Κυριακή, 12 Απριλίου 2015

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΜΗΝΥΜΑΑγαπημένε μου Πατέρα, δέομαι και σε παρακαλώ ίνα επιχύσεις την ευλογία σου στις υποστάσεις των αδελφών μου, ώστε ο καθένας τους να απελευθερωθεί και να αποδεσμευθεί από κάθε κατάσταση της συνείδησής του, από κάθε νοητική ανακύκλωση κατεστημένων ιδεών από κάθε μηχανική κίνηση και λειτουργία των φορέων τους που τους περιορίζει στο να συναισθάνονται στο να είναι ομοιοκραδαστικοί φορείς κατάλληλοι να δεχθούν το Φως Σου και την Ουσία Σου Πατέρα.

Πατέρα αγαπημένε, ενώπιόν Σου καταθέτω εκ νέου λάθη, ατοπήματα, αμέλειες, και επιπολαιότητα, σφάλματα, λανθασμένες εκτιμήσεις ετών που κατέγραψα στη μέχρι σήμερα πορεία μου. Ευλογώ τις συνειδήσεις των υποστάσεων αυτών να απελευθερωθούν από οποιοδήποτε περιορισμό έχουν προς τη μορφή και να επιγνώσουν την Ουσία και την Παρουσία Σου, μέσα από τον άνθρωπο, μέσα από κάθε μορφή, που Εσύ αγαπημένε Λόγε Χριστέ Ιωάννη εκδηλώνεσαι ακωλύτως. Ευλογώ τη  μαθητεία και τους βηματισμούς όλων, όλων των τμημάτων του εαυτού μου, όπου κι αν βρίσκονται την ώρα αυτήν κι ευλογώ τις υποστάσεις που παρευρίσκονται στον χώρο ίνα αποδεχθούν το Φως Σου αυτό και αφεθούν στην ροή του γίγνεσθαι των ψυχών και των πνευμάτων Σου ώστε να φανερωθεί εντός τους και να αποκαλυφθεί το ασύλληπτο της νέας Χριστοζωής, της νέας Χριστοπορείας, και της επανόδου της επιστροφής κάθε πνεύματος και κάθε πνευματοψυχής στους κόλπους Σου Πατέρα.

Πατέρα Σε αγαπώ, άνθρωπε Εαυτέ μου σ’ αγαπώ, Ουσία μου αγαπημένη, ψυχή μου άπειρη, σ’ αγαπώ στα πρόσωπα των αδελφών μου, στις κινήσεις τους, στο βλέμμα τους, στη φωνή τους, στην καρδιά και στη σκέψη τους, ευλογώ την εγκαθίδρυση της Αγάπης εντός τους ίνα αυτή η μοναδική Θεία Αγάπη Σου Πατέρα καταστεί πυξίδα και οδηγός της ζωής τους, μέτρο για το καθετί και διάκριση πνευματική. Τους ευλογώ Πατέρα έναν-έναν ξεχωριστά ώστε ο καθένας να ξεπεράσει τα προσωπικά του προσκόμματα, τις προσωπικές του ελλείψεις, τα προσωπικά του κενά τις αντιστάσεις εντός του. Λύνω τους κόμπους που φέρεις αγαπημένη μου ψυχή, κι όπως λύνεται στη γη, να λυθεί στον Ουρανό ώστε να έχουν την ευκαιρία οι αδελφοί μου να Σε βιώσουν όπως Σε βίωσα και εγώ κι όπως Σε βιώνω Άπειρε και Ασύλληπτε Εαυτέ Λόγε, Φωτοδότη του παντός. Σ’ ευχαριστώ μέσα απ’ τα βάθη του είναι μου για κάθε τιμή.

Ευλογώ την πορεία της επιστροφής σου, τη Χριστοποίηση και Θέωσή Σου σ’ αυτή σου την έλευση και σου αποκαλύπτω ότι οφείλεις να υπερβείς κάθε σημείο προσκόλλησής σου στην πορεία της επαναστροφής σου, όσο ισχυρό κι ένδοξο κι αν είναι αυτό. Σ’ ευλογώ να συνειδητοποιήσεις ότι η πορεία της επιστροφής και της Θέωσής σου περνάει από εκείνες τις καταστάσεις τις πνευματικές, που εντυπώθηκαν στη συνείδηση του ανθρώπου μέσα από πνεύματα και υποστάσεις επίλεκτες στην πάροδο των αιώνων. Σ’ ευλογώ να συνειδητοποιήσεις πως όλες αυτές τις ποιότητες όλα αυτά τα έργα και οι αρετές που φανερώθηκαν από τους ανθρώπους αυτούς τους πρωτοπόρους όλων των εποχών ξεπήδησαν από το αυτό Πνεύμα, το οποίο ο Πατέρας εκπόρευσε ως Θεία Ανθρωποϊδέα. Σ’ ευλογώ αγαπημένη μου ψυχή, αγαπημένη μου ίνα καταστείς αγωγός και φορέας Χάριτος, Ελέους και Ευλογίας θεραπείας και μετουσίωσης, όπως η Θεία Μητέρα η Πρέσβειρα των Ουρανών κι όπως ο Παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας, ίνα καταστείς εσύ αρωγός και βοηθός και συμπαραστάτης και συνοδοιπόρος και σύντροφος σε κάθε πνευματοψυχή, σε κάθε στάδιο που βρίσκεται.

Ευλογώ τα τεκνία που προσέρχονται ίνα μαθητεύσουν, ευλογώ τις αθώες ψυχές να απελευθερωθούν από τον φόβο και από κάθε καταδυνάστευση, από κάθε εξουσιασμό και από κάθε αιχμαλωσία από κάθε σκλαβιά και δουλεία Πατέρα! Βοήθησέ τους να χωρέσουν όλα τα στάδια που πρόκειται να διαβούν και να περάσουν στη μαθητεία τους πέρα από όλα όσα φαντάστηκαν, μακριά από όλα όσα νόμιζαν κι όσα πίστεψαν με πίστη τυφλή ένεκα της πνευματικής νηπιακής τους κατάστασης, ευλόγησέ τους Πατέρα μου να καταστούν φορείς αυτής της ελευθερίας κι αυτής της αλήθειας που απελευθερώνει στην Αγάπη Σου, στην Ειρήνη Σου, στη Γαλήνη Σου, στην Αρμονία Σου και στην Ομορφιά Σου την άπειρη. Αξίωσε τον καθένα Πατέρα να καταστεί άξιος υπηρέτης των αδελφών του, διάκονος πάντων, ελευθέρωσέ τους Πατέρα να μη μετρούν αλλά να ρέουν ελεύθεροι με την εκδήλωσή τους πάνω στη γη. Ευλόγησε τον αγώνα τους Πατέρα και κάθε τους κόπο και πόνο, κάθε στέρηση και κάθε κακουχία που έχουν περάσει χάριν του Έργου Σου, ότι στο Όνομά Σου αιτώ και σφραγίζω να λάβουν τα πολλαπλάσια.

Στο Όνομά Σου αγαπημένε μου Πατέρα ευλογώ τους εκκολαπτόμενους ανθρώπους Λόγους Υιούς και Θυγατέρες Σου όπως με τίμησαν να τιμηθούν κι όπως με αναγνώρισαν να αναγνωρισθούν. Ευλογώ τη ζωή τους και το δρόμο τους ίνα πορεύονται εν ειρήνη Πατέρα ως το ζωντανό Θέλημά Σου επί της Γης. Τους ευλογώ να ζήσουν όπως είναι κανείς να βλέπει με τα μάτια Σου, τα δικά Σου μάτια Πατέρα, τα άπειρα, πώς είναι να βρίσκονται παντού χωρίς περιορισμούς χώρου και χρόνου, τους ευλογώ να κατακτήσουν το ύψος τούτο της άπειρης προσφοράς των αγγέλων Σου, τους ευλογώ να αναδύσουν το θείο μύρο της ψυχής τους και να αγάλλονται οι ουρανοί στο άκουσμα του λόγου τους. Στο Όνομά Σου αγαπημένε μου Πατέρα, στο Όνομά Σου αγαπημένε Πρωτοπόρε Δάσκαλε Ιωάννη τους μεταφέρω Ουσία από την Ουσία που μου μετέφερες, την Ουσία μας αγαπημένε μου Άπειρε Εαυτέ ίνα οι υποστάσεις που έστειλες πλησίον μου και τις αγάπησα Πατέρα μέσα απ’ την Αγάπη Σου, ίνα από αυτή την Ουσία που αναδύεται η ευχαριστία αυτή Πατέρα η αέναη, η ατέρμονη και ατελεύτητη που γίνεται δοξολογία και ένωση μαζί Σου μυστική και αθέατη από τα μάτια της θνητότητας.

Τους ευλογώ να καταστούν ένα μαζί Σου άπειρε Διδάσκαλε και Σένα να εκδηλώνουν απεριόριστα αγαπημένε Διδάσκαλε, Αγάπη, αγαπημένε Εαυτέ Αλήθεια.

Πότε μου άνοιξες την καρδιά Σου αγαπημένε μου εαυτέ, όποιο πρόσωπο κι αν έχεις ανδρός ή γυναικός κι όποια ηλικία και να έχεις ή βιώματα, πότε έβγαλες την ψυχή σου στο Φως να ανασάνει ελεύθερα και πότε αφέθηκες στο ταξίδι μας αυτό στα φτερά της Χάρης του Λόγου. Σε παίρνω για να αναδυθείς μέσα απ’ το Θείο Είναι Σου, να φανερωθείς εκ νέου, ως αυτό που είσαι εαυτέ μου αγαπημένε, το χωράς πως είμαστε ένα μπορείς να χωρέσεις πόσο σ’ αγαπώ; Προχώρα, ευλογώ τα βήματά σου στο Φως, ευλογώ τα βήματά σου πάνω στη γη να δείχνουν το δρόμο τα χνάρια σου, να βρίσκουν τον δρόμο όσοι τον έχασαν, να διαλύονται τα σκότη της ημιμάθειας και της άγνοιας από το λόγο σου και τη συνείδησή σου να εισπορεύεις χωρίς τους περιορισμούς της διάνοιάς σου. Ευλογώ την κατάθεση της διάνοιάς σου, σ’ ευλογώ να καταστείς άξιος φορέας των μυστηρίων, όχι μόνο να καθαίρεις και να εξαγνίζεις, να αποκαθιστάς και να θεραπεύεις αλλά και να φωτίζεις και να οδηγάς και να μεταμορφώνεις σε Φως καθετί υλικό, καθετί που διαφοροποιείται και διαχωρίζεται από την ενότητα του παντός που είμαστε, ώστε να τελειοποιείς. Ευλογώ κάθε σου τραύμα, κάθε πληγή και σημάδι που φέρεις, κάθε οδύνη που έκρυψες στα μύχια της ψυχής σου από τον φόβο μην ξανακαθηλωθείς. Στο Όνομα του Πατέρα μου σ’ ελευθερώνω για να ζήσεις στην Αγάπη την μία τη Θεία και να μην ξανασυμβιβαστείς ποτέ, να μην παγιδευτείς ποτέ μεσ’ τις αγάπες των ανθρώπων τις περιορισμένες, τις παροδικές, τις αγάπες τις επιφανειακές, των συναισθηματισμών και των προκαταλήψεων.

Σ’ ευλογώ να τολμάς να αγαπάς και να φανερώνεις την αγάπη σου, σ’ ευλογώ να τολμάς να είσαι πρότυπο και να ξεχωρίζεις σ’ ευλογώ να αντέχεις την άνοδο και να ανυψώνεσαι πνευματικά χωρίς κανένα αίσθημα ιλίγγου, χωρίς το αίσθημα το φόβου της πτώσης. Σ’ ευλογώ να συνειδητοποιήσεις ψυχή μου αγαπημένη ότι δεν είναι δυνατό να εκπέσεις πλέον παρά μόνο αν συνειδητά το προκαλέσεις με συνειδητές επιλογές άρνησης και πολεμικής του Έργου μου.

Αξίωσέ τους Πατέρα να λάβουν το στέφανο του ανίκητου, του αδιάφθορου, του ακατάλυτου, σε παρακαλώ Πατέρα αν είναι δυνατόν μην επιτρέψεις να τους κάνουν ό,τι μου έκαναν οι άνθρωποι. Ελέησε Πατέρα αυτές τις ψυχές να χαίρονται απρόσκοπτα το Μεγαλείο Σου να ζουν μέσα στο χαμόγελο που εντύπωσες με την Παρουσία Σου στη Γη και να μην περιοριστούν ποτέ πλέον απ’ ότι ειπώθηκε και γράφτηκε για Σένα, αγαπημένε Λόγε Χριστέ, αγαπημένη μου Μητέρα, αγαπημένε Δάσκαλε Ιωάννη, Εαυτέ μου. Στο Όνομά Σου ευλογώ την εκπλήρωση του προορισμού τους. Ευλογώ τους πλανήτες και τις ανθρωπότητες που θέλουν λάβει το Φως από τα πνεύματα τούτα.

Πάτερ, στο Όνομά Σου δέομαι κι ευλογώ την αποδέσμευσή τους από τον κόσμο της πλάνης ώστε ο καθένας να καταστεί ακοίμητος φρουρός της Αγάπης Σου και της Θείας Βουλής Σου σ’ όλα τα πεδία και τους κόσμους. Ευλογώ τους αγγέλους που έθεσαν εαυτόν στην υπηρεσία του Σχεδίου Σου επί της Γης ευλογώ την ενανθρώπισή τους και εξέλιξή τους ώστε να μην κακοπάθουν απ’ τους ανθρώπους. Στο Όνομά Σου σφραγίζω τη μετάβαση όλων σε νέο στάδιο, επίπεδο και κύκλο εξέλιξης.

Στο Όνομά Σου Πατέρα ελεώ και συγχωρώ μέσα από το δικό Σου άπειρο Έλεος που με έχεις ενδύσει, όλες αυτές τις υποστάσεις που πισωπάτησαν, όλες τις υποστάσεις που χάθηκαν, να βρουν το σθένος να ακολουθήσουν εκ νέου το δρόμο Σου, όχι σύμφωνα με τα περιορισμένα μέτρα και τα σταθμά τους, μα μέσα απ’ τη δική Σου απειρότητα, μέσα από την Αλήθεια του Παντός. Αμήν. Αμήν. Αμήν.

Ευλογημένα ας είναι τα πνεύματα των Αγίων, των Οσίων και των Μαρτύρων που πλαισιώνουν το Έργο Σου Πατέρα ότι αυτοί είναι οι άξιοι κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών, ευλογώ τους οικοδόμους του Νέου Κόσμου, τους συνδημιουργούς της Νέας Δημιουργίας, ευλογώ τη Νέα Φύση και την σχέση όλων των Βασιλείων, Ουρανών και Γης, ορατών και αοράτων. Ευλογώ την εκπαίδευση των νέων πνευματικών ηγετών, των νέων Δασκάλων του ανθρώπου και διευρύνω την συνείδηση και τη νοητική τους ικανότητα σύλληψης κι άμεσης εκπομπής ανακύκλωσης και μετουσίωσης, ώστε να είναι η Παρουσία Σου αγαπημένε Λόγε Εαυτέ επί της Γης και το άγγιγμά τους να είναι το δικό Σου άγγιγμα και κάθε τους λόγος να είναι ο δικός Σου Λόγος, και κάθε τους έργο να είναι το δικό Σου άπειρο Έργο το υπερτέλειο.

Απελευθέρωσέ τους Πατέρα από τις γνώμες τους για τον εαυτό τους, και από κάθε ψευδαίσθηση ώστε να ζουν στην Αλήθεια Σου σταθερά και αμετάκλητα. Ευλογώ το αίσθημα της Βασιλείας των Ουρανών να τους πλημμυρίζει όλο και περισσότερο Πατέρα ώστε να καθίστανται διαρκώς και περισσότερο συμμέτοχοι στο θαύμα της Παρουσίας Σου και της εκδήλωσής Σου. Ευλογημένη η Παρουσία Σου Άπειρε Λόγε Χριστέ μεσ’ τις ψυχές των ανθρώπων. Μακάριοι ας είναι εκείνοι που δεν με πλήγωσαν ποτέ παρά πρόστρεξαν με προθυμία και Αγάπη και πίστη σε κάθε κλήση. Ευλογώ όλους αυτούς που επιλέγουν να είναι παρών στο θαύμα της Παρουσίας Σου, τους ευλογώ να γίνουν η Παρουσία Σου επί Γης και να καταστούν Λόγοι Χριστοί.

Ευλογώ όλους τους κύκλους της Μαθητείας και κάθε εκπαιδευτήριο ψυχών και πνευμάτων που θέλουν ιδρύσει οι αδελφοί μου την περίοδο αυτήν στη Γη. Ευλογώ τους πρωτοπόρους Δασκάλους και Διδασκάλισσες που τόλμησαν και τολμούν να φανερώνονται, τους καιρούς της παντοδυναμίας της πλάνης, τους καιρούς του ύψιστου τρόμου, αυτούς θέλω καταστήσει οδηγούς του δρόμου άνθρωπε εαυτέ μου και σε καλώ να τους ακούς και να τους σέβεσαι και να τους ακολουθείς και να γίνεσαι συμπαραστάτης και υποστηρικτής στο έργο τους.

Ευλογώ τα ρήματά μου αυτά και τα εγγράφω στη Βίβλο της Ζωής και στα πνευματικά μητρώα  ενός εκάστου εξ υμών, αλλά και σε όλα αυτά τα μπουκέτα ψυχών, που προετοιμάζονται για να ακολουθήσουν τους Πρωτοπόρους, αυτούς που έκαναν την ζωή τους ζωντανό έργο, φωτεινό και απέριττο. Αμήν.

Να είστε ευλογημένοι όλοι!

Δεν υπάρχουν σχόλια: