Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

Συνειδητοποιήσεις του Κύκλου Μελέτης του Ε.Λ.Α.Η Αγάπη πυροδοτεί το κέντρο του Λόγου και ο Άνθρωπος Λόγος εκδηλώνει την Άπειρη Δύναμη του Θεού. Ενεργεί και δημιουργεί σύμφωνα με το θέλημα του Αγαθού Πατέρα Θεού μας και καθίσταται ο Άνθρωπος Λόγος το Ζωντανό Έργο της Δευτέρας Παρουσίας του Ιωάννη Λόγου Χριστού επι της γης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: