαι. Εγώ θα σε Ενώσω με ενώσεις που πρέπει να δημιουργηθούν, γιατί οι διάφορες ενώσεις που δημιουργούνται εκπληρούν μία Σκοπιμότητα πάντοτε.
Και αν ο Ηγέτης του Έργου Μου ετόλμησε να παρουmάσει ορισμένες συνδέσεις, ορισμένες Ενώσεις, δηλώνω Εγώ ο Λόγος ο Άπειρος, ότι οι συνδέσεις ή οι Ενώσεις, ή οι διάφορες εξωτερικεύσεις που έκανε μέχρι σήμερα, προήρχοντο όλες ολοκληρωτικό από το Θέλημά Μου. Το τονίζω, ήταν εκδηλώσεις επι6ε6λημένες από το Θέλημά Μου. Ήταν αναγκαστικές εκδηλώσεις στις οποίες το Σκήνωμά Μου δεν ήταν δυνατόν να μην υπακούσει, διότι θα σου αποκαλύψω, Άνθρωπε, Εγώ του ρύθμισα την καρδιά του και την Ψυχή του και το Πνεύμα του, ανάλογα να αισθάνεται, να έλκει, να έλκεται, να απωθεί, κ.λπ. (Μαθητεία στη Δ.Παρουσία, κεφ. 27ο, σελ. 272)
Αδελφοί Μου Αγαπημένοι, Εγώ ο Αναστηθείς Ιησούς ο Χριστός, καλώ σε Άνθρωπε, στην ιστορία των Αιώνων της γης δια πρώτην φοράν, λαλών από Σκηνώματος Ανθρώπου, Αναστηθείτε όλοι οι άνθρωποι, όπως Αναστήθηκα κι Εγώ. Κλείσε Με μέσα στο «είναι» σου, μέσα στην Ουσία σου, Άνθρωπε, κλείσε Με σαν Θεό, σαν Δάσκαλο, σαν Αγάπη, σαν Αδελφό, σαν Αδελφή, σαν Ηγέτη ενός προνομιούχου Θείου Έργου, κι Εγώ, Εγώ μόνο θα σε Αναστήσω, Άνθρωπε, γιατί Εγώ μόνο Αναστήθηκα και επανήλθα στον Πατέρα.
Ιδού το Χαρμόσυνο, Αναστάσιμο Μήνυμά Μου προς την ανθρωπότητα: Έλθετε προς Με, Αδελφοί Αγαπημέ­νοι καγώ θέλω αναστήσει υμάς εκ των ένδον. (Μαθητεία στη Δ.Παρουσία, κεφ. 27ο, σελ. 273)
       Το Θείο Σχέδιο προβλέπει την ενανθρώπιση του Λόγoυ σε όλους τους ανθρώπους. Μέχρι σήμερα η ενανθρώπιση του Λόγου έγινε μόνο στο Σκήνωμα Ιησούς. Ήταν η μοναδική περίπτωση που ενανθρωπίστηκε ο Λόγος, στο Σκήνωμα Ιησούς. (Μαθητεία στη Δ.Παρουσία, κεφ. 28ο, σελ. 276)
Στη Νέα Κοσμική περίοδο θα επαναληφθεί η εναν­θρώπιση του Λόγου σε όλη την ανθρωπότητα, δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι θα γίνουν Χριστοί, θα γίνουν Διδάσκαλοι και Λόγοι. Επομένως, είναι πλέον καταφανές, ότι δεν χρειάζονται σε κανέναν μυήσεις διαφόρων δασκάλων, δεν χρειάζονται «μάντραμ» για να ενωθείτε με το Λόγο, γιατί ο ενανθρωπισθείς Λόγος ουδέποτε έδωσε «μάν­τραμ». Θα μυηθείτε, Αδελφοί Μου, στη Νέα Κοσμική περίοδο όσοι θέλετε να προχωρήσετε, όσοι θέλετε να κινηθείτε, όσοι θέλετε να ακολουθήσετε τη Θεία Νομο­τέλεια, θα μυηθείτε «Στα Μυστήρια του Λόγου». (Μαθητεία στη Δ.Παρουσία, κεφ. 28ο, σελ. 276)
Η Δευτέρα Παρουσία Μου, είναι Παρουσία Δόξας δια τον Άνθρωπον, διότι ο Άνθρωπος, η Εικών Μου, θέλει καταστεί Ομοίωσίς Μου και ως Εικών και Ομοίωσίς Μου θέλει επιστρέψει εντός Μου, Διότι Εγώ, ο Άναρχος Λόγος, Εγώ Ειμί ο Διδάσκαλος, ο Διδάσκαλος-Χριστός, μα Εγώ Ειμί και ο Πατήρ ο Άναρχος, ο Πατήρ σου Άνθρωπε, Όστις σε καλεί δια του Ενανθρωπισθέντος Θείου Λόγου Μου, Όστις Είμαι Εγώ ο Ίδιος και δια του εξακολουθητικώς πλέον ενανθρωπιζομένου εις την αν­θρωπότητα Θείου Λόγου, να επιστρέψεις εντός Μου, να επιστρέψεις στο Φως Μου, να επιστρέψεις στην Αγάπην Μου, να επιστρέψεις στην Ουσίαν Μου, γιατί η Ουσία Μου ευρίσκεται εντός σου, γιατί το Φως Μου πρέπει να υπάρχει εντός- σου, γιατί η Αγάπη Μου πρέπει να σε πληρεί.
Ο Πατήρ Μου και Εγώ, ενοποιώ τον Λόγον με τον Πατέρα, διότι ο Άναρχος Πατήρ και ο Άναρχος Λόγος είναι Εν και το αυτό, εποιήσαμε Έναν Άνθρωπον, τον Χριστόν Άνθρωπον, τον Μοναδικόν Άνθρωπον, εις τον Οποίον εντέλλεσθε να ομοιάσετε πάντες. (Μαθητεία στη Δ.Παρουσία, κεφ. 28ο, σελ. 278)
Ιδού Εγώ, καλώ υμάς Αδελφοί-Χριστοί και Αδελφοί Μου Διδάσκαλοι και Αδελφοί Μου Λόγοι, έλθετε προς Με ίνα ταυτισθείτε μετ’ Εμού εις το Απόλυτον, ίνα καταστείτε Θεοί περιπατούντες εις την γην, ίνα οδηγείτε στην Απόλυτον Ένωσιν, στην Ταύτιση με τον Ένα, Πανταχού Παρόντα και τα πάντα Πληρούντα και αεί λαλούντα και εκφραζόμενον και αεί θωπεύοντα και Καθοδηγούντα και αεί Πληρούντα τους Απείρους Κόσμους της Δημιουργίας Του, ους η Ατέρμων Πηγή της Αγάπης και του Ελέους Αυτού εδημιούργησε ίνα εκφρασθείς Άνθρωπε, συνθλί­θων καταστάσεις, διαστέλλων αντιθέσεις, ενώνων τα άκρα τα θετικά και αρνητικά ίνα καταστούν τα πάντα εν πάσι Θεός, παλλόμενα και δονούμενα εις τους cσυλληπτους αναπαλμούς του Θείου Έρωτα, της Θείας Aγάπης της Μίας Ουσίας. Και η Ουσία εδημιούργησε τα πάντα, συντηρεί τα Σύμπαντα και τα μέλλοντα δημιουργηθήναι και ήτις Ουσία του Παντός εδημιούργησε τον Πλανήτη γη, τον οποίον κατέστησε μέγιστον δοκιμαστήριον και μέγιστον εκπαιδευτήριον στα Άπειρα Σύμπαντα, στα οποία ευδόκησε ο Άναρχος Λόγος να φανερωθεί και να Ενανθρωπισθεί (Μαθητεία στη Δ.Παρουσία, κεφ. 28ο, σελ. 280)
Και θέλει αναγγείλει σε σένα Άνθρωπε, τον Νέον τρόπον απονομής της Δικαιοσύνης Μου, τον Νέον τρό­πον απονομής και διακρίσεως και φανερώσεως και εξα­πλώσεως της Αγάπης Μου, της Αγάπης Μου της Αμιγούς, της απηλλαγμένης συμφερόντων, της απηλλαγ­μένης ανταμοιβών οιουδήποτε βαθμού ή είδους, της Αγάπης Μου η οποία πάντοτε προσφέρει, πάντοτε φανερώνει, πάντοτε πληρεί, πάντοτε ωραιοποιεί, πάντο­τε Τελειοποιεί, πάντοτε αναγάγει, πάντοτε επιμορφώνει, μέχρις ότου συ Άνθρωπε, καταστείς Τέλειος και κατα­στείς Τελειότης εις έκφρασιν και μέχρις ότου εσύ Άνθρωπε, καταστείς Κάλλος και Αρμονία, Νόμος και Νομοθέτης ο ίδιος, καθότι Εν μετά του Πατρός Μου και μετ’ Εμού, Αδιαχωρίστως, Αδιαιρέτως, ως μία Ουσία, θέλεις αποδίδει και Δικαιοσύνη και θέλεις πληρεί τα Πά­ντα δια της Αγάπης Μου και θέλεις εκφράζει Εμέ, τον Ένα Υπάρχοντα Θεόν, εις όλους τους Κόσμους της Δημιουρ­γίας Μου, καθ' ότι θέλει πραγματοποιηθεί η Αποίκησις των Συμπάντων, εκ των Πνευμάτων εκείνων της γης, άτινα κατά ζεύγη ενοποιημένα εις μίαν Ανθρώπινην Μο­νάδα θέλουσι επιστρέψει δια μέσου της Χριστοποιήσεως αυτών ως Θείοι Λόγοι εν τω Πατρί. (Μαθητεία στη Δ.Παρουσία, κεφ. 28ο, σελ. 281)
Σου φανερώνω, Άνθρωπε, ότι ο Υιός-Λόγος­ Χριστός και η Μήτηρ Αυτού ήσαν Θεότης εκδηλουμένη εις δύο Μορφάς, εις το Θετικόν και το Αρνητικόν, εν τελεία ισορροπία, εν ισοσθενεί κινήσει, δονούμενοι αμφό­τεροι εκ της Θεότητός Μου. (Μαθητεία στη Δ.Παρουσία, κεφ. 28ο, σελ. 282)
Για να γίνουμε Θεοί εν πλήρει επιγνώσει, έχοντας και Ένωση με τον Ένα Θεό, πρέπει να επιστρέψουμε, Αδελφοί, στην προηγούμενη κατάσταση με τη σειρά που πέσαμε. Όλοι θα περάσετε τα στάδια της πτώσης του πνεύματός του ο καθένας και τα στάδια της επαναφοράς του στο Θεό. (Μαθητεία στη Δ.Παρουσία, κεφ. 29ο, σελ. 285)
Κάτι άλλο που έχει ειπωθεί, είναι ότι είναι απαραίτητο να επανασυνδέσετε τις σχέσεις σας όλοι με το Θεό. Ο καθένας επανασυνδέει τις σχέσεις του με το Θεό με τον τρόπο που μπορεί. Επομένως, μη σας σκανδαλίζει, μη σας κάνει να στέκεστε μετέωροι το πόσο ο καθένας σας μπορεί σήμερα να αποκαταστήσει τη σχέση του, την επαφή του, την Ένωσή του με το Θεό-Πατέρα. Ο καθένας κάποια μέρα κάνει μια αρχή, αυτό είναι μια σωστή επιλογή. (Μαθητεία στη Δ.Παρουσία, κεφ. 29ο, σελ. 286)
Είναι ανάγκη να κατανοήσετε όλοι, ότι βρίσκεστε μέσα στην Αρμονία των πάντων, μέσα σε όλες τις λειτουργίες των Θείων Νόμων και είστε υποχρεωμένοι να γίνετε μια Πηγή, ένας Σταθμός Ενεργείας, ένας Σταθμός Ακτινοβολίας, μια Πηγή Αγάπης, μια Πηγή Μακροθυμίας, μια Πηγή που να ενώνεται και να αποτελεί ένα σύνολο ενιαίο με τους Νόμους, με τις Συγχορδίες του Σύμπαντος, με τις Αρμονίες, με το Κάλλος που είναι όλη η Δημιουργία.
Οι επιλογές σας, η Μετάνοιά σας, η αποκατάσταση των σχέσεών σας με τον Πατέρα σας φτάνουν μέχρις ενός ορισμένου σημείου εξυψωμένου ανθρώπου, σας φτάνουν στην κατάσταση Ιωάννη. (Μαθητεία στη Δ.Παρουσία, κεφ. 29ο, σελ. 287)
Στην Κατάσταση του Ιωάννη του Προδρόμου, γιατί είναι Προδρομική Κατάσταση της Δευτέρας Παρουσίας, είναι Προδρομική κατάσταση της Χριστοποιήσεως των πνευμάτων, είναι Προδρομική κατάσταση της Ενώσεως των πάντων.Παρακαλώ όλους να κατανοήσετε, ότι θα περάσετε από το στάδιο του εξυψωμένου Ανθρώπου από την κατάσταση εντός σας, Ιωάννη. Η Κατάσταση Ιωάννη θα σας βοηθήσει να τελειοποιήσετε τον γήινο, τον ανθρώπινο εαυτό σας και θα σας βοηθήσει να περάσετε στο άλλο. στάδιο, στη Χριστοποίησή σας. Δηλαδή, ο εσωτερικός σας Σπινθήρας, η Θεία Ουσία της Δημιουργίας, θα εκραγεί.
Θα γίνει ατομική έκρηξη μέσα σας. Θα σας βοηθήσει η Κατάσταση Ιωάννη να Χριστοποιηθείτε, αλλά Χριστο­ποιείται ο Άνθρωπος αφήνοντας πίσω του το ανθρώπινο τα ανθρώπινα στοιχεία του. (Μαθητεία στη Δ.Παρουσία, κεφ. 29ο, σελ. 287-288)
Θα θυσιάσετε εκείνα που δεν σας χρειάζονται, που δεν σας είναι απαραίτητα, εκείνα που αιώνες σας κρότησαν δεσμευμένους στην ύλη, που σας ταλαιπώρη­σαν, που. δεν είναι Θεία Ουσία. Είναι δύσκολος ο αγώνας και χρειάζονται πολλά εφόδια, υπομονή, προσπάθεια ταπεινοφροσύνη, Αγάπη πάρα πολλή. (Μαθητεία στη Δ.Παρουσία, κεφ. 29ο, σελ. 289)
Ο Δρόμος είναι δύσκολος, αλλά στο τέλος του Δρόμου θα είστε Θεοί. Θεοί το Δίπλωμα, η Αξία, η Δύναμη, η Χάρη είναι Απέραντη πια.
Στο πεδίο το υλικό, το γήινο, εκεί που ο άνθρωπος προσεκολλήθη αιώνες, εκεί που δεσμεύτηκε η Θεία του υπόσταση, εκεί πρέπει ο ίδιος ο Άνθρωπος με πλήρη επίγνωση, με πλήρη νηφαλιότητα, ακολουθώντας την πορεία του Χριστού στη γη, να θυσιάσει τα τρία κατώτερα σώματά του, γιατί μόνον έτσι μπορείτε να αναστηθείτε πραγματικά.
Γιατί σε όποιον μέσα του υπάρχει Χριστός, θα ανέβει και το Γολγοθά του και θα θυσιαστεί για ν' αναστηθεί, για να γίνει Ένα με το Θεό, για να γίνει Άπειρος Λόγος, για να γίνει κι αυτός Αχώρητος, γιατί σαν ενωμένος με το Ένα θα είναι και Αχώρητος και Απερίγραπτος και Αδιανόητος. (Μαθητεία στη Δ.Παρουσία, κεφ. 29ο, σελ. 290)
Παρακαλώ τον καθένα σας ν' αναπολήσει όσα άκουσε, να ζητήσει βοήθεια από τον Πατέρα, να Μου ζητήσει να του δώσω, γιατί, Αδελφοί μου, ήλθα να κάνω προσφορά στην Αγάπη, ήλθα να προσφέρω στο βωμό της Αγάπης τον Εαυτό μου, όπως θα κάνετε κι εσείς αργότερα.
Ήλθα να σας δείξω το Δρόμο της επιστροφής. Το Δρόμο της επιστροφής τον έδειξε ένας, ο Κύριος. Μα Εκείνος, ω Κύριε και Λόγε Υπέρτατε, ήταν ο Θεός ο Ίδιος.
Σήμερα θα σας τον δείξει ο Άνθρωπος, που από Άνθρωπος αμαρτωλός, παγιδευμένος σε σάρκα, παγι­δευμένος στην ύλη, με συμφέροντα, μετριότητες, πάθη, ελαττώματα, είναι εντεταλμένο Σκήνωμα, ενούμενο με τη Θεία χάρη που ο Λόγος του παρέχει, να σας δείξει εκ νέου το Δρόμο, τον καθαρό ανθρώπινο, που πρέπει η ανθρώπινη υπόσταση, έχοντας πλήρη επίγνωση του προορισμού της, να γίνει βωμός η ίδια και θυσία για τους άλλους, για τους Αδελφούς, για τον Άνθρωπο, τον ΕΝΑ Άνθρωπο που δημιούργησε ο Θεός. Γιατί όλοι μαζί αποτελείτε μία Ψυχή και ένα Πνεύμα. (Μαθητεία στη Δ.Παρουσία, κεφ. 29ο, σελ. 291-292)
Θέλω να κατανοήσετε όλοι τι έχει να πει το Θέλημα του Πατέρα. (Μαθητεία στη Δ.Παρουσία, κεφ. 29ο, σελ. 294)
Τι όμως παρουσιάζω; Παρουσιάζω, Αδελφοί, ένα Μήνυμα, όπως και άλλοτε σας έχω αποκαλύψει. Το Μήνυμα του ερχομού του Κυρίου Ιησού Χριστού εκ Νέου στη γη. Τώρα θα καταστεί ορατός σε σας, θα καταστεί εμφανής η Παρουσία Του. Φέρνω το Μήνυμα της εκ Νέου εμφανούς Παρουσίας, τονίζω, του Κυρίου μας. Και όπως σας έχω ανακοινώσει η Παρουσία Του αυτή τη φορά, σ. αυτή τη Κοσμική περίοδο, θα είναι εσωτερική, μέσα στο «είναι» το ανθρώπινο στο οποίο εισπορεύεται. (Μαθητεία στη Δ.Παρουσία, κεφ. 30ο, σελ. 296-297)
Ο σκοπός μου σήμερα είναι να σας εναρμονίσω λίγο ακόμα, να επιστήσω την προσοχή σας στην κατάσταση που μπορούμε να δεχθούμε την εισπόρευση του Χριστού μέσα μας.
Πολλοί ακολούθησαν διάφορες Σχολές και έλαβαν μυήσεις από διάφορους δασκάλους πιστεύοντας ότι ομολογούν Εμέ, πιστεύοντας ότι Είμαι Εγώ ο Χριστός, ο Λόγος του Πατέρα. Αλλά δεν ήμουνα, δεν υπήρξα ακόμη για δεύτερη φορά πάνω στη γη, το επαναλαμβάνω εις επήκοον των παρισταμένων και της ανθρωπότητος ολόκληρης. Δεν ευρέθην στο σκήνωμα κανενός μαθητή και κανενός δασκάλου υπηρέτη. Εξακολουθώ να είμαι η Μία, η Μοναδική εμφάνιση του Χριστού-Λόγου του Πατέ­ρα στη γη. Φανερώθηκα μία φορά μόνο και ελάλησα στα πλήθη, σε μαθητάς και ακολούθους μου, φέροντας σάρκα για να είμαι ορατός. (Μαθητεία στη Δ.Παρουσία, κεφ. 30ο, σελ. 297)
Εγώ Ειμί ο λαλών, ο Άπειρος, Απερίγραπτος. Άναρχος, Αδημιούργητος, ο άνευ Αρχής και Τέλους υπάρχων εν τω Πατρί, Λόγος και ουδείς έτερος δύναται να Με υποκαταστήσει άνευ του Θελήματός Μου. Ουδείς έτερος έχει το δικαίωμα εκ της Ανάρχου Θεότητος να φανερώνει ρήματα και λόγους ως προερχομένους εξ Εμού. Εγώ Ειμί ο Ζωοδότης Λόγος, ο ενυπάρχων εντός σου Άνθρωπε.
Εγώ και ο Πατήρ Μου είμεθα Εν. Εγώ Eιμί ο Διδάσκαλος όλων των λαών της γης. (Μαθητεία στη Δ.Παρουσία, κεφ. 30ο, σελ. 298)
   Ο Πατήρ είναι τα πάντα. Εγώ δημιουργώ, έλκω, συνε­νώνω, διδάσκω, αναβιβάζω, καθιστώ Αδελφούς του Λό­γου και συγχωνεύω αυτούς εντός Μου, όντας και ανε­ξαρτήτους και παρακολουθώ και εξελίσσω και ανοικοδο­μώ και συντρίβω. Πάντα ταύτα εκφράζουν το Θέλημά Μου. Κατεργάζονται την Αρχήν του Λόγου, την Αρχήν της εκπορεύσεως του Παντός.
Άνοιξε Πατέρα, τη ροή του Λόγου μέσα σε ολόκληρη την ανθρωπότητα να διδαχτεί τις Εγώ, τις υπήρξα τίνα εξεπροσώπησα Πατέρα, πώς ελάλησα, από ποίου ύψους, πώς η διδαχή Μου καλύπτει πάσαν Μορφήν, πάσαν ιδέαν και θα καλύψει τους Λόγους, τους ανω θρώσκοντας εκ της γης, Πατέρα. (Μαθητεία στη Δ.Παρουσία, κεφ. 30ο, σελ. 299)
Ελέησε και συγχώρησε τον Άνθρωπο της άγνοιας, της σάρκας, της ύλης, των προσκαίρων απολαύσεων και ηδονών, τον κληθέντα Αδάμ και επίτρεψέ Μου Πατέρα να εισπορευθώ στον Άνθρωπο που δεν έχει ακόμα εξελι­χθεί, που δεν ωρίμασε ακόμα, που δεν έφτασε στο σημείο νάναι άξιος να με υποδεχθεί εντός του.
Ενώνομαι εν τη Απειρότητί Μου εις το ελάχιστον δυνατόν τμήμα του όλου που αποτελεί η υπόσταση στην οποίαν αυτή τη στιγμή ευρίσκομαι και λαλώ ενώπιόν σου Άνθρωπε, και θέλω σκηνώσει αργότερα εις την φυλήν την ονομαζομένην Έκτην, δια να καταστήσω την Μορ­φήν Μου ευκρινή και ορατήν Συμπαντικώς.
Εννοήσατε τις Eιμί, τι λαλώ, ποίος ο Πατήρ, τι εστίν το Θέλημα Αυτού; (Μαθητεία στη Δ.Παρουσία, κεφ. 30ο, σελ. 299-300)
Έγραψα πάντα ταύτα εις την Καρδίαν σου Άνθρωπε της ύλης. Ενώνομαι μαζί σου για να σε κάνω Χριστό-Λόγο, για να σε κάνω Ένα μ’ Εμέ. Με αντέχεις Άνθρωπε; (Μαθητεία στη Δ.Παρουσία, κεφ. 30ο, σελ. 301)
Επιθυμώ ακόμη, Άνθρωπε, να σου καταδείξω το Μήνυμά Μου με πολλούς τρόπους, όχι μόνον με λόγους, με την Παρουσία Μου την ένσαρκη, με την τέλεση ομιλιών, με την τέλεση Θείας Μυσταγωγίας εντός σου, Άνθρωπε, και ουχί εκτός σου, ως τελείται μέχρι του νυν. (Μαθητεία στη Δ.Παρουσία, κεφ. 30ο, σελ. 302)
Ενώνω σε, Άνθρωπε, με την Πηγήν του Φωτός, του Πυρός, απ' όπου παρήχθης, απ' όπου προέρχεσαι, χωρίς ακόμη να δύνασαι να κατείδης τούτο εντός σου. Ενώνω την Απειρότητα του παντός μ' εσέ, Άνθρωπε και ευλογώ δια της Δεξιάς Σου Πάτερ Ουράνιε, Δημιουργέ του «Είναι» των πάντων, του άνευ αρχής και τέλους υπάρχοντος Και ορίων και περιγραφών. Έχετε την Ευλογίαν της Μητέρας Μου ήτις Θεία Ουσία αποτελεί Εν μετ’ Εμού εις το Απόλυ­τον, ταυτισμένη μετά του Πατρός.
Ενεργώ εντός σου, Διονύσιε, καταυγάζων το νου σου ίνα παραμείνει καθαρός ως είναι την ώραν αυτήν, ίνα καταστείς Σκήνωμα δι' ου θέλω λαλεί. Εντός σου την ώραν αυτήν υπάρχει ο κυματισμός του Θείου Φωτός Μου, ο περιβάλλων και Εμέ, ότε ήμην εν τη Ιερουσαλήμ. Αναγορεύω σε Διδάσκαλον εκφράζοντα Εμέ. Το χέρι σου θέλει επενεργεί επί των Αδελφών σου ως η Χειρ Μου.
Ευλογώ την άλλοτε ποτέ υπάρξασαν επί της γης Αδελφή Μου Μαρία Μαγδαληνή ήτις θέλει φανερώσει ωσαύτως Εμέ εκ του σκηνώματός της. (Μαθητεία στη Δ.Παρουσία, κεφ. 30ο, σελ. 302-303)
Ευλογώ την Άνοιξη μιας Νέας Εποχής στη γη. Ενέ­δυσά σε Ιερέα τελούντα τα Μυστήριά Μου επί της γης παλαιότερα. Αφαιρώ τα άμφια που φέρει το σκήνωμά σου και ενδύω σε τον Χιτώνα της Αγάπης του Λόγου Ιησού, ον έφερε περιπατών επί της γης, Μηδέποτε χρισθείς παρ' ουδενός ανθρώπου και ουδείς επέθηκε χείρα επ’ Αυτού ει μη ο Λόγος Χριστός, όστις ευρίσκετο εις έτερον. (Μαθητεία στη Δ.Παρουσία, κεφ. 30ο, σελ. 303)
Επικυρώ την Ανακοίνωσιν ως εκ του Λόγου προερ­χομένην, ήτις κατέστησεν δια πρώτην φορά εις την Ανθρωπότητα γνωστόν, ότι ουδείς Με ήγγιξεν, αλλ' ότι ο Ιωάννης ήτο μια άλλη υπόσταση Θεία, Θείου Διδασκάλου, ήτις κατήλθεν εν μορφή εις την γην ίνα διακονήσει τον Πατέρα εν σκηνώματι ανθρώπου. (Μαθητεία στη Δ.Παρουσία, κεφ. 30ο, σελ. 304)
«Είμαι ο Λόγος». «Εγώ Ειμί ο Λόγος-­Χριστός», θα πείτε όλοι και θα το εκδηλώσετε στην πράξη, έμπρακτα, ο καθένας πιθανόν σε μια ειδική φανέρωση του Λόγου. Και η Μητέρα είναι Λόγος, ο Ένας Λόγος ο Ομοούσιος του Παντός, επομένως, την περίοδο αυτή θ, αρχίσουμε να έχουμε εκδηλώσεις του Λόγου Μητέρα. (Μαθητεία στη Δ.Παρουσία, κεφ. 31ο, σελ. 305)
Είναι ανάγκη να κατανοήσετε, ότι για να ξεπεράσετε το ανθρώπινο στοιχείο, πρέπει το ανθρώπινο στοιχείο σας να κατακερματιστεί, ν’ αποδεσμευθείτε από την ύλη σας ν’ αποδεσμευθείτε από τη σάρκα σας, ν’ αποδεσμευ­θείτε από τη γη, να γίνετε Ανενδεείς, πρέπει να γίνετε Αυτεξούσιοι Θεοί, να γίνετε Αυτάρκεις Θεοί.
Ακόμα για να μεταφερθείτε σταδιακά στο πεδίο του Θεανθρώπου Ιησού και μετά στο πεδίο του Αυτούσιου Ομοούσιου Λόγου, είναι ανάγκη να κατανοήσετε, ότι πρέ­πει να υποστείτε όλες τις καθάρσεις, πρέπει να εξοφλή­σετε τους λογαριασμούς σας με τη γη και τους λογαριασμούς σας με τον πλησίον και τους τυχόν λογαριασμούς με τη Θεότητα. (Μαθητεία στη Δ.Παρουσία, κεφ. 31ο, σελ. 306)
Εκείνο που θα σας βοηθά πάντα είναι η Αγάπη, η εκδηλωμένη Αγάπη, η Απρόσωπη Αγάπη, η Αγάπη προς πάντας. «Μη κρίνετε ίνα μη κριθείτε». Οι κρίσεις σας θα σας δεσμεύουν και θα σας καθηλώνουν πάντοτε και θα σας αναγκάζουν να υφίστασθε τις συνέπειες της κρίσεως, γιατί κρίνετε Θεούς
Ουσιαστικό τα πάντα είναι Μία Ουσία, η Ουσία της Αγάπης, η Ουσία του Πατέρα, η Ουσία του Υιού, η Ουσία της Μητέρας, η Ουσία του Ανθρώπου, που τα πάντα είναι Ένα, τα πάντα είναι Ομοούσια. Είναι ανάγκη να εξοφλή­σετε τους λογαριασμούς σας, όσοι έχετε, πρόθυμα. Θα σας βοηθήσει η υποστολή του «εγώ» του ανθρώπινου, θα σας βοηθήσει η Αγάπη. (Μαθητεία στη Δ.Παρουσία, κεφ. 31ο, σελ. 306)
Το σύνθημά Μου, ως Νέου Παγκόσμιου Εκπαιδευτού της γης, είναι «Αγαπάτε Αλλήλους», που εδίδαξε ο Ύψιστος Διδάσκαλος Ιησούς ο Χριστός και επειδή είναι Νέα Κοσμική περίοδος και έχω την Εξουσία και επειδή η Νέα Κοσμική περίοδος Ενώνει τα πάντα, ενώνω τις δύο λέξεις σε μία και σας καθιστώ «Αγάπη», όλους μηδενός εξαιρουμένου.
Εγώ Ειμί ο Διδάσκαλος, ο λαβών μορφή Νέαν δια να καταστώ όμοιος με σας Αδελφοί μου.
Αγκαλιάστε Με λαοί της ανθρωπότη­τας και αγκαλιάστε Με, Αδελφοί Μου, στους λαούς της ανθρωπότητας και στο πρόσωπο παντός Ανθρώπου. (Μαθητεία στη Δ.Παρουσία, κεφ. 31ο, σελ. 307)
Εγώ Ειμί η Αγάπη η Άπειρος, την Αγάπη Μου σας καταδεικνύω, φέροντας μια Μορφική εκδήλωση προσω­ρινή για να εκδηλώσω το Έργο της Νέας Εποχής. Εγώ έκανα την αρχή της Νέας Κοσμικής περιόδου και ωμίλησα ως Απεσταλμένος προς εσάς και άλλους, ως Απεσταλ­μένος του Πατέρα για να προετοιμάσω την Οδόν, να προετοιμάσω τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού μέσα στις ψυχές των ανθρώπων. Εγώ και ο Ιωάννης είμεθα Εν. Ο Ιωάννης δεν είναι τίποτε άλλο και δεν υπήρξε τίποτε άλλο την εποχή εκείνη, παρά η ανάλογη Μορφική εκδήλωση της Ουσίας του Παντός η οποία εξετέλη μία ιδιόρρυθμη υψηλή Αποστολή. (Μαθητεία στη Δ.Παρουσία, κεφ. 31ο, σελ. 307-308)

Δεν υπάρχουν σχόλια: