Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2015

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αδελφοί μου,
Για την πιο εύρυθμη λειτουργία του Σωματείου μας και για την ανάπτυξη και επίτευξη των σκοπών της ιδρύσεως του, μα ακόμη γι' αυτή την επιβίωση του στη σημερινή Κοινωνία των ανταγωνισμών και της πνευματικής επιπολαιότητας που υπάρχει, είμαστε υποχρεωμένοι να καθορίσουμε σωστότερα - επακριβέστερα τις σχέσεις μεταξύ των αδελφών-μελών του Σωματείου και να επιβάλουμε προγράμματα εργασίας και συνεργασίας μεταξύ των μελών και του Υπευθύνου του Έργου και των διαφόρων Πνευματικών Σχολών που ιδρύουμε.
Ακόμη πρέπει να αναθέσουμε, πέρα από τις προβλεπόμενες στο Καταστατικό του Σωματείου, υποχρεώσεις των διαφόρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσθετα καθήκοντα, προκείμενου να καλύψουμε τις διάφορες ανάγκες που δημιουργούνται κατά τη χρονική εξέλιξη που ακολουθεί τη θεωρητική ίδρυση ενός Σωματείου, μέχρι την πρακτική εφαρμογή των σκοπών της ιδρύσεως του, γιατί τα πιστεύω μας όλα, δεν θα τα αφήσουμε στη θεωρητική παρουσίαση, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να τα εφαρμόσουμε στην πράξη έμπρακτα.
Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην ύπαρξη απαραιτήτως, τάξης και πειθαρχίας στις σχέσεις και εκδηλώσεις μας, χωρίς τα οποία δεν είναι δυνατόν να προοδεύσει κανένα Έργο και να επιβιώσει. Γι' αυτό συνιστούμε στους αδελφούς - μέλη, για να μη μεταχειριστώ την έκφραση «απαιτούμε», που μπορεί να θεωρηθεί βαριά από μερικούς, εφόσον αποτεινόμαστε σε ενήλικες αδελφούς που έχουν ενστερνισθεί υψηλούς σκοπούς και ιδανικά, την πλήρη και επακριβή συμμόρφωση τους με τις οδηγίες μας.
Είναι απαραίτητη προϋπόθεση στην εκδήλωση και προβολή ενός Έργου ν' αφήνουμε τις ατομικές μας γνώμες και αντιθέσεις, για να υπάρχει σύμπνοια όλων και διάθεση προς συνεργασίαν, τόσο μεταξύ των αδελφών-μελών του Σωματείου, όσο και με μη μέλη του Σωματείου, δηλαδή με άτομα που διάκεινται ευνοϊκά στους σκοπούς του Έργου μας και με ακροατάς των ομιλιών μας. Γιατί η ύπαρξη μια γνώμης είναι ενωτική κατάσταση, ενώ οι διάφορες γνώμες είναι πάντοτε διασπαστική κατάσταση σ' ένα Έργο.

Κανένα Έργο δεν επιτελείται από έναν Ηγέτη μόνον, χωρίς τη συμπαράσταση των ακολούθων ομοϊδεατών του, χωρίς την συμπαράσταση του Επιτελείου των συνεργατών Του. Αυτοί είναι οι βάσεις, τα θεμέλια και οι κολώνες της Οικοδομής, τα οποία πρέπει να είναι σε αρμονία με το όλο σχέδιο και Έργο και τον Ηγέτη - Συντονιστή του, για να στηρίξουν το Έργο.
Ειδικώς στο πρώτο ξεκίνημα ενός Έργου είναι βασική και απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη μιας γνώμης, μιας γραμμής στα διάφορα ζητήματα. Γιατί αν από το πρώτο ξεκίνημα αρχίσουν διαφωνίες ή ασυμφωνίες και ανταγωνισμοί μεταξύ των μελών που προορίζονται ακριβώς να στηρίξουν και να διαδώσουν το Έργο, τότε να είστε βέβαιοι πως τα αποτελέσματα δεν θα είναι καθόλου ευχάριστα.
Μέχρι τώρα, όπως όλοι σας γνωρίζετε, υπήρχε ένας Υπεύθυνος του Πνευματικού Έργου τον οποίον ακολουθείτε. Εργάσθηκε επί σειράν ετών αθόρυβα, με πραγματική αφοσίωση στο Έργο που συμμετέχετε ήδη, εντελώς ανιδιοτελώς, προσφέροντας σε όλους σας τα πνευματικά εφόδια, τα οποία είχε παραλάβει και δείχνοντας σας την πνευματική γραμμή, που έπρεπε κι εσείς να ακολουθήσετε. Δημιούργησε Σχολές Πνευματικές, μοίρασε πολλές χιλιάδες σελίδες διδασκαλιών πνευματικών, χωρίς να ζητήσει από κανέναν συνδρομή ή οικονομική βοήθεια, εξεπαίδευσε μερικούς αδελφούς, σημερινά στελέχη του Έργου και γενικά έθεσε τις πρώτες βάσεις αυτού του Έργου της Νέας Πνευματικής περιόδου. Και τελευταία, για την καλύτερη οργάνωση και εξάπλωση του Έργου, δημιούργησε μαζί με ελάχιστους πνευματικούς αδελφούς και αδελφές ένα Σωματείο.
Το Έργο του Υπευθύνου, αδελφοί μου, έφθασε ήδη σε ένα σημείο, που όπως είναι φυσικό ένεκα της επέκτασης του, δεν είναι δυνατόν να το εξακολουθήσει μόνος του χωρίς τη βοήθεια συνεργατών. Γι' αυτό ο Υπεύθυνος του Έργου ζητά τη βοήθεια εκείνων που θέλουν να εργασθούν, να γίνουν εργάτες του Έργου αυτού και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε αυτό το Έργο, αυτών που θέλουν να γίνουν οι συμπορευόμενοι του και το Επιτελείο των συνεργατών Του, οι κολώνες της Πνευματικής δομής του Έργου και οι μέλλοντες συνεχιστές του και οι οποίοι πρέπει να συντονιστούν, να βρεθούν σε αρμονία με την Ηγέτη - Συντονιστή του Έργου και το όλο Σχέδιο εξελίξεως αυτού.
Αποτείνεται λοιπόν σε όλους σας, χωρίς καμία διάκριση. Σε ένα Έργο υπάρχουν εργάτες πολλών ειδικοτήτων και όλοι μαζί υπό την εποπτείαν του Υπευθύνου, οικοδομούν το Έργον. Ακόμη γνωρίζει ο Υπεύθυνος πως ο Κύριος, ο Ανώτατος Επόπτης και Συντονιστής του Έργου, πάντοτε αποτείνεται προς όλους τους ανθρώπους, γιατί ακριβώς τους θέλει όλους. Επομένως και ο Υπεύθυνος κατ' αρχήν αποτείνεται σε όλους όσους έχουν τη διάθεση και τη θέληση για να συνεργασθούν και τους καλεί να πλαισιώσουν το Έργο Του, ο καθένας ανάλογα με τις δυνατότητες του και την Πίστη του. Δεν θέλει να κάνει διακρίσεις και εξαιρέσεις στις ψυχές των αδελφών Του. Η λειτουργία των θείων Νόμων θα επιβάλλει με την πάροδο του χρόνου, το διαχωρισμό και την απομάκρυνση των ακατάλληλων. Έτσι η πρόσκληση, το προσκλητήριο συμμετοχής αφορά όλους σας.
Είμαι υποχρεωμένος να σας θυμίσω δυο βασικά θέματα, που θέλω πολύ να προσέξετε:
1) Το Έργο μας έχει συγκεκριμένους, ευδιάκριτους στόχους και δεν πρέπει να απομακρυνθεί από την Πνευματική γραμμή που έχει βάση καθαρά Χριστοκεντρική και
2) Οι φορείς του πρέπει να κατέχουν ειδικές γνώσεις και να έχουν υποστεί μια ανάλογη Πνευματική εκπαίδευση. Θέλοντας να βοηθήσω όλους, μα και να βοηθηθώ από σας, σας ενημερώνω πάνω σε διάφορα θέματα που αφορούν το Έργο στη σημερινή του εξέλιξη, ώστε όλοι όσοι εργάζονται και κινούνται μέσα σ' αυτό το Έργο, να έχουν την ίδια γραμμή, μια γραμμή, μια γνώμη, όπως τονίσαμε και πριν.
Η πείρα, πολύτιμη σύμβουλος και βοηθός, την οποία αποκτήσαμε μέχρι σήμερα στη διεξαγωγή του Πνευματικού μας Έργου, μας υποχρεώνει να λάβουμε ορισμένα μέτρα, να επιβάλουμε ένα πρόγραμμα στις εργασίες και στις συγκεντρώσεις μας κι έναν προγραμματισμό για τους στόχους και τους σκοπούς της Νέας Πνευματικής περιόδου.
Σήμερα όλοι σας κατέχετε έναν όγκο διδασκαλιών του Υπευθύνου του Έργου, άλλων αδελφών συνεργατών, ως επίσης και εκ μέρους εκλεκτών Πνευματικών Οδηγών, εντεταλμένων εκ Θεού, Συμβούλων και Συνεργατών επί του Έργου της Νέας Εποχής και τέλος εκ μέρους του Ανωτάτου Διδασκάλου, του Κυρίου Ιησού Χριστού και της Παναγίας Αυτού Μητρός. Επομένως έχετε μια πλούσια και γερή πνευματική βάση, η οποία και μαθήματα δίνει και στόχους, προσανατολισμούς και κατευθύνσεις επισημαίνει, ως και παραινέσεις - αναλύσεις του Έργου μέχρι σήμερα περιέχει.
Η Πνευματική αυτή συγκομιδή ανακοινώθηκε ήδη στους μαθητές και ακροατές των Πνευματικών Κέντρων μας. Αλλά η έλλειψη ειδικών γνώσεων του ακροατηρίου μας, η έλλειψη της επιβαλλόμενης προσοχής, η έλλειψη πείρας και πολλές απουσίες, τις οποίες είχαν εναλλακτικά πολλοί μαθητές - ακροατές, πιστεύουμε ότι έχουν δημιουργήσει κενά και ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις επί των ήδη διδαχθέντων.
Λένε πως η επανάληψη βοηθά πολύ στην καλή και σωστή μάθηση. Για τους λόγους που αναφέραμε πιο πάνω, γνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα των επαναλήψεων, αλλά ακόμη γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε σε όλους ένα γερό Πνευματικό Υπόβαθρο, πάνω στο οποίο αργότερα ο καθένας θα στηρίξει την ανοικοδόμηση του Πνευματικού Ναού της Ψυχής του και γι' αυτό τα θεμέλια πρέπει να είναι και σωστά και γερά, αλλά ακόμη γιατί θα προσέλθουν και Νέοι μαθητές-ακροατές, που δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουν απ' ευθείας σε μαθήματα ανώτερης τάξης, χωρίς να γνωρίζουν τα ήδη δοθέντα μαθήματα και αποκαλύψεις που θα τους χρησίμευαν σαν βάση.
Κρίνουμε σκόπιμον και για την καλύτερη εδραίωση των διδασκόντων αδελφών και των παλαιοτέρων μαθητών - ακροατών, ως επίσης και για τη βασική κατάρτιση των νέων, να επαναλάβουμε τα δοθέντα μέχρι σήμερα μαθήματα, αναπτύσσοντας συγχρόνως και τους σκοπούς της ιδρύσεως των Πνευματικών Σχολών που ήδη λειτουργούν, των κατευθυνόμενων από ημάς, ως και των παρ'  άλλων παρεμφερών πνευματικών κινήσεων λειτουργούντων.
Ένας βασικός σκοπός-στόχος μας της Νέας περιόδου είναι το άνοιγμα Νέων πνευματικών Παραρτημάτων-Σχολών. Αυτό επιβάλλεται από την ανάγκη διευρύνσεως και εξαπλώσεως του Έργου μας αφ' ενός και αφ' ετέρου γιατί ορισμένα από τα υπάρχοντα και λειτουργήσαντα Πνευματικά μας Κέντρα λόγω ελλείψεως ενδιαφέροντος, Πίστεως, πρωτοβουλιών, πείρας των υπεύθυνων αδελφών και καταπολεμούμενα από την άρνηση, όπως είναι φυσικό, γιατί κάθε δράση έχει σαν συνέπεια την αντίδραση, είναι ενδεχόμενο να ματαιωθούν και να κλείσουν, διδάσκοντα με τον τρόπο αυτό τους υπεύθυνους Αδελφούς, ότι είναι υποχρεωμένοι πάντοτε να επαγρυπνούν και να καταβάλλουν πολλές προσπάθειες, επαγρυπνούντες πάντοτε και όχι επαναπαυόμενοι, για την διατήρηση των Πνευματικών Κέντρων στα οποία ορίσθηκαν ως Υπεύθυνοι.
Άλλος στόχος - σκοπός μας πρέπει να είναι η ενδυνάμωση των ήδη υπαρχόντων και λειτουργούντων Κέντρων μας, ώστε να καταστούν αυτοδύναμα, αυτάρκη, συγκεκροτημένα πλήρως, εκπληρούντα πλήρως τον προορισμό τους. Ο κάθε Υπεύθυνος των παλαιών μας Κέντρων, πρέπει να φροντίσει υπ' ευθύνη του, να δημιουργήσει πλησίον του ένα μικρό Επιτελείο, εκ δύο ή τριών ακόμη τουλάχιστον αδελφών, οι οποίοι θα έχουν σαν προορισμό αφ' ενός να τον βοηθούν στην διεκπεραίωση των πνευματικών εργασιών και εν γένει προορισμού του Κέντρου και αφ' ετέρου να συνεκπαιδεύονται μαζί του στα του Έργου γενικώς, συμμετέχοντες ενεργώς εις το Έργον, ως υπό ειδίκευσιν εργάτες αυτού. Γιατί η δημιουργία νέων εμπείρων στελεχών-εργατών του Έργου μας, είναι μέσα στους σκοπούς μας τους άμεσους. Ακόμη ο κάθε Υπεύθυνος των Παραρτημάτων-Σχολών, πρέπει να έχει άμεσο σύνδεσμο με τον Κεντρικό Πυρήνα του Έργου και με ένα τουλάχιστον εκ των Παραρτημάτων, το πλησιέστερον του, με τα οποία πρέπει να συνεργάζεται για την απόκτηση πείρας και τριβής όλων και για την καλύτερη εμφάνιση και απόδοση του Έργου.
Παρατηρήθηκε ότι κατά τη διάρκεια των πνευματικών μας συγκεντρώσεων - εργασιών, πολλές φορές δίδονται παρ' ειδικευμένων - φωτισμένων αδελφών, είτε εκ του Κυρίου ή της Θεοτόκου, ή άλλων Εκλεκτών οδηγών μας Πνευμάτων, έκτακτες ανακοινώσεις και διδασκαλίες, μη συμπεριλαμβανόμενες στο πρόγραμμα της ημέρας.
Επειδή οι διδασκαλίες αυτές, όπως είναι φυσικό δεν αφορούν τμήμα μόνον του Έργου μας, δηλαδή το Παράρτημα στο οποίον δίδονται, αλλά ολόκληρο το Έργο,
είναι ανάγκη να λαμβάνουν γνώση οι μαθητές, οι ακροατές, τα στελέχη και ο Υπεύθυνος του Έργου και να παραμένουν στα χέρια μας για τους μαθητές που θα εμφανιστούν στο μέλλον. Γι' αυτό είναι ανάγκη οι ανακοινώσεις - διδασκαλίες αυτές να καταγράφονται, να μαγνητοφωνούνται σε ταινίες, από τις οποίες μπορούν να αντιγραφούν. Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε φροντίστε κάθε Πνευματικό Κέντρο να εφοδιαστεί με ένα κατάλληλο μηχάνημα, του οποίου να ελεγχθεί η λειτουργία και η απόδοση, και για τη λειτουργία του οποίου πρέπει να υπάρχει πάντοτε σε κάθε Κέντρο ένας υπεύθυνος αδελφός που θα φροντίζει πάντοτε για την προμήθεια κασετών, την αντιγραφή τους και τα κείμενα αυτά να παραδίδει στον Υπεύθυνο του Έργου, για την ταξινόμηση και την κατάλληλη προώθηση τους.
Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην τήρηση των υποδείξεων αυτών, που εκτός από τους σκοπούς που αναφέραμε. περιέχουν τη σκοπιμότητα και δυνατότητα του ελέγχου της καλής και ορθής λήψης των πνευματικών ανακοινώσεων - διδασκαλιών, εκ μέρους των επικοινωνούντων αδελφών.
Συνιστούμε και κρίνουμε απαραίτητο σε κάθε Πνευματικό Κέντρο την τήρηση ενός συνοπτικού ημερολογίου κινήσεως και εργασιών του Κέντρου, εκ μέρους του Υπευθύνου του. Σε αυτό θα αναγράφονται τα στοιχεία των προσερχομένων μαθητών-ακροατών, ως και των μελών του Σωματείου που παρευρίσκονται σε κάθε συγκέντρωση, με τις διευθύνσεις, τηλέφωνα, εργασία κλπ. των νεοπροσερχομένων. Έτσι μπορούμε να γνωρίζουμε και την προθυμία για μάθηση του καθένα ή και την αμέλεια του. Ακόμη θα σημειώνεται περιληπτικά το είδος της διδασκαλίας που έγινε, κατά την ημέραν της συγκεντρώσεως, οι τυχόν παρατηρήσεις  και  υποδείξεις ή ελλείψεις που παρουσιάστηκαν. Ακόμη οι διάφορες προσφορές μας προς τους μαθητάς - ακροατάς μας και οι τυχόν προσφορές προς το Σωματείο μας.
Συνιστούμε πάντοτε να υπάρχει ένας υπεύθυνος για την υποδοχή των προσερχομένων που θα φροντίζει να τοποθετεί στις κατάλληλες θέσεις τον καθένα. Ακόμη συνιστούμε να υπάρχει ένας υπεύθυνος που θα έχει αποκλειστική φροντίδα να κρατά σε υψηλή στάθμη το επίπεδο των συζητήσεων των προσερχομένων, μέχρι να αρχίσει το κύριο πνευματικό Έργο της ημέρας, ώστε να μην κατεβαίνει χαμηλά το κραδασμικό επίπεδο του χώρου και των παρισταμένων. Ακόμη συνιστούμε έναν υπεύθυνο της τάξεως του εσωτερικού χώρου για την  προσφορά νερού κλπ. και δια την αποφυγήν γενικώς θορύβων και οχλαγωγίας που κατεβάζουν το δονητικό κραδασμό του χώρου.
Στο πρώτο μάθημα - συγκέντρωση συνιστούμε το καλωσόρισμα παλαιών και νέων μαθητών - ακροατών. Σύντομη ανίχνευση των πεπραγμένων της θερινής περιόδου, εκ μέρους του Υπευθύνου. Γενικό έλεγχο σε όλους, όχι σαν ανάκριση, αλλά υπό τύπον ενημερώσεως της πορείας και των έργων των μαθητών - ακροατών κατά τη θερινή περίοδο και ειδικότερα στα θέματα:  1) Προσευχή,  2) Μετάνοια,  3) Κοινωνία. Ένας άλλος έλεγχος να ενεργείται με προσοχή για τα θέματα: 1) Κατάρες,  2) Δεσμεύσεις,  3) Φυλακτά ύποπτου περιεχομένου και προελεύσεως, συμμετοχή σε μη αγαθές πράξεις κλπ. του ακροατηρίου και ανάλογες οδηγίες προς όλους μετά Προσευχής.
Ακόμη στο πρώτο μάθημα - συγκέντρωση συνιστούμε να γίνει ενημέρωση του ακροατηρίου περί της Νέας Κοσμικής περιόδου, του Έργου της Νέας Εποχής και της ιδρύσεως των Πνευματικών Σχολείων και τη σκοπιμότητα που εξυπηρετούν. Στα επόμενα μαθήματα παρακαλούμε να αναπτύξετε το θέμα της Προσευχής, το οποίον έχει κεφαλαιώδη σημασία για το Χριστιανικό Έργο. Αναπτύξατε τούτο εις δύο μαθήματα, δίδοντες ανάλογα δείγματα Προσευχών.
Ομοίως να αναπτύξετε εμπεριστατωμένα, τουλάχιστον σε τρία μαθήματα, το θέμα της Καθάρσεως και Μετάνοιας, χωρίς την οποία είναι αδύνατος σε όλους η πρόοδος, αναγωγή και εξέλιξη. Με τον τρόπο αυτό προχωρείτε αναπτύσσοντας τα διάφορα μαθήματα, τα οποία έχετε ήδη παραλάβει.
Παράλληλα με τη θεωρητική διδασκαλία σας παρακαλούμε να εφαρμόσετε εβδομάδες πρακτικής εφαρμογής της θεωρητικής διδασκαλίας σας. Δηλαδή κατά την περίοδο που θα διδάσκετε το θέμα περί Προσευχής, να συστήσετε και δύο εβδομάδες πρακτικής εξασκήσεως του θέματος αυτού, προτρέποντας τους μαθητές - ακροατές σας να ασκηθούν ιδιαίτερα την περίοδο αυτή στην Προσευχή. Την περίοδο που θα διδάσκετε το μάθημα περί Μετανοίας, να προτρέψετε τους μαθητές - ακροατές σας να προβούν σε ενσυνείδητη Μετάνοια και Καθάρσεις. Κατ' αυτόν τον τρόπο και ανάλογα με το περιεχόμενο των μαθημάτων σας να ορίζετε και εβδομάδες πρακτικής
εξασκήσεως των μαθητών - ακροατών σας στην ταπεινοφροσύνη, στη συγχώρεση, στην ορθή χρήση του λόγου κ.ο.κ., γιατί αυτό θα τους βοηθήσει πολύ. Παρακαλούμε να τονώσετε το ενδιαφέρον, την προσοχή και τη φιλομάθεια του ακροατηρίου σας. Κατά το δυνατόν προσπαθήστε να απαλλάξετε πολλούς από αυτούς από τη λανθασμένη τοποθέτηση τους ότι κατέχουν την Αλήθεια και βοηθήστε τους να έχουν πάντοτε άνοιγμα και χώρο, για να μπορέσουν να δεχθούν νέες διδαχές και πνευματικές Αποκαλύψεις ενός ανώτερου πεδίου.
Παρακαλούμε να καταβάλλετε συστηματικές προσπάθειες για να απαλλάξετε τους μαθητές - ακροατές σας από τους δογματικούς περιορισμούς τους και βοηθήστε το πνεύμα τους να ελευθερωθεί από τους περιορισμούς του Νου, για να μπορέσει να εισχωρήσει στο βάθος της έννοιας των Διδασκαλιών του Κυρίου Ιησού Χριστού, καθόσον η Νέα Εποχή θέλει δώσει βαθύτερες ερμηνείες, επί των ήδη ερμηνευθέντων, χωρίς να διαγράφει ή ακυρώνει τα ήδη ερμηνευθέντα, αλλά θα δώσει τις εσωτερικές έννοιες και ερμηνείες, τις οποίες μόνον οι δογματικώς ελεύθεροι θα μπορέσουν να αφομοιώσουν. Ακόμη βοηθήστε τους να σταματήσουν εάν είναι δυνατόν εντελώς τις καθημερινές εκφράσεις κρίσεων επιπόλαιων και κατακρίσεων, σαν μια βασική πνευματική τοποθέτηση που πρέπει να έχουν και να τηρούν. Ακόμη γνωρίστε σε όλους ότι πρέπει να μετατοπιστούν από το στάδιο του παθητικού ακροατού, στο στάδιο της ενεργούς συμμετοχής και συμπαραστάσεως στο τελούμενον Πνευματικόν Έργον.
Η εξέλιξη του καθενός, η άνοδος και η αποκατάσταση του εν Θεώ, εξαρτάται από τις εξετάσεις - δοκιμασίες ανόδου και το ατομικό του Έργο προς την ανθρωπότητα. Κανείς δεν μπορεί να αποκατασταθεί εν Θεώ αν δεν προσφέρει Έργο προς την ανθρωπότητα και αν δεν υποστεί τις ανάλογες κατά Νόμον εξετάσεις. Γι' αυτό καλούμε εθελοντάς να καταρτισθούν ανάλογα, για να παραλάβουν αργότερα τη σκυτάλη του Έργου.
Πέραν όμως από τις προς τους ακροατές-μαθητές σας οδηγίες και παραινέσεις, πρέπει να γνωρίζετε ότι ουδείς εκ των εργατών του Έργου θα παραμείνει αμέτοχος ατομικής προσφοράς Έργου. Η διαδικασία της διαδόσεως των διδασκαλιών, τις οποίες παραλάβατε, αφορούν όλους σας. Προς τούτο παρακαλούμεν δηλώσατε την ενεργό συμμετοχή σας στην γραφή, εκτύπωση, διόρθωση, έκδοση και προσφορά των διδασκαλιών που και εσείς παραλάβατε, κατά το μέτρον της Πίστεως, του χρόνου που διαθέτετε και της ενεργητικότητος σας. Μην περιμένετε να σας επιβάλουν τη συμμετοχή σας σε εργασίες, αλλά να προτιμάτε να προσφέρεσθε αυθόρμητα. Ο Θείος Νόμος ορίζει ότι όπως ελάβατε πρέπει να δώσετε.
Αδελφοί, σας γνωρίζουμε ότι είστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσετε προοδευτικά κανόνες ζωής και καθήκοντα πνευματικά. Έργα δεν γίνονται χωρίς τάξη, προγραμματισμό, αφοσίωση και περικοπή άλλων ασχολιών. Καθένας θα δώσει την επιβαλλόμενη μάχη με τις αδυναμίες του, τα πάθη του, το τυχόν αντιδραστικό συγγενικόν του περιβάλλον και με καθετί που τον δεσμεύει, τον καθηλώνει και τον εμποδίζει να ενωθεί ολοκληρωτικά με το Θεό.
Αγωνισθείτε. Τα Έργα χρειάζονται αγώνες και αθλητές. Μην επαναπαύεσθε, μην μένετε ικανοποιημένοι από την οποιαδήποτε επίδοση σας. Αναζητείτε πάντα νέες επιδόσεις, νέα βελτίωση, νέες κατακτήσεις. Τίποτα δεν κατορθώνεται χωρίς την ανάλογη προσπάθεια, χωρίς τον ανάλογο κόπο και αν οι στόχοι σας είναι πολύ υψηλοί, εξυπακούεται πως και η προσπάθεια πρέπει να είναι ανάλογη.
Όλα τα στελέχη του Έργου είναι υποχρεωμένα να αναπτύξουν εν καιρώ το ατομικό τους Έργο. Παρακαλούμε εξασκείσθε καθημερινά, ατομικά και ομαδικά στην Προσευχή και στις διάφορες ενέργειες της Χάριτος. Αποδεσμευθείτε κατά το δυνατόν από άλλες εργασίες και ασχολίες, διαφορετικά θα παραμείνετε στάσιμοι, μετριότητες.
Για να αποδώσετε καρπούς στο Έργο πρέπει να γνωρίζετε καλά το μηχανισμό λειτουργίας του. Πρέπει να το αγαπάτε και να το πονάτε. Πρέπει να το έχετε σαν τον κύριο σκοπό της ζωής σας. Πρέπει να έχετε ενωθεί με αυτό και να έχετε γίνει Ένα. Το Έργο συναντά δυσχέρειες και αντιδράσεις από τις ανέτοιμες ψυχές και τα πνεύματα, εκείνα ακριβώς που επιζητεί να ωφελήσει και να ευεργετήσει. Είναι φυσικό, γιατί σε κάθε δράση δημιουργείται η κατά Νόμον αντίδραση και σε κάθε εκδήλωση της Χάρης του Θεού υπάρχει ισοσθενής αρνητική κατάσταση, τείνουσα να ματαιώσει κάθε εκ Θεού εκδήλωση. Ακόμη και οι ίδιοι οι φορείς του είναι εντελώς ανέτοιμοι για να επωμισθούν τα βάρη και τις ευθύνες ενός Έργου και πολλές φορές δημιουργεί προσκόμματα η έλλειψη της μεταξύ των συνοχής και κατανοήσεως. Ακόμη το Έργο βάλλεται από την αχαριστία και την αγνωμοσύνη πολλών που ωφελήθηκαν από αυτό και έλαβαν δια του Έργου, Έλεος, Ευλογία και Χάρη, γιατί οι ψυχές δεν έφθασαν στην πλήρη Αποκάθαρση, στη συνειδητή αφομοίωση και έκφραση της Αγάπης και δεν υπέστειλαν ακόμη το ατομικό - ανθρώπινο εγώ τους, αλλά έμειναν στην επιφάνεια του Έργου.
Μάθετε να βλέπετε κάτω από τις εκδηλώσεις τα αίτια που τις προκαλούν. Μην απογοητεύεστε από αυτές τις εκδηλώσεις. Όσο υψηλότερο το Έργο, τόσο και οι δυσχέρειες που συναντά είναι μεγαλύτερες. Πώς αλλιώς θα φθάναμε στη Θυσία;
ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Το κείμενο αποτελεί αυτούσια Διδασκαλία του Διονύση Δώριζα- Οκτώβριος 1981

Δεν υπάρχουν σχόλια: