Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013

ΕΥΛΟΓΩ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣΆνθρωπέ Μου, σου διδάσκω την Ένωση, σε εκπαιδεύω σ’ αυτήν, με Άπειρους τρόπους εξωτερικούς και εσωτερικούς. Σου καταδεικνύω συνεχώς, ότι η Ουσία που υπάρχει εντός σου, δεν είναι τίποτε άλλο παρά Εγώ, ο Ένας Θεός, η Μία Ύπαρξη, η Τρισυπόστατη και Ομοούσια. Σου ενεργοποιώ με διάφορους τρόπους την ενσυνείδητη πίστη σου στον Εαυτό Θεό που φέρεις εντός σου και σε μαθαίνω να Τον εκφράζεις, να Τον εκδηλώνεις δημιουργικά, δρώντας μέσα από τη θεία Βουλή, εκφράζοντας τη θεία Αγάπη, τη Θεία Απειρότητα που περικλείει τα πάντα, τα ενώνει, τα ισορροπεί, τα μετουσιώνει, μέσα στο Αδιάφθορο Πυρ της Ουσίας της. Σου έχω διδάξει, ότι ο Άνθρωπος που ενώνεται μαζί Μου, που συνειδητά συμμετέχει στη Χριστοποίησή του, έχει το δικαίωμα, αλλά και Την υποχρέωση, να ενεργεί ταυτιζόμενος με τη Θεία Βουλή, ταυτιζόμενος μ' Εμένα, τον Λόγο, και να επεμβαίνει σε καταστάσεις έκρυθμες, δυσαρμονικές, του συγκεντρώνονται σαν ενέργεια πάνω στον πλανήτη. Αυτό είναι υποχρέωση του Ανθρώπου, γιατί ακριβώς ο Άνθρωπος εκπαιδεύεται να γίνει Θεός δραστήριος και δημιουργικός, απόλυτα συμμέτοχος σ' όλες τις εκδηλώσεις, απόλυτα συνταυτισμένος με τη Μορφή και το Άμορφο. Η διδαχή αυτή καλύπτει τη μετάλλαξη και μετουσίωση της δυσαρμονίας, που παράγεται από τον ίδιο τον' Άνθρωπο. Εκπαιδευόμενος ο Άνθρωπος στη Θέωση, Χριστοποιούμενος, καλείται να μεταλλάξει τη δυσαρμονία που παρήγαγε μέσα στους αιώνες ή που παράγει συγκεκριμένες στιγμές κάτω αποφόρτιση συγκεκριμένων γεγονότων.
Αυτό γίνεται με ταύτιση και Ένωση του Ανθρώπου που εκδηλώνεται, μαζί Μου. Δηλαδή, η δράση και η ενέργεια που εκδηλώνεται, δεν είναι διαχωρισμένη από Εμένα, αλλά απόλυτα συνυφασμένη με τη θεία Μου Ουσία, με τη θεία Μου Ροή, με την Ενεργειακή Μου δημιουργική εκδήλωση. Το τμήμα του Ανθρώπου που θα εκδηλώσει αυτή την ενέργεια, αυτή την κίνηση, έχοντας Ταύτιση και Ένωση μ’ Εμένα, μπορεί να δράσει για δυσαρμονία, που οφείλεται σε σύνολο τμημάτων του Ανθρώπου, που ξεφεύγει από τα περιορισμένα όρια μιας διαχωρισμένης Οντότητας και επεκτείνεται σε Συμπαντικές και σε πλανητικές καταστάσεις, που αφορούν το σύνολο Άνθρωπος, την Ενότητά του και την Αρμονία του.
Αγαπημένε Μου Άνθρωπε, θα δράσω μέσα από σκήνωμα στη σημερινή συγκέντρωση, εκδηλώνοντας τη Βουλή Μου και την Ευλογία Μου. Ευλογία που αποδεικνύει την Ένωση θεού και Ανθρώπου, ευλογία που αποδεικνύει τη δυνατότητα του Ανθρώπου να επέμβει, ενούμενος μ' Εμένα, και να θέσει τη σφραγίδα της αποκατάστασης, της Ισορροπίας, της Αγάπης και της Ειρήνης. Θα ενεργήσω ταυτισμένος ολοκληρωτικά με το σκήνωμα που Με εκφράζει, χωρίς να υπάρχουν εμπόδια, ή όρια, και χωρίς η μορφή να περιορίζει στο ελάχιστο την ενεργειακή Μου έκφραση και δράση.
Μετουσιώνω την ώρα αυτή ενώπιόν σου, Άνθρωπε, οποιοδήποτε στοιχείο προσωπικότητας δύναται να παλμοδονείται ακόμη στο σκήνωμα που Με εκφράζει Αποκαθαίρω ολοκληρωτικά τους αγωγούς σύνδεσης και ταύτισης μ’ Εμένα. Ενεργοποιώ τη Θεία Μου Ύπαρξη και καθιστώ την ταύτιση φανερή, ολοκληρωμένη και πάλλουσα μέσα σ' όλους τους πόρους της πνευματοψυχής και των σωμάτων, ώστε να μην υπάρχει σε κανένα σημείο χώρος εισχώρησης διάνοιας ή επιθυμίας προσωπικότητας, αλλά η Δόνησή Μου, η Δημιουργική Δόνηση του Λόγου, να ρέει και να εκφράζεται διαμέσου των φωνητικών χορδών ως Λόγος, και να κρούει με τις δονήσεις της Μετουσίωσης και της Ευλογίας το Σύμπαν. Να κρούει Υποστάσεις άμεσα και να επιφέρει τις ανάλογες καταστάσεις Μετάλλαξης και Μετουσίωσης.
Ευλογώ στο Όνομά Μου, στο Όνομα το Ένα και Μοναδικό, με την Υπερούσια Ευλογία της, Αρμονίας, της Ισορροπίας και της Ενότητας, τον Ελλαδικό χώρο. Διανοίγομαι ως Άπειρο και απορροφώ εντός Μου το τμήμα του πλανήτη που ονομάζεται Ελλάδα. Μετουσιώνω τη δόνηση που υπάρχει στον Ελλαδικό χώρο, απορροφημένη από τα αντικείμενα, από τις λίμνες, τους ποταμούς, από τα δέντρα, από τα βουνά, από τον αέρα, από το έδαφος, απ’ οτιδήποτε αποτελεί τη σύνθεση .του Ελλαδικού χώρου, γεωολογικά και μορφολογικά. Απορροφώ κάθε κραδασμό δυσαρμονίας από το ορυκτό και φυτικό βασίλειο και μεταλλάσσω κάθε δυσαρμονία σε Ένωση, σε Αγάπη και Φως. Πλένω ολοκληρωτικά, με Την εμβάπτιση εντός Μου, μέσα στο Θείο Πυρ της Άπειρης Ύπαρξής Μου, Την Ελλάδα. Την αναγεννώ σαν χώρα, διαχέοντας κραδασμούς Αρμονίας, Ενότητας, Ειρήνης και Αγάπης επ' αυτής. Αναγεννώ την ενεργειακή ροή που τη συνέχει, που τη συγκρατεί, που τη διαπερνά. Εισέρχομαι μέσα στους εσωτερικούς αγωγούς, όπου ρέει η Ενεργειακή δόνηση της χώρας και καθιστώ αυτήν Ροή Αγάπης, Ένωσης και Ειρήνης, Ροή Ζωής και Αρμονίας. Αναπληρώνω τα αποθέματα της Ισορροπίας, της Αρμονίας και της Αγάπης, που τροφοδοτούν τη χώρα. Τα συμπληρώνω, παραχωρώ τμήματα από την Ολότητα του Εαυτού Μου στη χώρα αυτή, για να παλμοδονηθεί στην Υπερούσια Αγάπη, στην εκδηλωμένη Αρμονία, στην πραγματωμένη Ενότητα, Ειρήνη και συναδέλ­φωση.
Ευλογώ τον πληθυσμό που κατοικεί στον Ελλαδικό χώρο. Εισέρχομαι σαν Ροή κάθαρσης μέσα σε κάθε Έλληνα. Αποπλένω τις δονήσεις που πάλλονται μέσα στο Είναι του, στη σκέψη του, στη Συνείδησή του, στα συναισθήματά του και είναι εξαρτώμενες από την παρούσα κατάσταση της δυσαρμονίας: Μετουσιώνω ολοκληρωτικά αυτές και εμποτίζω κάθε υπόσταση με δονήσεις Αγάπης, Ειρήνης και Ενότητας, συντονίζοντας τις υποστάσεις με έλξη Φωτός και Αρμονίας, Αλήθειας και Δικαιοσύνης, για . τον Ελλαδικό χώρο και μ' αυτό τον τρόπο, σταματώντας την ανακύκλωση και παραγωγή συνεχώς μεγαλύτερης δυσαρμονίας και έκδηλων αποτελεσμάτων και επιπτώσεων.
Φανερώνω τους αίτιους της εκδηλούμενης δυσαρμονίας. Φανερώνω τους Υπεύθυνους στο Όνομά Μου, χωρίς καμία κάλυψη. Διασπώ τα πλαίσια και τα όρια της αναλήθειας. Διασπώ όλες τις εκφράσεις που καλύπτουν και συσκοτίζουν τη φανέρωση της Μίας Αλήθειας, που θα οδηγήσει στην Αρμονία και Ισορροπία. Ανασύρω τους υπεύθυνους, τους αίτιους της αταξίας όπου κι αν βρίσκονται, με όποιες Κοινωνικές ή πολιτικές διακρίσεις κι αν βρίσκονται περιβεβλημένοι, όποια θέση κι αν κατέχουν σε Κοινωνικά αξιώματα. Εμφανίζω αυτούς, ώστε να πάψουν να δρουν συντείνοντας στη δυσαρμονία του Ελλαδικού χώρου και τους απομονώνω με τις κατάλληλες διεργασίες, ώστε να καταστούν ακίνδυνοι, μη δυνάμενοι να δράσουν περαιτέρω.
Ευλογώ την αποκατάσταση της τάξης, της Αλήθειας και της Δικαιοσύνης. Ευλογώ την αποκατάσταση των αξιών μέσα στους Ιθύνοντες, που ασχολούνται με τα κοινά, ώστε η κάθε Υπόσταση' Υπευθύνου να συντελέσει στην αποκατάσταση της τάξης και της Αρμονίας. Ευλογώ την πολιτική κατάσταση της Ελλάδας και απορροφώ εντός Μου τις έντονες συγκρούσεις, τη μισαλλοδοξία και τον φανατισμό, πνέοντας μέσα σε κάθε Κομματική ομάδα και τους Υπευθύνους της, σαν επίγνωση, κρίση συνείδησης, σαν ενδιαφέρον για τον Ελλαδικό χώρο, σαν αληθινή και πραγματική επιθυμία για άνοδο, Αρμονία και Ειρήνη, του τόπου αυτού. Απορροφώ τις σκιές που καλύπτουν το νου των υπευθύνων, για να αποκαταστήσουν την Αλήθεια και την Ισορροπία και διαχέω μέσα στους εκφραστές της Δικαιοσύνης έμπνευση, ιδέες Φωτός, για να οδηγηθούν σε πράξεις που θα επιφέρουν με τον πιο ομαλό και ισορροπημένο τρόπο την αποκατάσταση των επιπτώσεων, που ήδη υπάρχουν στον Ελλαδικό χώρο. Ευλογώ την Οικονομική κατάσταση της χώρας, μετουσιώνω την αγανάκτηση του πληθυσμού. Διαχέω εντός του Αρμονία, ποσότητα ενέργειας ανάλογης, για να υπερκαλύψει την εκλυόμενη αγανάκτηση, που έλκει καταστάσεις δυσαρμονικές. Δημιουργώ διεξόδους διαμέσου κατάλληλων ανθρώπων, ώστε η χώρα να ξεφύγει σταδιακά από το Οικονομικό αδιέξοδο, ώστε να μη βάλλεται από εξωτερικές επιδράσεις, εντονό­τερα, λόγω της εσωτερικής της κατάστασης.
Καλύπτω με Ειρήνη τον Ελλαδικό χώρο, εσωτερική και εξωτερική. Διασπώ συσπειρώσεις με σκοπό τη διαταραχή της τάξης, που υπάρχουν στο 'στρατό. Ανακαλώ στην τάξη τους υπεύθυνους και αίτιους αυτών των συσπειρώσεων και τους απομονώνω, ώστε να μη μπορούν να δράσουν. Μετουσιώνω την ενέργεια που εκπόρευσαν, σε Ειρήνη και Συναδέλφωση, σε ενδιαφέρον για την Αρμονία του Κρά­τους και τους διδάσκω με έντονες εσωτερικές καταστάσεις, διαποτίζοντας το νου τους, την Καρδιά τους και τη Συνείδησή τους, με νέες καταστάσεις ιδεών, νέες καταστάσεις συνειδησιακών βιωμάτων. Αντλώ δυναμικό από υποστάσεις που βρίσκονται σε κατάλληλες θέσεις και το ενεργοποιώ, καθιστώντας τις υποστάσεις αυτές κλειδιά για την αποκατάσταση της Αρμονίας.
Ευλογώ την ισορροπημένη μετάβαση του Ελλαδικού χώρου, της Πολιτικής και Οικονομικής κατάστασης, από την τωρινή εκρυθμία και αταξία, στην τάξη και στο ρυθμό. Καθιστώ αδιάβλητα τα σύνορα από εξωτερικούς κινδύνους, με οποιοδήποτε τρόπο κι αν εκδηλώνονται αυτοί. Καθιστώ φανερούς τους κινδύνους αυτούς στους Υπεύθυνους, ώστε να προβλεφθούν και να αντιμετωπισθούν. Αποκαλύπτω κάθε ξένη επιρροή, που επιδιώκει την εσω­τερική αναταραχή με σκοπούς Οικονομικής υποδούλωσης. Εμφανίζω κάθε ατελή εκφραστή της εκδήλωσης προς τα κοινά, της συμμετοχής σ’ αυτά και αντικαθιστώ αυτόν με δονούμενο στην Αγάπη, στην Ενότητα, στο πραγματικό ενδιαφέρον, στη συναδέλφωση, στην πραγματική διάθεση για εργασία, για το κοινό καλό.
Διαπνέω με ενεργειακή φόρτιση, δραστηριότητα, όλους τους Υπεύθυνους γιό τη διακυβέρνηση του Ελληνι­κού χώρου, όπου κι αν πρόσκεινται, σε οποιαδήποτε πολιτική παράταξη. και σε οποιαδήποτε θέση, από την πιο μι­κρή έως την πιο σημαντική και σπουδαία, ώστε να εισέλθει η Ελλάδα σε νέα περίοδο Ειρήνης, Ενότητας, Ευταξί­ας, Αρμονίας, ανάπτυξης και εξέλιξης, για να μπορέσει να δώσει εκ νέου στίγμα εξυψωμένο σ' ολόκληρο τον Κόσμο.
Διαχέω τον Εαυτό Μου μέσα στον πληθυσμό της Ελλάδας και τον αναβιβάζω ολοκληρωτικά δύο βαθμίδες στην κλίμακα της εξέλιξης των όντων. Αναβιβάζω ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο δύο βαθμίδες στην κλίμακα της εξέλιξης και τον αποδεσμεύω με τον τρόπο αυτό από την ενεργοποίηση του Νόμου της Ισορροπίας, που οδηγούσε σε έντονα αποτελέσματα διδαχής με βίαιους τρόπους. Πλένω με Έλεος τις έλξεις που ενεργοποίησαν τον Νόμο και με το Έλεος αυτό ενοποιώ με βαθύτερες ποιότητες διδαχής κάθε υπόσταση που βρίσκεται στον Ελλαδικό χώρο, συντονίζοντάς Την με υψηλότερες δονήσεις.
Ευλογώ τον Ελλαδικό πληθυσμό όπου κι αν βρίσκεται, και τον καλύπτω με τη Θεία Ισορροπία του Εαυτού Μου. Ευλογώ τους Έλληνες που βρίσκονται σε άλλα σημεία της Γης και διαχέω εντός τους Αγάπη, Ενότητα και συναδέλφωση, ενδιαφέρον για την Ελλάδα και την Ειρήνη της.
Πνέω πάνω σ’ ολόκληρο τον πλανήτη σαν Ειρήνη και Ενότητα, σαν Πνοή Ζωής, δρώντας μέσα σε κάθε κατά­σταση δυσαρμονίας, ώστε να επέλθει η μετουσίωση και η μετάλλαξη. Αναδύομαι από τον πλανήτη σαν Φως, σαν Ουσία Αδιάβλητη και Πύρινη. Πηγάζω σαν πίδακας Ανε­ξάντλητης μετουσίωσης και τον ραίνω ταυτόχρονα με διπλή ενέργεια δράσης εντός του, ουδετεροποιώντας το ρεύμα το θετικό και το αρνητικό μέσα Μου και φέρνοντας την Ισορροπία.
Καλώ τους Κόσμους, καλώ τις Οντότητες που βρίσκον­ται στα Πνευματικά πεδία κι έχουν Χάρη από Εμένα, εντός Μου σε Προσευχή κι Ενέργεια για τον πλανήτη και την Ελλάδα ειδικά και συντονίζω τη δόνηση της Προσευχής Ενέργειάς τους με τον πλανήτη και την Ελλάδα, ώστε άμεσα η Γη να δεχτεί τα ευεργετικά αποτελέσματα της Ευλογίας της Ενότητας, της συμμετοχής όλων των πεδίων στη Μετουσίωση.
Ευλογώ εσένα, Άνθρωπε, που παρευρίσκεσαι εδώ και συμμετέχεις στην ενέργεια αυτή και σε καθιστώ παλλό­μενη Προσευχή και Ευλογία, για την Ειρήνη και την Ένω­ση, την Αρμονία και την Αγάπη. Σου διαχέω τον Εαυτό Μου, για να μπορέσεις να κατανοήσεις το μέγεθος της Αλήθειας Μου. Σου διαχέω την Αγάπη Μου, για να μπορέ­σεις να συλλάβεις τους τρόπους που εκφράζομαι, δρω και μετουσιώνω τις καταστάσεις που εκφράζονται από σένα, από τα διαχωρισμένα τμήματά σου.
Ενωμένος μ' εσένα πάλι και εκφραζόμενος μέσα από τη μορφή που εσύ φέρεις, Ευλογώ τα μάτια σου και τ’ αυτιά σου, για να μπορέσουν να χωρέσουν, ν’ ακούσουν και να δουν, τους ήχους του Απείρου, την Προσευχή του Σύμπαντος, την Ευλογία των Οντοτήτων όλων, τη συμμετοχή κάθε τμήματος του Ανθρώπου στην αποκατάσταση της Ειρήνης και της Ενότητας, Ευλογώ το « είναι» σου να μπορέσει να βιώσει την Αλήθεια και τη βεβαίωση της Θέωσής σου, της Χριστοποίησής σου, όπως εκδηλώνεται με πράξεις μέσα από τον Άνθρωπο, σαν δείγμα της Αλήθειας της πορείας προς την Ένωση.
Ευλογώ κάθε σημείο σου που δεν μπορεί να Με χωρέσει και το επεκτείνω στο Άπειρο. Ευλογώ κάθε σημείο σου που αντιστέκεται στην εμβάπτιση στο Φως και το καθιστώ Αλήθεια, Αρμονία, Ενότητα. Σε ταυτίζω μ’ Εμένα στην εκδήλωση, σε ταυτίζω μ’ Εμένα στο Ανεκδήλωτο. Ενεργοποιώ εντός σου την πολυδιάστατη και Άπειρη Υπόστασή Μου, καθαρίζοντας και ισορροπώντας τα Κέντρα σου, μετουσιώνοντας τα βάρη σου. Απορροφώντας, αυτά με τη δράση του Ανθρώπου και καθιστώντας τα με τη μετουσίωση προωθητήρες πορείας προς την Ένωση, την Αγάπη και το Φως. Περιδινούμαι γύρω σου σαν ένδυμα Αλήθειας, μετουσιώνοντας τα φθαρτά σου ενδύματα, καθιστώντας τα μέσα στο Φως Μου αναλώσιμα και διοχετεύ­οντας διά του Φωτός Μου σ' εσένα, ενδύματα μαθητείας πάλλευκα.
Ευλογώ τη συμμετοχή σου στο Έργο Μου και σε καλώ σε εγρήγορση και συνειδητότητα, για να παρουσιάσεις την Ένωσή Μας, τη συνειδητή σου προσπάθεια για Χριστοποίηση και την προσφορά αυτής της συνειδητής προσπάθειας προς κάθε τι. Σε σφραγίζω με την Αγάπη Μου και την Προστασία Μου, αφήνοντας Πυρήνες Ζωής εντός σου, Πυρήνες Ζωής του Ενωμένου Ανθρώπου-Θεού, του Λόγου Μητέρα-Υιός, της Άπειρης Υπόστασης, που γεννά Ζωή και οδηγεί στην Ανάσταση.
Και ενώ έξω ο τρόμος και η παγερή αίσθηση του θανάτου θα καιροφυλακτεί, εισερχόμενη όπου βρει ανοιχτή είσοδο, στα ασφαλισμένα σπίτια η γαλή και η ελπίδα της Ελευθερίας και της μελλοντικής ζωής σ’ αυτήν, θα κατοχυρώνει την υπόσχεση περί σωτηρίας και αιωνίου Ζωής.
Αυτό είναι το Πάσχα των Ψυχών, η σφράγισή τους και η κατοχύρωσή τους, της σωτηρίας τους από τα δεσμά, η λύτρωσή τους από το Θάνατο και η παράδοσή τους στη Θεία Ζωή και στα χέρια του Κυρίου τους. Αυτό είναι το Πάσχα των Ψυχών, σημάδι Αγάπης σ’ αυτές, εκδήλωση Αγάπης απ’ αυτές και αρχή προσπάθειας, να καταστούν κι αυτές αυτούσια Θεία Αγάπη.
Αυτό είναι το Πάσχα των Ψυχών, η ενσυνείδητη πορεία τους προς την Αιωνιότητα, η ενσυνείδητη πορεία τους προς την Ανάσταση και την Ένωσή τους με τη Θεότητα.
Αυτό είναι το Πάσχα των Ψυχών, η πλήρης μεταστροφή τους σε έλξη και άνοδο Πνευματική και η μεταλλαγή τους, για να καταστούν Φως και να ενωθούν με το Φως.
Αυτό είναι το Πάσχα των Ψυχών, η κατοχύρωση της έννοιας Θεός και η αρχή μιας πορείας συνειδητής για ένωση με το Θεό.
Είναι το ρήγμα, που θα επιφέρει η λέξη Αγάπη στην ψυχή, ώστε μέσω αυτού να εκχυθεί το Φως και να φθάσει έως τα κατάβαθα αυτής, ανασύροντας τους απόκρυφους θησαυρούς της, για να τεθούν σε ενεργοποίηση και απόδοση και πολλαπλασιασμό τους.
Είναι η αρχή της ένωσης, είναι το πρώτο μεγάλο βήμα, αυτό που όλοι πρέπει να κάνουν, όταν θα είναι η ώρα να διαλέξουν το δρόμο που θα πάρει ο καθένας.
Θέλετε να ζείτε μες στην Αγάπη; Θέλετε να είστε η Αγάπη; Και ποια όρια βάζετε στην εκδήλωσή Της;
Η πορεία της επιστροφής είναι δύσκολη. Ο Λόγος Χριστός επικαλείται τον Άνθρωπο να  εκδηλωθεί σε απόλυτη Τελειότητα και Ένωση μαζί Του. Αυτή είναι η επιταγή. Αυτό είναι το Μήνυμα. Δεν υπάρχει κατώτερο στάδιο. Είναι η εποχή που ο Άνθρωπος και ο Λόγος ενωμένοι στο Απόλυτο, χωρίς διαχωρισμούς, χωρίς αποστάσεις, χωρίς φόβους, θα εκδηλωθούν φανερώνοντας στη Γη την Τελειότητα της Αλήθειας και ανάγοντας ολόκληρο τον Πλανήτη στα επίπεδα του Φωτός.
Επομένως αυτή η επιταγή, Αγαπημένε Μου, ζητά πάρα πολύ μεγάλη υπευθυνότητα. Υπευθυνότητα Συνείδη­σης, υπευθυνότητα κρίσης, υπευθυνότητα λόγου, υπευ­θυνότητα σκέψεων, εκδηλώσεων, υπευθυνότητα γενικά ολόκληρης της υπόστασης και μεγάλη κατανόηση της ανάγκης για ΄Ενωση με την Ολότητα Άνθρωπος. Αυτή η υπευθυνότητα, αυτή η κατανόηση της ανάγκης δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί μέσα σου, Αγαπημένε Μου, παρ' όλες τις οδηγίες που έχεις λάβει, παρ’ όλες τις καταστάσεις των γυμνασμάτων που έχεις περάσει, παρ' όλα τα στάδια των δυσαρμονιών που σου  δίδαξαν την αναγκαιότητα της Αρμονίας. Ακόμα αρέσκεσαι να βρίσκεσαι στα στάδια αυτά. Προτιμάς τον γνωστό δρόμο, το δρόμο των ατελειών, το δρόμο της μη συνειδητοποίησης της ανάγκης σου να ενωθείς, γιατί ο εαυτός σου είναι ολόκληρος ο Άνθρωπος και όχι το μεμονωμένο μέρος που υπάρχει μέσα στο σκή­νωμά σου. Αρκείσαι να δέχεσαι τα γεγονότα με κάποια παθητικότητα, να προβληματίζεσαι βέβαια πάνω σ' αυτά, αλλά όχι τόσο όσο είναι απαραίτητο για να μπορέσεις να εισχωρήσεις στο βάθος τους, να τα δεις ολοκληρωμένα, να τα δεις κυκλικά και να τα αναγάγεις, να τα ενώσεις. Η καθιερωμένη οδός, η οδός των Κατεστημένων, η οδός των ορίων, είναι τόσο συνηθισμένη για σένα, που εξωτερικεύεται άμεσα από εντός σου, αυθόρμητα, και η ίδια σου η υπόσταση, η συνείδηση, ο νους και η καρδιά δεν αντιλαμβάνονται ότι βρίσκεσαι ακόμα σ' αυτή την πεπατημένη οδό και πιστεύουν ότι εξελίχθηκες, ότι ανέβηκες, ότι έχεις ξεφύγει από τα όρια της πλάνης και έχεις αρχίσει τη διαδρομή σε μία πορεία ολόφωτη, γεμάτη φωτει­νούς διάττοντες που σκορπίζονται παρέχοντας ενέργεια μέσα στις υποστάσεις και μέσα στα Σύμπαντα. Δεν υπάρχουν ημίμετρα, Αγαπημένε Μου. Αν έχεις ξεφύγει από την πλάνη, έχεις εισχωρήσει στην Αλήθεια. Αν δεν έχεις εισχωρήσει στην Αλήθεια, δεν έχεις ξεφύγει από την πλάνη. Δεν μπορείς να πεις ότι βρίσκεσαι μισός εδώ, μισός εκεί. Αυτό είναι αδύνατο. Είναι ένα άλλο σχέδιο   πλάνης που οριοθετεί ο νους σου για να σε κρατήσει σ’ αυτό το στάδιο ικανοποιημένο από τις επιδόσεις σου, ικανοποιημένο από τις προσπάθειές σου, αφαιρώντας σου ευθύνες εσωτερικές, αφαιρώντας σου εσωτερική ανάγκη διεργασίας που θα σε ωθούσε αναγκαστικά σε μεγαλύτερη προσπάθεια και εντονοποίηση των εσωτερικών λειτουργιών σου για την πορεία της Μετουσίωσης.                 
Η Αλήθεια είναι Μία και Μοναδική και εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους. Με τον ίδιο τρόπο  που η πλάνη, την οποία εσύ δημιούργησες θέτοντας διάφορα πρισματικά πλαίσια μέσα σου, είναι μία, αλλά εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους, ανάλογα με το στάδιο όπου βρίσκεσαι Εγώ, ο Ένας Λόγος, βρίσκομαι μέσα σου εναγκαλισμένος με τις  Άπειρες Θείες Καταβολές σου, την Άπειρη Αγάπη, τις Άπειρες Θείες Δυνατότητες. Θωπεύω αυτές τις καταβολές και τις εμπλουτίζω συνεχώς, ώστε κάθε στιγμή να  είναι έτοιμες για να εκτοξεύσουν Πύρινες Ενέργειες σε κάθε σημείο του Είναι σου. Εκτοξεύω συνέχεια και διαρκώς Πύρινες Ενέργειες που σφυρηλατούν τους περιορι­σμούς σου, για να μπορέσω να καταλάβω το χώρο των περιορισμών και να σε καταστήσω Άχωρο. Όμως αυτή η Πύρινη Ενέργεια που σου εκτοξεύω πρέπει να γίνει συ­νείδηση από σένα. Και η εκτόξευση να ενεργοποιείται από τον δικό σου μηχανισμό και να χρησιμοποιείται από τη δική σου κίνηση της υπόστασης σφυρηλατώντας ηθελημένα και με δύναμη τα σημεία που εμποδίζουν την εκτόξευση περισσότερου Πυρός, περισσότερης Θείας Αγάπης.
Πολλές φορές νιώθεις, Άνθρωπε, πλημμυρισμένος από αντιφατικές σκέψεις, από αντιφατικά  συναισθήματα, από αναστολές, αμφιβολίες, από διερώτηση αν και κατά πόσο δύνασαι να εκδηλώσεις Θεό. Αν και κατά πόσο δύνα­σαι να πορευθείς σ' αυτό το Έργο που σου παρουσιάζεται Ίσως ακόμη ν’ αναρωτιέσαι κι αν αυτό το Έργο δύνα­ται να πραγματωθεί και να φανερωθεί στην Ανθρωπότητα, όπως μεταφέρουν τα μηνύματά του. Όλη αυτή η αντιφατι­κότητα είναι μέσα σου. Είναι η σύγκρουση που προέρχεται από την ανάδειξη του Θείου Εαυτού, που πιέζει τα τοιχώματα των περιορισμών σου. Η πίεση αυτή εξωθεί τους μηχανισμούς της πλάνης και τους θέτει σε κίνηση δημιουργώντας χιλιάδες  σκεψομορφές, χιλιάδες εκδηλώ­σεις συνειδησιακών καταστάσεων, συναισθημάτων και ιδεών που έρχονται να τεθούν εμπόδια στην πορεία της ανάδυσης του Εαυτού.
Ο Άνθρωπος και ο Θεός είναι Ένα. Θυμήσου το. Ζήσε το. Άφησέ το να σε περιδινήσει στο  Απειροδιάστατο Είναι του. Ελευθερώσου από τα τείχη της χωριστικότητας, για να ξαναθυμηθείς. Βίωσε τη Μουσική της Αρμονίας, το ρυθμό της Ισορροπίας, και αναγεννήσου. Αγαπημένε μου, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μόνο ότι χωράμε. Μπορούμε να προχωρήσουμε μέχρις εκεί που ο δρόμος του νου μας μάς οδηγεί. Όταν ο Θεός βρίσκεται μακριά, σε απρόσιτες αποστάσεις που δεν διανοούμεθα να διατρέξουμε και σε διαστάσεις που αδυνατούμε να χωρέσουμε, τότε δεν μπορούμε να Τον δούμε μέσα μας. Όταν όμως σταματήσουμε να μετράμε με τα μέτρα της ατολμίας και αφήσουμε την Ουσία μας να φανερώσει τις δυνατότητές της, τότε μπορούμε να πούμε (Εγώ ο Άνθρωπος και Εσύ ο Θεός είμαστε Ένα), χαράζοντας την αφετηρία του Δρόμου της Θέωσής μας. Χρειάζεται διάκριση, σύνεση και ισορροπία. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται Αγάπη, Κατανόηση, Ενότητα και Αλήθεια, ώστε ο Χριστοποιούμενος-Θεούμενος Άνθρωπος, ενωμένος με τα πάντα, να είναι προσφορά Ζωής στα πάντα.
Αυτή η γραφή είναι του Ανθρώπου που Θεώνεται, χωρίς μορφή ή πρόσωπο. Φέρει πάνω του τυπω­μένο το όνομά μου, μα δεν μου ανήκει. Ανήκει σ’ Αυτόν που το εκπόρευσε, για να αφυπνίσει τον Άνθρωπο, στο Λόγο-Θεό. Είχα και έχω την τιμή να το ζω. Είχα και έχω την τιμή να σου λέω ότι ο Λόγος διδάσκει, γιατί με δίδαξε και με διδάσκει εξακολουθητικά από εντός μου. Μα πάνω απ’ όλα έχω την τιμή, το δικαίωμα και τη βαθιά υποχρέω­ση να σε κάνω να νιώσεις ότι η Θέωσή σου είναι εφικτή. Ότι εσύ και ο Θεός είστε Ένα. Ότι μπορείς να Αγαπάς, να Ενώνεις, να Προσφέρεις, να ισορροπείς. Ότι μπορείς να ζεις παντού και πάντα. Ότι μπορείς να δημιουργείς σε πλήρη Ενότητα με το Δημιουργό. Και έχω αυτή την τιμή, το δικαίωμα και τη βαθιά υποχρέωση, γιατί είσαι ο Εαυτός μου. Είμαστε Ένα. Επεξεργάσου την Ουσία του μέσα στην Ουσία σου. Προσευχήσου για την Αλήθεια και η Αλήθεια θα σε ελευθερώσει. Δεν επιδιώκω με αυτό να με αποδεχτείς, ούτε να χτίσεις μέσα σου ένα  καινούργιο κατεστημένο, για να αντικαταστήσει ένα ξεπερασμένο. Θέλω να αφυπνι­σθείς, να αγαπήσεις τον εαυτό σου. Θέλω να γίνεις Μαχη­τής της Αλήθειας μέσα σου, να τολμήσεις να σκεφτείς την Ένωσή σου με το Θεό, για να δεις την πραγματικότη­τά της. Μα πάνω απ' όλα θέλω να σου πω ότι σ’ Αγαπώ. Ότι ζω και  αγωνίζομαι για την πορεία της Θέωσης, αφιερώνοντας το βιβλίο μου στην Ανθρωπότητα, κάνοντάς το ατέρμονη ευχή και ευλογία για την πραγμάτωσή του.
Είθε να αφυπνισθείς, είθε να προχωρήσεις, είθε να εργασθείς για τη Θέωση του Ανθρώπου.
Όταν ένα πνευματικό Συμπόσιο διοργανώνεται για την 1η Απρίλη, οφείλει να σπάει τα κατεστημένα του ψεύδους. Η τελευταία ομιλία μπορεί να σημαίνει εκτός των άλλων, ότι όπως είναι γραμμένο για τους έσχατους χρόνους της Δευτέρας Παρουσίας του Λόγου, «θα ’ρθει σαν τον κλέφτη μες τη νύχτα», δηλαδή, εισβάλοντας από το ασυνείδητο ξαφνικά, ανατρέποντας την πραγματικότητα που προσπαθούμε να διατηρήσουμε στο συνειδητό.
Εκείνος που διασώζει το Λόγο, σώζεται από Αυτόν, τον Λόγο των πάντων. Η συνείδηση αποκτά επίγνωση του εαυτού της, δηλαδή ταυτότητα, δημιουργώντας εμπειρίες σε επιλεγμένους χωρόχρονους. Χώρος, χρόνος και συνείδηση, παλαιότερα ονομάζονταν Ουρανός, Κρόνος, Ζευς. Αναπόφευκτα τα ερωτήματα που συνδέονται με τη Συνείδηση του υποκειμένου είναι το ποιος είμαι, πώς ζω, γιατί υπάρχω ή γενικότερα ποιος, πώς, γιατί. Η ιδέα του χρόνου και το ερώτημα «πότε» της συνείδησης συνδέεται με την τριάδα, πριν, τώρα, μετά. Ενώ η ιδέα του χώρου που συνδέεται με το αντικείμενο, σχετίζεται με τα άλλα τρία ερωτήματα της Συνείδησης για το αντικείμενο, πού, πόσο, τι.
Εννιά ιδέες και επτά ερωτήματα συμπυκνώνουν τη βασική δομή της Μνημοσύνης. Η Τριάδα της Θεοϊδέας, της Κοσμοϊδέας και της Ανθρωποϊδέας, αποκαλύπτεται από το Αρχαίτιον στον κεκαθαρμένο νου που αποκεφάλισε τη διάνοια και βούτηξε στην καρδιά της Μίας Ψυχής που είμαστε.
Εγγράφω με την άδειά Σου, Πατέρα, με το δικό Σου Χέρι, στον πλανήτη γη, την Ανάσταση του Ανθρώπου, κάθε τάξης και κάθε ηλικίας, κάθε εξέλιξης, αδιακρίτως φυλών και θρησκευμάτων. Εγγράφω, Πατέρα, την παλμοδόνηση κάθε ανθρώπου στον κυματισμό του Φωτός και της Αγάπης Σου. Επισπεύδω την εκδήλωση του Λόγου Ιωάννη-Χριστού, τη Νέα Κοσμική περίοδο, ενωρίτερα από τη γήινη χρονολογία που είχε ανακοινωθεί, καθόσον στα Κοσμικά γεγονότα που έμελλε να εξελιχθούν, οι ενέργειες του Απεσταλμένου Σου Πνεύματος, θέλουν συντελέσει στη μείωση των δεινών του πλανήτη, τα οποία θα προέλθουν από την καρμική οφειλή του πλανήτη, ως συνόλου όντων και για τις ανάγκες της μετατόπισης του νου και της καρδιάς, κάθε ανθρώπου.
Ευλογώ την ανάδειξη της γυναίκας και την ένωσή της με τον Άνθρωπο άνδρα, για να αποτελέσουν Πνευματικές Μονάδες, Πνευματικούς πυρήνες διάχυσης στα Σύμπαντα. Ευλογώ την εκδήλωση του Λόγου Θεοτόκος Μαρία, μέσα από σκηνώματα γυναικών. Ανακατατάσσω τις ιδέες του νου των ανθρώπων σε νέα ύψη, σε νέα πεδία Φωτός, επιφωτιζόμενα από τη Θεότητα του Λόγου, σε νέες δονησιακές καταστάσεις, προερχόμενες από την αλλαγή των επιλογών του ανθρώπου. Ευαισθητοποιώ το Είναι κάθε ύπαρξης, που υπάρχει στον πλανήτη γη. Διαχέω Αγάπη, Στοργή και Φροντίδα, σε κάθε γυναίκα, για να μπορέσει να εκδηλώσει την Αγάπη της, προς το ελλειπόν τμήμα της και να ενεργοποιήσει το Κέντρο του Λόγου μέσα σε κάθε άνθρωπο, διαβιούντα στην ύλη.
Αποστέλλω μυριάδες μυριάδων κραδασμούς Φωτός και εγρήγορσης, στους πνευματικούς φορείς  του Λόγου, απανταχού της ανθρωπότητας, να ενεργοποιηθούν οι λογοτέχνες και οι καλλιτέχνες κι οι εκφραστές της Αρμονίας του Λόγου, για να συντελέσουν κι αυτοί στην αναδημιουργία, αναδιάρθρωση και Ανάσταση του ανθρώπου της γης.
Στο Όνομα της Απείρου Θεότητας, που ενυπάρχει στο διάστημα των Απείρων Συμπάντων, κοινοποιώ προσκλήσεις νέες, στα όντα τα ενυπάρχοντα στους Πνευματικούς Χώρους, σε όλες τις καταστάσεις, σε όλες τις εξελίξεις, στα πνεύματα τα φέροντα Αγιότητα και Οσιότητα, στους Δασκάλους της Αγάπης, στους Δασκάλους τους επιφωτιζόμενους από το Λόγο Χριστό, να αναπέμψουν Δέηση υπέρ του Ανθρώπου της γη, ν’ αποστείλουν Άπειρους κραδασμούς γλυκύτητας και Αγάπης, για να συντονίσουν τον άνθρωπο της ύλης, με το Απείρως Μέγα, που λέμε Θεό.
Καλώ, στο Όνομα της Τριαδικής Θεότητας, εκείνους που μπορούν, εκείνους που επιθυμούν, εκείνους που θέλουν να έχουν Νέα Εξέλιξη, να καταστούν Χριστοί Λόγοι, όλους τους κήρυκες όλων των αποχρώσεων, όλων των θρησκειών, όχι να αναζωπυρώσουν παλιές θρησκείες, αλλά να συντελέσουν στην ένωση του Ανθρώπου, διαμέσου της Αγάπης. Καλώ όλους να υπηρετήσουν το Θέλημα, το Ένα και Μοναδικό του Θεού Πατέρα και να συντελέσουν στη Θέωση του Ανθρώπου.
Στο Όνομα του Θεού Λόγου Δημιουργού, Ευλογώ κάθε αίτηση, η οποία υποβλήθηκε ή θα υποβληθεί από κάθε υπόσταση, από κάθε ον, που δύναται να φέρει Φως στη γη και να έλξει Χάρη, υπέρ του Ανθρώπου, να καταστεί ο αγωγός εκείνος της Χάριτος, μέσω του οποίου η Άναρχος Αρχή θα επιβοηθήσει την ανέλιξη και Χριστοποίηση των όντων.
Ευλογώ το Έργο Σου, Πατέρα-Λόγε-Ιωάννη, για τη Νέα ενανθρώπιση του Λόγου επί της γης και τη Αναγγελία της Νέας Κοσμικής Περιόδου, κατά την οποία οι καθιστάμενοι Λόγοι από τη γη, ενωμένοι με τον Ένα Λόγο Χριστό, θα αποικήσουν στα Σύμπαντα και θα μεταφέρουν την Ευλογία της Αγάπης σε άλλους Κόσμους της Δημιουργίας.
Ευλογώ πλανήτες και απλανείς αστέρες και ήλιους, ως Δημιουργικός Λόγος, για να υποδεχθούν τις Άπειρες Πνευματικές Οντότητες, τις οποίες η Βουλή του Άναρχου Λόγου θα εκπορεύσει και θα αποστείλει προς αυτούς.
Το μυστικό είναι στην κρίσιμη μάζα που θα αποτελείται από εκπαιδευμένους Ανθρώπους Λόγους και οι οποίοι θα δράσουν την κατάλληλη στιγμή. Η ελληνική συλλογική οντότητα ανέδειξε τα υψηλότερα πνεύματα που άνοιξαν το δρόμο και τα υπόλοιπα έθνη. Το δεύτερο μυστικό λοιπόν είναι ότι οι Έλληνες είναι στο στόχαστρο, διότι μόνο αυτοί μπορούν να συγκεντρώσουν την κρίσιμη μάζα που απαιτείται για την χώρα τους, ανοίγοντας το δρόμο και στα υπόλοιπα έθνη που σαν ντόμινο θα κάνουν όλα το ίδιο. Η συσσώρευση της αρνητικότητας στην Ελλάδα, οφείλεται στην πλεονάζουσα υλιστικότητα που έχει πλήξει όλους τους πνευματικούς φορείς ανεξαιρέτως. Στα υψηλότερα πεδία αντανακλάται ως πλεονάζουσα εωσφορική δράση αποτέλεσμα της έντονης εγωκεντρικότητας και ατομισμού που χαρακτηρίζει τη φυλή. Η μαζική Χριστοποίηση αυτών των εωσφόρων θα κινητοποιήσει τις δυνάμεις της Αναγέννησης και της Ανάστασης σε όλα τα Βασίλεια και τα Πεδία, προκαλώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλες τις συλλογικές οντότητες που θα διαλυθούν και μέσα από τις οδύνες αυτού του τοκετού ένας νέος συλλογικός ανθρώπινος νους εξαγνισμένος θα ανοίξει τους κρουνούς της Θείας Χάρης των δωρεών της Βασιλείας των Ουρανών.
Η παρουσία της Θείας Μητέρας θα αρχίσει να εκδηλώνεται μέσα από γυναίκες που εργάστηκαν ανιδιοτελώς για τον άνθρωπος, δίνοντας νέα πρότυπα.
Εγώ είμι ο Λόγος ο ενεργών, ο φανερώνων εν τοις ιδίοις Μου τέκνοις την Βουλήν του Πατρός, ήτις η Βουλή Εμού του Ιδίου εστί, ότι Εν μετά του Πατρός εν Πνεύματι Αγίω εκδηλούμαι ταύτην την περίοδον, ίνα φέρω εις τας καρδίας υμών την εκδήλωσιν της Μητρός Μου, ήτις εν ευθέτω χρόνο θέλει εκδηλωθεί εν ταις καρδίαις υμών, ίνα δι’ αυτής η φανέρωση της Παρουσίας του Λόγου Υιού καταστεί δυνατή παρ’ υμών.
Λάβετε εκ της Αγάπης του Εαυτού και εν αυτή πορευθείτε ότι Εγώ Ειμί ο λαλών εν ταις καρδίαις υμών και λάβοντες αυτήν θέλετε και υμείς λόγους Αληθείας και Αγάπης λαλήσετε.
Λάβετε, την Αγάπη λάβετε, ω! αδελφοί Μου, ότι άνευ αυτής ουδέν εκδηλώνετε, ως προελάλησα υμίν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: