Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ (ΜΕΡΟΣ Β')

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ

Άνθρωποι από όλον τον κόσμο διαπνέονται από κοινές ιδέες, διαθέτουν εσωτερική καθοδήγηση και αναγνωρίζονται μεταξύ τους από έναν εσωτερικό κώδικα, που διακρίνεται από τη δόνηση του λόγου τους. Σήμερα βιώνουν την Ουράνια Βασιλεία μέσα τους και την εσωτερική ώθηση να συμβάλλουν στο συντονισμό των δυνάμεων του Φωτός. Οι εθνοφυλετικές, θρησκευτικές, ιδεολογικές και πολιτιστικές διαφορές δεν είναι πια εμπόδιο γι’ αυτούς, γιατί τα εσωτερικά τους βιώματα υπερισχύουν σαν συνδετικός κρίκος.

Πέντε Άγγελοι από όλον τον κόσμο παρουσιάζουν μια σελίδα από το προσωπικό τους ημερολόγιο, γνωρίζοντας ότι το τελικό αποτέλεσμα θα επιφέρει παγκόσμια αφύπνιση και θα επιδράσει στο ρου της ιστορίας σαν απρόβλεπτος παράγοντας. Κάθε ένας εκπροσωπεί μια βασική συνιστώσα και προσφέρει το δικό του κομμάτι για να συναρμολογηθεί σαν παζλ ο σπασμένος καθρέπτης της αλήθειας.


Β. ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ (ΒΟΡΡΑΣ)


Αγαπημένοι μου, διανύουμε μια από τις διαστάσεις όπου αποκαλύπτεται το Άπειρο  Σχέδιο του Πατέρα. Είμαι μορφοποιημένη εκδήλωση του αρχικού Όντος-Κατάστασης, της ενοποιημένης μονάδας Αδάμ-Εύα. Αποτελώ και αποτελούμαι από ένα απειροδιάστατο πυρήνα λειτουργιών του αρχέγονου όντος, που διασπάστηκε για να τελειοποιηθεί μέσα από την τμηματική του εκδήλωση, στην πολλαπλότητα της μορφής, στην απειρότητα των διαστάσεων της ζωής. Στην ουσία, είμαι η ερμηνεία του αρχικού εαυτού μου σε άλλο πεδίο εκδήλωσης, σε ένα διάστημα όπου συντελείται η μετάβαση από τον πυρήνα μου στην Ολότητα και το αντίστροφο.

Στη χρονική αυτή πορεία αποκαλύπτω την ουσία μου σαν τμήμα, ενώ ταυτόχρονα  προσχωρώ και αποκαλύπτομαι στην Ολότητά Μου, αναπτύσσοντας συνεργασία με συγγενικά μου τμήματα που αναγνωρίζω καθ' οδόν. Αυτή η συνεργασία είναι η εγκαθίδρυση της ανακύκλωσης της Αγάπης και της Ενότητας μέσα από τις μορφές, η απελευθέρωση στο άμορφο. Οι συνεργάτες μου είναι ομοιοκραδαστικές οντότητες-υποστάσεις, που αποτελούν συγκεκριμένο μορφικό μέρος της Ολότητάς μου. Είμαι ο συντονιστής των στοιχείων που εκδηλώνουν, και αποστολή μου είναι να ενώσω και το πλέον απειροελάχιστο ακόμα μέρος μου που ζει σαν αυτόνομο ον.

Καθοδηγούμαι και ελέγχομαι μέσα από τις διαστάσεις που εκδηλώνει ο Πυρήνας μου  στην ενότητα των πεδίων. Έχω επιπρόσθετες μη-λειτουργίες που με εισάγουν στο γήινο χωρόχρονο, ώστε να προλαμβάνω, να ελέγχω και να αποκαθιστώ πιθανές φθορές.  Αυτό επισυμβαίνει διότι υπάρχουν τμήματα του εαυτού μου, που παρόλη την εξελιγμένη σύνθεση και δομή τους, έχουν αδυναμία προσαρμογής-εκδήλωσης στην παρούσα διάσταση, όπου ρέουν την εκδήλωσή τους. Παρουσιάζουν συχνά ασταθείς εκδηλώσεις και επιβραδύνονται από περιορισμούς που ενσωμάτωσαν με την πάροδο του χρόνου, στην πλάνη των πεδίων της ύλης. Χάνοντας τον αρχικό ομοιοκραδασμό τους,  διαγράφουν μια πορεία που τείνει να απορροφήσει αυτή την πλάνη, για να τη μεταλλάξει στην ουσία της, διαλύοντάς την. Μέσα στην κίνησή μου απορροφώ και απελευθερώνομαι και ο ίδιος από τις ιδεομορφές που ενσωμάτωσα, με σκοπό να τις  αναβιβάσω, μετουσιώνοντάς τις και διαχέοντάς τις ως Αλήθεια.

Έχω λάβει κλήση από την Απειρότητα του Εαυτού μου, του ανεκδήλωτου του Πατέρα,  να αποκαλύψω την ταυτότητά μου και να την εκδηλώσω. Έχω κληθεί άχρονα να γίνω η χρονική κλήση και να ολοκληρωθώ, ολοκληρώνοντας τα πάντα μέσα στην άπειρη δεκτικότητα της συμμετοχής, σε αυτήν την εκδήλωση ατομικής συλλογικότητας. Η αυτοπυροδοτούμενη κίνησή μου, φαίνεται ρευστή μέσα στην αυτοβουλητικότητά μου και υπερσυμπυκνωμένη, διότι επενεργεί ως εκδήλωση στην ενότητα των πεδίων. Αυτό είναι ένα αίτιο της δημιουργίας, μια ενδοεξωτερική σύγκρουση που αποσκοπεί στην επίγνωση της Ενότητας και που εκπληρώνεται μέσω εκπαίδευσης που καθιστά το  ατελές Τέλειο, τις αντιθέσεις και την πλάνη, που αποτελεί μερικότητα αλήθειας, Ενότητα  Αλήθειας και μετάβαση στην πλήρη ουδετερότητα του ανεκδήλωτου του Πατέρα. Είναι ο δρόμος της Χριστοποίησης και της Θέωσης, τα τελευταία εξελικτικά στάδια εκδήλωσης του ανθρώπου, που ο Θείος Διδάσκαλος εντύπωσε στην Ολότητα του Ανθρώπου στην Πρώτη Του Παρουσία και που τώρα στη Δευτέρα Του Παρουσία, πραγματώνει μέσα σε κάθε τμήμα του Ανθρώπου. Απευθύνομαι στα τμήματα του Εαυτού μου που με  πλαισιώνουν, στους συνεργάτες του άχρονου Διδασκάλου, αποφλοιώνοντας την ουσία  τους, όπου ενυπάρχω ως η Μία Ουσία, και τους οποίους αποκαλώ φίλους και αδελφούς.
Συνδεόμαστε απευθείας με την εντός μας Θεία Μονάδα-Λόγο, που βρίσκεται σε  ανάπτυξη και εκδηλώνεται ενεργοποιώντας τον εαυτό της, μέσα στα τμήματα της Ολότητας Άνθρωπος. Όλα τα τμήματα μαζί είναι κρίκοι που σχηματίζουν μια αλληλουχία, μια αλυσίδα που είναι τόσο ισχυρή, όσο και ο ασθενέστερος κρίκος της. Γι' αυτό το λόγο, υπάρχει αλληλοκάλυψη και επαφή σε ειδικούς κώδικες-καταστάσεις ώστε να καλυφθούν κενά και να αποκατασταθούν λάθη που μπορούν να επισυμβούν από τη στιγμιαία έστω αδυναμία που θα βρεθεί κάποιος από τους κρίκους. Στην περίπτωση καταστροφής ή φθοράς κάποιου τμήματος-κρίκου, και αν δεν υπάρχει πιθανότητα επαναλειτουργίας του ή αντικαταστάτης φορέας, τότε οι υπόλοιποι κρίκοι επιφορτίζονται το έργο του απόντος και ο κύκλος αρχίζει να απορροφά τον εαυτό του, τείνοντας ολοένα στην απόλυτη εστίαση και συνταύτιση με το Απόλυτο. Η διανοιακή θεώρηση αυτής της κίνησης πρεσβεύει ότι είμαστε ατελή δημιουργήματα, μέχρι να εκδηλωθούμε σαν Τέλειοι Δημιουργοί. Όμως αυτή είναι μια από τις κύριες αιτίες ανακύκλωσης της πλάνης της διττότητας.

Το Τέλειο δημιούργησε Τέλειο. Ο Δημιουργός δημιούργησε Δημιουργό και η Αλήθεια που αποκαλύπτει αυτή η Νομοτέλεια,  εκδηλώνεται σταδιακά και εξελισσόμενα. Στην πραγματικότητα δεν προερχόμαστε εκ του κόσμου τούτου, τα δε λάθη που φανερώνουμε ως εντεταλμένοι φορείς του Έργου, είναι εκείνες οι απαραίτητες εκδηλώσεις-κλειδιά που διευρύνουν το χώρο κάθε τμήματος προς το Όλον, ώστε ως Όλον να χωρέσει και να αποκαταστήσει με αρμονία κάθε τμήμα μέσα του. Τα λάθη αυτά αποτελούν ειδικές εκδηλώσεις, που ενώ ομοιάζουν με ατέλειες, ενεργοποιούν την Τελειότητα, γιατί η δομή τους κινεί τη Νομοτέλεια της Μετουσίωσης. Η αναγκαιότητα των λαθών και η σταδιακή αποκάλυψη της Αλήθειας, οφείλεται στα κενά της επίγνωσης για τη μερική αντίληψη του ανθρώπου. Ο άνθρωπος χωράει την Αλήθεια στο βαθμό που είναι σε θέση να την εκδηλώνει και να είναι ο Ίδιος η φανέρωσή της και, επομένως, εκπαιδεύεται αναπόφευκτα μέσα από περιορισμούς και ατέλειες, που  οδηγούν στην Απειρότητα και την Τελείωση, γιατί η εκπαίδευση είναι Τέλεια.

Οι εντεταλμένοι φορείς του απερινόητου σχεδίου του Πατέρα, ενδύθηκαν αστροϋλικό  περίβλημα ώστε να εκδηλωθούν στα γήινα πεδία. Διαθέτουν εκ γενετής την επίγνωση ότι είναι πάροικοι και παρεπίδημοι σε αυτόν τον πλανήτη. Η λειτουργικότητά μας έχει την αμεσότητα της απλότητας, που στο γήινο πεδίο εκδηλώνεται με εξαιρετικά πολύπλοκες λειτουργίες. Το γήινο πεδίο εκδήλωσης είναι αυτό που μπορεί να μας παρέχει τις πλέον κατάλληλες πείρες για την τελειοποίησή μας. Μόλις αυτό συντελεσθεί, τα αστροϋλικά μας καλύμματα, αφομοιώνονται μετουσιωμένα ως Φως, στη Γενεσιουργό Αρχή του Όντος.

Η αίσθηση του χωρόχρονου και οι περιορισμοί της αντίληψης και της συνείδησης που ανακυκλώνει, ενώ φαινομενικά μας περιορίζει, μας ενεργοποιεί να εκδηλωνόμαστε σαν καταλύτες αυτής της ανακύκλωσης, απελευθερώνοντας το ανθρώπινο πνεύμα. Ο άνθρωπος μέσα στο χρόνο δημιουργεί ιδεομορφές που καταναλώνουν ενέργεια, μέχρι να διαλυθούν από τον ίδιο το χρόνο. Αυτή η διαιώνιση και ανακύκλωση των παροδικών όντων πλάνης, οφείλεται στη  λανθασμένη χρήση της Δημιουργικής ικανότητας του ανθρώπου και προέρχεται από τα κατεστημένα της διαχωριστικότητάς του.

Ο άνθρωπος προβάλει και εκδηλώνει ακατάπαυστα τη μερικότητά του και για να  απελευθερωθεί από το χρόνο είναι απαραίτητη η συνειδητή συνένωση των παροδικών εαυτών που εκδήλωσε, σε έναν και μοναδικό. Ο Ενοποιημένος Εαυτός καθοδηγείται από τη βουλητικότητα της Ψυχής, η οποία λειτουργεί ως συγκολλητική ουσία μονάδας και πολλαπλότητας, στην Απόλυτη Ένωση.

Η Ψυχή μας είναι εξελισσόμενα σύνολα ψυχών που αναλάβαμε, ώστε να μετουσιωθούν  οι ήδη κατεργασμένες εμπειρίες τους. Τα βιώματα της ανθρώπινης πτώσης είναι απαραίτητο να συνειδητοποιηθούν, ώστε από παρακαταθήκες ενέργειας εν δυνάμει που είναι, να ενεργοποιηθούν οδηγώντας τον άνθρωπο σε Θείες εκδηλώσεις. Το σώμα μας, ανάλογο και απαραίτητο για τις ανάγκες που απαιτεί αυτό το Έργο, μεταλλάσσεται ολοκληρωτικά συμβάλλοντας αρμονικά στην αναβίβαση της ολότητας του όντος που θα έχει ολοκληρώσει την εκδήλωσή του ως Θεία Ψυχή και από ον, θα έχει γίνει η ίδια η Ζωή.

Η διάσπαση της ατομικότητας του Πνεύματος και η συνταύτισή του με το Καθολικό  Πνεύμα της Αγάπης, την Απειρότητα της Θείας Ψυχής και η εναρμόνιση του νου και του σώματος με το Πνεύμα της Αλήθειας και της Ζωής, επιφέρει στον Άνθρωπο μία ολοκληρωτική μετάλλαξη.

Ο πρώτος κύκλος πορείας που εκδηλώθηκε ήταν σε επιβράδυνση. Ένα είδος παθητικής  κίνησης, που απελευθέρωνε μερικά το Ον, όταν επιβράδυνε τους κραδασμούς του σε σχέση με εκείνους της ύλης. Αυτή ήταν η πρώτη όψη της υπέρβασης του νόμου της ύλης.

Ο δεύτερος κύκλος που διανύουμε είναι η ενεργοποίηση της επιτάχυνσης και αναβίβασης των δονήσεών μας σε σχέση με εκείνους του υλικού πεδίου. Η διάχυση του Φωτός αυτή την περίοδο επιταχύνει την κίνηση του Όντος, υπερβαίνοντας το χρόνο και τη δομή του, ανάγοντας και αναβιβάζοντας την υπόστασή του.

Ο τρίτος κύκλος πορείας εκδηλώνεται σαν ολοκληρωτική συγχώνευση των αιτιών και των αποτελεσμάτων των δύο προηγούμενων κύκλων, ως συνταύτιση των πάντων με τη Γενεσιουργό Αρχή της Απειρότητας του Ανεκδήλωτου.

Στο δεύτερο κύκλο, που διανύουμε τώρα την αρχή του τέλους του, δημιουργείται η  αναγκαιότητα της ενσυνείδητης λειτουργίας κάθε φορέα. Οι ειδικές παροχές φωτός ενεργοποιούν τη Θεία Συνείδηση των υποστάσεων, ωθώντας αυτές σε εκδήλωση Λόγου Υιού Μητρός.

Αρχικά, κάποιος φορέας ενεργοποιείται από έναν άλλο ή μια κατάσταση και αφού του  δοθούν στοιχεία, ενέργεια και πληροφορίες απαραίτητες για την αναβίβασή του, γίνεται ο ίδιος ενεργοποιητής άλλων φορέων. Η δραστικότητά του δε, είναι ανάλογη με την  εξέλιξή του και το δυναμικό του, που σημαίνει κατά πόσο και πώς χρησιμοποίησε ό,τι του δόθηκε, κατά πόσο είναι αυτοπυροδοτούμενος, αυτόφωτος και αυτενεργός. Οι ενεργοποιητές αυτοί φορείς πολλαπλασιάζονται έως ότου καλυφθούν όλα τα πεδία εκδήλωσης.

Όταν κάποιος βρίσκεται σε εκδήλωση ενεργοποιητή που τείνει να γίνει αυτοπυροδοτούμενος, τότε βρίσκεται ήδη σε μετάλλαξη και του υλικού του περιβλήματος. Δέχεται νέου τύπου εμπειρίες, που συλλέγονται από κάτι που δεν είναι πια η ψυχή, αλλά ενοποιημένη πνευματοψυχή. Είναι ολοφάνερο ότι αντιλαμβάνεται διαφορετικά την ολότητα από ό,τι πριν και δεν τη διαχωρίζει από τον εαυτό του. Η σχέση του με τα άλλα τμήματά του είναι τώρα μια ενοποιημένη κατάσταση άμεσης αμοιβαιότητας, που εξωτερικά μόνο φαίνεται σαν προσφορά, διότι δεν υπάρχει ενέργεια από υποκείμενο προς αντικείμενο, αλλά η ίδια η ουσία που ανακυκλώνεται προσφερόμενη στον εαυτό της. Η υπόσταση είναι τώρα σε κατάσταση, ένας ζωντανός Δρόμος αέναα εξελισσόμενος. Η παντογνωσία του Πνεύματος στο ασυνείδητο είναι  ανεκδήλωτη.

Έπειτα από Ψυχική εκδήλωση, μέσω του υποσυνείδητου περνά στο συνειδητό, ενοποιείται εν μέρει σαν σκέψη-συναίσθημα-πράξη και ολοκληρώνεται σαν κίνηση στο υπερσυνείδητο. Ο κύκλος αυτός κλείνει με την ένωση του υπερσυνείδητου και ασυνείδητου, καθώς η γνώση καταχωρείται σαν μη γνώση, απελευθερώνοντας την ύπαρξη στη Θεία Σοφία. Αυτός ο κύκλος συνειδησιακών καταστάσεων κλείνοντας συμπυκνώνεται στο κέντρο του, όπου αποκαλύπτεται και εκδηλώνεται η Θεία  Συνείδηση. Είναι η Αρμονία του Ανεκδήλωτου και του Εκδηλωμένου, το Άμορφο της Μορφής, το Πανταχού Παρών και τα Πάντα Πληρών.

Πολλάκις σας απεκάλυψα Διδασκαλίες απόρρητες, προς ενεργοποίηση του πνεύματός σας και της περαιτέρω μαθητείας και εκπαίδευσής σας. Ανακαινίστε το είναι σας, για να δεχτεί καταιγισμό Πυρός. Προετοιμάστε τον εαυτό σας με όλους σας τους φορείς και τα σώματα. Διευρύνετε τα κέντρα Φωτός σας, ίνα ανακυκλώσουν αυτούσιο πυρ.  Ευλογώ τις πρωτοπόρες υποστάσεις, που θέλουν να εκδηλώσουν τις Θείες δυνάμεις και ικανότητες του Ανθρώπου-Λόγου. Ευλογώ τα ζεύγη, τις μονάδες, ευλογώ τις μορφές μέσα στο άμορφο, ευλογώ το άμορφο μέσα στις μορφές. Ευλογώ αυτό τον κύκλο να καρποφορήσει παντού το μήνυμα της Θέωσης του ανθρώπου, του από γης αναβαίνοντος. Σας παρουσιάζω τον αδελφό σας άνθρωπο για να τον γνωρίσετε, για να τον δείτε, σας παρουσιάζω τον εαυτό σας για να τον ανορθώσετε. Πορεύεστε εν ειρήνη.

Πάτερ, Εγώ διαχέω τις ακτίνες Σου, στα τμήματα του εαυτού μου ως ήλιος καινός. Ιδού Πάτερ ο Υιός Σου που εναπόθεσε τα πνεύμα Του στας Χείρας Σου εκ νέου.

Επίσης έχω υποχρέωση να σας θυμίσω τι κάνω και επίσης να ξεκαθαρίσετε αυτό το πράγμα ότι κάποια στιγμή τα πράγματα μπορεί να ζορίσουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: