Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ


Το Έργο Λόγου Αγάπης διαχέει ευλογία Αγιασμού σε όλους τους Πυρήνες και Κύκλους Μαθητείας του Έργου και ευχαριστία σε όλους τους αγωνιζόμενους Ανθρώπους Λόγους


ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ Α’: ΚΑΘΑΡΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ-ΤΕΛΕΙΩΣΗ
                Πατέρα Υπερούσιε, Άναρχε και Απερινόητε, εισέρχομαι στην Απειρότητα Σου και εναποθέτω στην Τέλεια Ενότητα Σου καθετί που αναστέλλει και περιορίζει τη Θεία παλμοδόνηση σου εντός μου. Καταθέτω ενώπιον Σου, ως Ένας Άνθρωπος αμέλειες, ελλείψεις, ατέλειες που εκδήλωσε κάθε τμήμα μου και αντλώ από το Άπειρο Είναι Σου, Θείες ιδιότητες και στοιχεία πύρινα καθιστώντας την Ένωση μας φανερή και εκδηλούμενη. Ενδύομαι Εσένα Άπειρε Λόγε και Ευλογώ όλους τους Αδελφούς που απέστειλες πλησίον μου, είτε παρευρίσκονται στον χώρο είτε απουσιάζουν, με την Ευλογία της Αγάπης της Μίας και της Ενότητας και καλώ όλους να συντονιστούν με την Θεία αυτή Μυσταγωγία, ώστε να λάβουν την Άπειρη Ευλογία Σου και την Θεία παλμοδόνησή Σου εντός τους.
Στο Όνομα Σου Πατέρα και δια της Χάριτος του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού της Θυσίας Σου, που φέρω στη δεξιά μου ως προέκταση της Δικής Σου Δεξιάς, Ευλογώ τον χώρο αυτό και απορροφώ μέσα στο Θείο Είναι μου κάθε ψυχονοητική εκπόρευση, κάθε παλμοδόνηση λόγων ή συναισθημάτων, που δεν προήλθαν και δεν φέρουν την σφραγίδα της Αγάπης Σου και που έχουν αποτυπωθεί στο χώρο. Απορροφώ κάθε έμβια ή άβια εικόνα, κάθε σκεπτομορφή που ενυπάρχει στο χώρο και διαποτίζει ή έχει επικαθίσει στα υλικά που τον δομούν, τα έπιπλα, τα αντικείμενα και τα ρούχα των Αδελφών μου. Συγκεντρώνω όλα αυτά τα αρνητικά στοιχεία και τα εισπορεύω μέσα στην Πηγή του Φωτός, της Αγάπης και της μετουσίωσης, τα ανάγω, τα μεταστοιχειώνω και τα μετουσιώνω σε Φως και Αρμονία και τη διαχέω να διαποτίσει το χώρο.
Έλκω από την Πηγή της Ζωής και της Ανάστασης Άπειρους κυματισμούς Θείας απεριόριστης ισχύος και εντάσεως και λούω τον χώρο, ώστε να παλμοδονείται στην Αγάπη. Απορροφώ στο Θείο Είναι Μου κάθε κυματισμό σκέψης υλόφρονης, κάθε συναισθηματισμό, κάθε λόγο και κίνηση που δεν είναι Φως και Αγάπη, κάθε σκεπτομορφή από τους παρευρισκόμενους Αδελφούς μου. Τα εισπορεύω στον πυρήνα της μετουσίωσης εντός μου, τα ανάγω, τα μεταστοιχειώνω, τα μετουσιώνω σε Αγάπη, Φως, Αρμονία, Ενότητα και τα διαχέω στις υποστάσεις ως Απειρότητα Ισορροπίας, Αγάπης και Θείας Ενεργητικότητας, για να καλύψει τους πάντες και τα πάντα. Απελευθερώνω όλες τις υποστάσεις που παρευρίσκονται, από κάθε στοιχείο που δεσμεύει την ελεύθερη εκδήλωση τους, τις αφυπνίζω και τις ενώνω με την Πηγή της Αγάπης. Ενεργοποιώ τη Χάρη του Χριστού στις υποστάσεις των Αδελφών μου, για να οικοδομήσουν τον Αχειροποίητο Ναό της Ψυχής τους, ώστε να κατοικήσει ο Λόγος και να εκδηλώσει τη Χάρη και την Παρουσία Του.
Σφραγίζω το χώρο στο Όνομα Σου, τις εισόδους και εξόδους αυτού και θέτω σ’ αυτές Αγγέλους ίνα περιφρουρούν και επιστατούν, ώστε να μην επιτρέπουν την είσοδο σε κάθε πνεύμα ή οντότητα που δεν Σε αναγνωρίζει ως Κύριο και Θεό Ενανθρωπισθέντα Λόγο, που σταυρώθηκε και αναστήθηκε για τη Σωτηρία του Ανθρώπου. Θέτω εν τω μέσω του οίκου αυτού, πύρινο περιστρεφόμενο αενάως Σταυρό, ίνα περιδινίζεται ατελεύτητα, μετουσιώνοντας κάθε ενέργεια που δεν προέρχεται από την Αγάπη Σου. Ευλογώ το χώρο αυτό ίνα καταστεί χώρος Αφύπνισης και Θείας Διδαχής για τον Άνθρωπο, Άχωρη Εστία Φωτός και Αγάπης, ώστε να καταδεικνύεται και να εκδηλώνεται η Παρουσία, η Χάρη και η Ευλογία του Απείρου Διδάσκαλου Χριστού. Παραδίδω Πατέρα το χώρο αυτό για τη Μαθητεία των Αδελφών μου, τη Χριστοποίηση και Θέωση τους και εγκαινιάζω την έναρξη λειτουργίας Πνευματικού Κύκλου Μαθητείας Λόγου.

ΜΕΡΟΣ Β’: ΦΩΤΙΣΜΟΣ-ΤΕΛΕΙΩΣΗ-ΚΑΘΑΡΣΗ
Συγκεντρώνω από όλες τις υποστάσεις κάθε αρνητικό στοιχείο ιδιοτέλειας, εγωισμού, υπερηφάνειας, σκληρότητας, παρανοήσεων, δυσαρμονίας και τα εισπορεύω στο Άφθαρτο, Αναλλοίωτο και Ακατάλυτο Πυρ της μετουσίωσης και τα μετουσιώνω σε στοιχεία Προσφοράς, Ενότητας, Ταπεινοφροσύνης, Απλότητας, Διάκρισης, Ισορροπίας, μεταστρέφοντας κάθε τάση και ροπή των παρευρισκομένων πνευμάτων, ώστε να εναρμονιστούν με τη Θεία Ροή του Λόγου. Ευλογώ τη Θέληση, την Πίστη, το Σεβασμό, την Υπακοή και την Αφοσίωση όλων και την έμπρακτη συμμετοχή τους στο Έργο της Δευτέρας Παρουσίας, ώστε να έχουν πνευματική άνοδο και εξέλιξη για να εκπληρώσουν τον προορισμό τους.
Θεμελιώνω και στηρίζω τον οίκο αυτό με δυνάμεις Φωτός και τον συνδέω με τους Πνευματικούς χώρους με αγωγό Φωτός, ώστε τα τελούμενα εντός αυτού Μυστήρια, να λειτουργούνται άμεσα στα Πνευματικά πεδία. Ενεργοποιώ τα στοιχεία της Αρμονίας, της ευπρέπειας, της καθαρότητας, της ευταξίας και του σεβασμού να παλμοδονούνται στο χώρο και να καθιστούν αυτόν Φωταυγή και Ζωογόνο, Εστία Αγάπης και Ενότητας. Τις ανηρτημένες Εικόνες εντός αυτού καταστώ Ζώσα Παρουσία Λόγου, ώστε να εκπορεύουν αέναα ακτίνες και κυματισμούς Φωτός, Διδαχής, Προστασίας, Ενεργοποίησης και Συντονισμού με το Ένα Θέλημα. Καθιστώ αυτό το τραπέζι Ιερή και Άγια Τράπεζα, αναίμακτο θυσιαστήριο, ίνα τελούνται Μυσταγωγίες και Θείες Λειτουργίες Αγάπης και Ένωσης δια του Αγίου Πνεύματος. Ανυψώνω αυτήν στα πεδία του Λόγου και την  ταυτίζω με το στερέωμα των κόσμων μέσα στον Άνθρωπο, ίνα καθίσταται Θείος Συνεργός, Μυσταγωγός και Μυσταγωγία.
Αίρω, αποδεσμεύω, διαλύω και αποσυνθέτω στα όσα συνετέθησαν χωρίς να μπορούν να ανασυντεθούν εκ νέου, κάθε υποτίμηση, επιτίμηση, κατάρα, καταλαλιά, δέσμευση, που συνειδητά ή ασυνείδητα καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα τμήματα του εαυτού μου δημιούργησαν, εκπόρευσαν ή δέχτηκαν, προκαλώντας καθηλώσεις και δυσαρμονίες εσωτερικές ή εξωτερικές. Συσσωρεύω όλες αυτές τις αρνητικές ενέργειες, οποιασδήποτε ισχύος και εντάσεως έχουν, σε οποιοδήποτε χωρόχρονο ή πεδίο εκδηλώθηκαν, συστέλλομαι ως σφαίρα πυρός μετουσίωσης, εισχωρώ στην συσσωρευμένη αυτή αρνητικότητα και διαστέλλομαι άπειρα, κατακαίοντας και μετουσιώνοντας τα πάντα σε Φως, Αγάπη και Θεία Ουδετερότητα, ελευθερώνοντας τον Εαυτό μου από κάθε δέσμευση που με περιορίζει.
Ευλογώ όλους τους αγωγούς μου, τους καθαρίζω πλήρως, τους αναδομώ και τους ανασυγκροτώ μέσα σε κάθε τμήμα μου και τους καθιστώ αγωγούς Τέλειας Ένωσης και Αγάπης. Ενεργοποιώ όλα τα κέντρα Ζωής των τμημάτων μου, για να ρέει ανεμπόδιστα και να ανακυκλώνεται δημιουργικά η ροή της Αγάπης. Ανάγω τις αισθήσεις όλων και τις ενοποιώ στη μία Θεία συναίσθηση της Απειρότητας. Ευλογώ τα σώματα όλων και διαχέω αέναα Ευλογία μετουσίωσης και ένωσης να καταστούν Ένα Σώμα Άπειρο, Δόξης.

ΤΕΛΕΙΩΣΗ-ΚΑΘΑΡΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Αγαπημένε Άνθρωπε, ταυτίζω την Άχρονη Ροή Μου με την ροή του χρόνου σου και Ευλογώ την έναρξη λειτουργίας της Μαθητείας σου σε αυτόν τον κύκλο εκπαίδευσης και διαχέομαι εντός σου ως Θεία αφύπνιση και Αναγέννηση, ώστε να διδαχτείς τα Θεία Δικαιώματα σου και να αναχθείς ως Μυσταγωγός, Θείος Συνεργάτης και Συνδημιουργός ως Διάκονος πάντων, ως ο Διδάσκαλος Ιωάννης καταδεικνύει εμπράκτως. Σε Ευλογώ Άνθρωπε στο Όνομα Μου να καταστείς άξιος εισδοχεύς Χάριτος Υπερούσιας, Κοινωνός του Πνεύματος του Αγίου, Συμμέτοχος Θείων Λειτουργιών και Μυσταγωγιών. Ευλογώ όλες τις δραστηριότητες και τις σχέσεις σου σε όλους τους τομείς της ζωής σου, να είναι συντονισμένες με το Ένα Θέλημα και το Έργο του Πατέρα. Σε εισάγω να μαθητεύσεις στα πεδία της Μίας Ύπαρξης, της Ένωσης και της Αγάπης. Ευλογώ τη χώρα σου και αυτούς που την κυβερνούν, ώστε να συντείνουν στη γενική άνοδο και εξέλιξη σου. Ευλογώ την πνευματική Αδελφότητα των Μαθητών του Λόγου, την διάδοση των βιβλίων του Έργου, την εδραίωση, οργάνωση και εξάπλωση Του και τη φανέρωση του Δάσκαλου Ιωάννη στην Οικουμένη και στους Σύμπαντες κόσμους. Επί της Ιεράς αυτής Τραπέζης, Ευλογώ το ύδωρ αυτό με την Χάρη του Αγίου Πνεύματος, το καθιστώ ύδωρ εξαγνισμού από τον εντός μου ενυπάρχοντα Ιορδάνη, ίνα μεταφέρει Θείες ιδιότητες Κάθαρσης, Δύναμης και Ζωής Αληθείας, ως ίαμα Ψυχών και σωμάτων. Μεταστοιχειώνω τα στοιχεία της ύλης που το αποτελούν σε στοιχεία Φωτός και Μετουσίωσης ίνα καθαρίζει, μετουσιώνει, φωτίζει, αποκαθιστώντας κάθε δυσαρμονία. Σε ενώνω Εαυτέ μου με Αυτόν τον Άπειρο Σταυρό της Θυσίας Μου, τον εντός σου ευρισκόμενο ως βαπτιζόμενος προσφερόμενος Λόγος και διαχεόμενος εντός σου ως κάθαρση, ευλογία, βάπτιση και φωτισμός. Σε σφραγίζω με αυτόν εκ νέου, ίνα μαθητεύσεις ως Χριστοποιούμενο Πνεύμα, ενωμένο με τον Ένα Διδάσκαλο Λόγο Ιωάννη Χριστό.
Σε ευλογώ και σε εισάγω να εμβαθύνεις και να ταυτιστείς με τη Θεία Λειτουργία των Αχράντων Μυστηρίων του Λόγου, στο νου, στην καρδιά και τη συνείδηση σου, ώστε να καταστείς αέναο και αεικίνητο ζωντανό Μυστήριο Μετουσίωσης Αγάπης. Ενώνω το σύμβολο του Σταυρού με το Άγιο Ύδωρ και σφραγίζω την ένωση τους με την τριγωνική σφραγίδα της Ομοούσιας, Αδιαίρετης Τριάδας του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εντυπώνω το Μυστήριο αυτό εντός σου και ραίνω με αυτό τον χώρο και εσένα, ίνα τελειοποιηθείς στο Δρόμο της Χριστοποίησης και της Θέωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: