Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

Πρόσκληση σε ομιλία "Η Γέννα του Νέου Κόσμου και το Μήνυμα Του"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Η ΓΕΝΝΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ
5 Μαρτίου 2017


(30΄) 10:45 – 11:15           ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

(05΄) 11:15 – 11:20           ΕΝΑΡΞΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΙΛΗΤΗ
 
(40΄) 11:20 – 12:00           ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ
(20΄) 12:00 - 12:20           ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ
 
(05΄) 12:20 – 12:25          ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΙΛΗΤΗ

(40΄) 12:25 – 13:05          ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΡΟΜΠΑΣ
(15΄) 13:05 – 13:20          ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ         

(15΄) 13:20 – 13:35          ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

(05΄) 13:35 – 13:40          ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΙΛΗΤΗ

(40΄) 13:40 – 14:20          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ
(20΄) 14:20 – 14:40          ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ         

(25΄) 14:40 – 15:05          ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

(05΄) 15:05 – 15:10          ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΙΛΗΤΗ

(40΄) 15:10 – 15:50          ΕΛΕΝΗ ΚΟΣΣΥΦΙΔΟΥ
(20΄) 15:50 – 16:10          ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ         

(05΄) 16:10 – 16:15          ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: