Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣΑπό τα μέσα περίπου αυτού του αιώνα στην έναρξη της νέας κοσμικής περιόδου, σας είναι γνωστό ότι αυτό το μεγάλο εκπαιδευτήριο ψυχών, ο πλανήτης Γη, έχει μπει σε νέα κατάσταση και ροή εξελίξεων. Χιλιάδες πνεύματα έλαβαν κλήση στο Έργο της Δευτέρας Παρουσίας, τόσο από αυτά που ήταν ήδη ενσαρκωμένα στη Γη, όσο και από εκείνα που ήταν στους πνευματικούς χώρους και που συνεχίζουν να ενσαρκώνονται καλύπτοντας τις θέσεις των πνευμάτων που ανακλήθηκαν. Όλη η ανθρωπότητα βρίσκεται σε κατάσταση Ιωάννη και μεγάλο μέρος της σε ιδιαίτερη προετοιμασία για ενσυνείδητη μαθητεία Λόγου.
Από το μέρος της ανθρωπότητας που βρίσκεται σε προετοιμασία σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης, ανεξαρτήτου φυλής, χρώματος, θρησκείας ή κοσμικής τάξης, ιδιαίτερη θέση κατέχει το σύνολο εκείνων των πνευμάτων που τιμήθηκαν να γνωρίσουν προσωπικά τον Πρωτοπόρο Δάσκαλο Ιωάννη και να μαθητεύσουν πλησίον Του. Η τιμή που έλαβαν φέρει ανάλογη ευθύνη έναντι του συνόλου της ανθρωπότητας, της οποίας αποτελούν μικρογραφία.
Η πλειονότητα των πνευμάτων αυτών αντανακλά όλη τη βασική κλίμακα βαθμίδων πνευματικής εξέλιξης των ανθρωπίνων όντων και θα αποτελέσουν το δρόμο αποδέσμευσης, εξέλιξης και τελειοποίησης του Ανθρώπου, λειτουργώντας καθαρισμό, φωτισμό και τελειοποίηση.
Ανάμεσα λοιπόν σε όλους εμάς, καλό είναι να συνειδητοποιηθεί πλέον, ότι όλοι κλητευτήκαμε ως κλητοί και οι επιλογές μας και ο αγώνας μας είναι εκείνος που μας καθιστά εκλεκτούς.  Ο καθένας λοιπόν ανάλογα με το πως θα ανταποκριθεί στην κλήση που δέχεται περιοδικά στην πορεία του, θέτει τον εαυτό του σε κάποια από τις παρακάτω θέσεις που ενυπάρχουν σε ένα έργο : Δάσκαλος, μαθητής, ακόλουθος, βραδυπορών, αρνητής. Μπορεί κανείς να μην γνωρίζει μέχρι που θα καταφέρει να φτάσει μέχρι το τέλος της ζωής του, αλλά γνωρίζουμε από την Ιστορία, που διδάσκει ότι είναι πιο εύκολο για τον πολέμιο και αρνητή να αναρριχηθεί αγωνιζόμενος και να καταστεί Δάσκαλος, παρά για έναν εκπαιδευόμενο Δάσκαλο ή μαθητή που εξέπεσε της Χάριτος κι έγινε αρνητής και πολέμιος, να ξανακερδίσει μια υψηλή θέση οδηγού ψυχών, γιατί στο μεταξύ θα είναι βαριά χρεωμένος από τις ψυχές που παρέσυρε ασκώντας ανεύθυνα και δεσμευτικά την εξουσία που του εμπιστεύθηκε ο Θεός.

Μια αρκετά καλή εικόνα επίσης μας δίνει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, καταγράφοντας ότι κατά την κρίση θα υπάρχουν αυτοί που θα βρίσκονται στα άγια των Αγίων, εκείνοι που θα είναι μέσα στο ναό ως πιστοί και ότι αυτοί που θα είναι στον πρόναο, θα ασεβήσουν μετά των εθνικών.
Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν καταστούν ενσυνείδητοι μαθητές του Λόγου και παραμείνουν ασυνείδητοι ακόλουθοι ή βραδυπορούντες, με το ένα πόδι δηλαδή στη μία πλευρά και το άλλο στην άλλη, στο τέλος θα παρασυρθούν και τότε θα ισχύει γι' αυτούς αυτό που είναι γραμμένο, ότι όποιος δεν είναι μαζί Μου, είναι εναντίον Μου.
Όσο αυξάνεται ο φωτισμός της ανθρωπότητας, τόσο θα εντονοποιούνται τα δείγματα της χάρης του Θεού, αλλά και κατά νόμον θα εντονοποιείται η πλάνη και είναι γραμμένο ότι μόνον εκείνοι που θα καθοδηγούνται από το Πνεύμα το Άγιο δεν θα πλανηθούν. Αυτό σημαίνει ότι ούτε οι κατ' όνομα Χριστιανοί των διαφόρων εκκλησιών, αλλά ούτε και εκείνοι που έλαβαν γνώση του Έργου της Δευτέρας Παρουσίας και που πιστεύουν ακράδαντα ότι εργάζονται πνευματικά, έχουν εξασφαλίσει τη σωτηρία τους.
Σε αυτό το κρίσιμο σημείο της ανθρώπινης ιστορίας, παρουσιάζεται μια σοβαρή ιδιαιτερότητα, ότι εκείνοι οι οποίοι βλασφήμησαν τον Πατέρα και τον Υιό θα συγχωρεθούν, όχι όμως και αυτοί που θα βλασφημήσουν το Άγιο Πνεύμα.
Στην Α' Επιστολή Ιωάννου, στίχος 19 γράφεται κάτι που κατά Νόμον δεν ισχύει μόνο για την Πρώτη αλλά και για τη Δεύτερη Παρουσία του Λόγου. Και να τι γράφει αυτός ο στίχος : "Κάποιοι από εμάς τους χριστιανούς εχωρίσθησαν και βγήκαν έξω από την εκκλησία, αλλά δεν ήταν πράγματι από εμάς. Δεν ήταν ποτέ γνήσια μέλη της εκκλησίας, διότι παρόλο που φαινόντουσαν ότι ήταν μαζί μας, δεν ήταν μαζί μας και γι' αυτό έφυγαν, γιατί δεν μπορούσαν να παραμείνουν κρυμμένοι, αλλά έπρεπε να φανερωθούν ότι δεν ήταν σαν κι εμάς".
Καλό είναι να κατανοήσουμε όλοι λοιπόν ότι δεν πρέπει να κρίνουμε, διότι δεν είμαστε σε θέση να κρίνουμε κάποιον, ούτε και από τα έργα του, διότι δεν γνωρίζουμε με ποια τοποθέτηση τα έπραξε. Η τοποθέτηση επομένως με την οποία σχηματίζει κάποιος τα έργα του, αργά ή γρήγορα έρχεται στο φως και κρίνεται βάσει αυτής από τον ίδιο τον εαυτό του. Ας ερευνά λοιπόν κανείς τα κίνητρα και τις προσωπικές του τοποθετήσεις και ας μην κρίνει κανέναν, γιατί το κακό έχει ήδη κριθεί κι ο αληθινός μαθητής του Λόγου δεν του αναγνωρίζει εξουσία, ούτε πέφτει στην παγίδα της κρίσης, γιατί γνωρίζει ότι κρίση και έλεγχος της Δευτέρας Παρουσίας δεν είναι μόνο περί αμαρτίας και δικαιοσύνης, αλλά και περί κρίσεως.
Πρωτεύουσα σημασία λοιπόν, έχει να ξεκαθαριστούν μες στη συνείδηση μας πρώτον, σε τι Έργο βρισκόμαστε, δεύτερον κατά πόσο λειτουργούμε το κλειδί της ένωσης μας με το Δάσκαλο Ιωάννη και τρίτον κατά πόσο και πώς έχουμε θέσει ως επιλογή και προτεραιότητα την εκπαίδευση μας για να είμαστε σε θέση να κάνουμε ενσυνείδητη πράξη την εφαρμογή της διδασκαλίας που μας παραδόθηκε, συντείνοντας στην τελειοποίηση του Ανθρώπου.
Περισσότερο από ποτέ άλλοτε, απαιτείται από τον καθένα ο συντονισμός του με το ρυθμό, την ποιότητα και τη δυναμική της ομαδικής μαθητείας στο Λόγο, για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις δύσκολες καταστάσεις που επιφυλάσσει το αύριο, όπου ο καθένας θα σχηματίσει το δικό του ρυθμό εκπαίδευσης και εξέλιξης, βάσει του αγώνα και του έργου που θα επιλέξει.
Τα περιθώρια του χρόνου έχουν στενέψει τόσο πολύ και τα παγκόσμια φαινόμενα θα ενταθούν τόσο, ώστε και οι πιο ολιγόπιστοι σκεπτικιστές, αλλά και οι πιο αμελείς θα κατανοήσουν ότι, αυτή η περίοδος αποτελεί και την τελευταία τους ευκαιρία. Κι αυτό γίνεται διότι όπως μας ανακοίνωσε ο Δάσκαλος πριν την αναχώρηση Του από μορφή, η βασική εκπαίδευση έλαβε τέλος. Αυτό σημαίνει πρώτον, ότι εκείνοι που πρόλαβαν να λάβουν μέρος σε αυτήν καλούνται σήμερα να μπούνε στο βάθος της με όλο τους τον εαυτό, μεταφέροντας την ταχύρυθμα στους νεότερους που έρχονται τώρα και δεύτερον ότι οι νεότεροι που έρχονται πιο έτοιμοι για να λάβουν τη βασική εκπαίδευση που έχασαν, διαθέτουν τέτοια ποιότητα και λειτουργίες, ώστε να είναι σε θέση όχι μόνο να καλύψουν γρήγορα τα κενά της βασικής εκπαίδευσης που τους λείπει, αλλά να ενεργοποιήσουν στους εμπειρότερους το βάθος και τις προεκτάσεις που δεν έχει πάψει να ξεδιπλώνεται, από τότε που ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, άρχισε να μας οδηγεί εις πάσα την Αλήθεια.
Οι νέοι που έρχονται να πυκνώσουν τις τάξεις του Παρακλήτου, του στρατευμένου πνεύματος του Θεού, όπως είναι γραμμένο δεν έχουν καιρό για μεμψιμοιρίες και μικρότητες για παιδικότητα και ανεμελιά, δεν έχουν χρόνο για δικαιολογίες, γιατί ούτε στον εαυτό τους δεν επιτρέπουν τέτοιες πολυτέλειες.
Πολλοί από αυτούς θα έρθουν καλυμμένοι κάτω από συνηθισμένες και απλές προσωπικότητες, αναζητώντας περισσότερο να γνωρίσουν τον Άνθρωπο. Μην απορήσετε, χάνετε χρόνο. Αναρωτηθείτε μόνο κατά πόσο είστε άνθρωποι, για να τους φανερώσετε το Θείο Μεγαλείο του Ανθρώπου, τον Ιωάννη, τον απλό και προσιτό, τον ταπεινό μα και απέραντα υπερήφανο, επειδή είναι ο Άνθρωπος.
Σε αυτή την περίοδο μαθητείας θα ωριμάσετε πνευματικά, θα γίνεται ακριβολόγοι χωρίς να κολλάτε στις λέξεις. Θα βιώσετε τη διαφορά που έχει η τυφλή πίστη με την ενσυνείδητη. Θα βιώσετε ότι πραγματικά η προσευχή είναι άπειρη, αλλά και τι πάει να πει μελέτη και ότι τα δυο σας πόδια θέλουν πολύ άσκηση για να μπουν στο καμίνι που τα έβαλε ο Μεγάλος Πρωτοπόρος. Θα κατανοήσετε επιτέλους εις βάθος τη χρησιμότητα της γνώσης και πείρας και η έμπνευση σας θα γίνει καθαρότερη. Θα δείτε τον Ιάκωβο να γονατίζει με δέος μπροστά στο ακόνισμα που μέλλεται να γίνει στο νου σας.
Δεν περιμένει ο Δάσκαλος τον Ιάκωβο για να αποκτήσει διάκριση, γιατί ετούτη την περίοδο θα καταλάβετε ότι ο Δάσκαλος έχει υπό τον έλεγχο Του τον Ιάκωβο, όσο τον κάνει να τρέχει.
Έτσι και εσείς θα μάθετε να τραβάτε μπροστά και οι ικανότητες που έχετε μέσα σας θα ενεργοποιηθούν και θα σας ακολουθήσουν. Κι αν κάποιες αρνηθούν, μη στεναχωρηθείτε, σημαίνει πως δεν ήταν ποτέ αληθινά δικές σας και επομένως όχι μόνο δεν τις χάσατε, αλλά επιτέλους ξεκαθαρίσατε για τα καλά όχι τι έχετε, αλλά τι είστε.
Θα εμβαθύνετε μέσα σε νέες πτυχές της Νομοτέλειας, στους χειρισμούς της Χάρης και του Φωτός και ένα προς ένα θα μπαίνουν σε τάξη τα κενά, ερμηνείες και παρανοήσεις.
Όσοι δεν ενδιαφέρθηκαν ως τώρα να ρωτήσουν και να μάθουν, όσο ο Δάσκαλος έδινε απαντήσεις, τώρα θα μάθουν ούτως ή άλλως, γιατί ο Δάσκαλος έρχεται να κάνει ερωτήσεις και να ταξινομήσει καθετί το αταξινόμητο.
Τα κατεστημένα και οι περιορισμοί, οδήγησαν σε τέτοιο σημείο, ώστε ο καθένας ενώ είχε διδαχθεί μια αφετηρία και καταγωγή, ένα δρόμο και ένα στόχο και προορισμό, δεν ήταν δυνατόν να έρθει σε συνεργασία με το διπλανό του, διότι η αντίληψη τους για το Έργο ήταν διαφορετική.
Όταν μια λέξη ή μια φράση θα εννοείται με τον ίδιο τρόπο, ξεκαθαρισμένα ανάμεσα μας, τότε θα μιλάμε την ίδια γλώσσα. Θα έχουμε κοινή αντίληψη για το Έργο και επομένως θα μπορούμε και να συνεργαζόμαστε.
Έχουμε διδαχθεί ότι δέκα είναι οι αρχέτυπες ικανότητες μαθητές μέσα στον Άνθρωπο. Οι άλλες δύο, υλική αντίληψη (Θωμάς) και οικειοποίηση της ουσίας (Ιούδας), χρειάζεται να μετουσιωθούν, γιατί όσο δεν μετουσιώνονται δεν μπορεί να επιτευχθεί συνεργασία και στους υπόλοιπους. Ο καθένας λοιπόν όταν δείξει τα σημάδια της θυσίας του στο Θωμά του, θα απελευθερωθεί από την υλική περιορισμένη αντίληψη για το Έργο κι όταν ο κληρωτός μαθητής Ματθίας, ο μετουσιωμένος από τον Ιωάννη Ιούδας, θα σταματήσει την κατάχρηση της Χάρης και του Φωτός και θα διαχειρίζεται την ουσία με προσφορά και αναβιβασμό, τότε θα καταλάβουμε αυτό που έλεγε ο Δάσκαλος στους μαθητές Του, ότι εσείς μπορείτε να κάνετε και μεγαλύτερα θαύματα ακόμη.
Η αγάπη σας μαθαίνει να βλέπετε, να ακούτε, να μιλάτε, να σκέπτεσθε, να αισθάνεστε και να πράττετε. Όσοι ξεπεράσουν τις όποιες αντιφάσεις, πρόκειται πολύ σύντομα να διακριθούν και να αναδειχθούν. Θα είναι αυτοί που θα ανακαλύψουν, ότι το κλειδί της σοφίας το έχει η ψυχή. Θα είναι οι αετοί που θα αρχίσουν να πετάνε. Αυτοί και χωρίς να ψάξουν θα βρουν, γιατί εκεί που θα βρίσκονται όλα είναι πάντα στη θέση τους.
Αυτοί που θα ξαναγίνουν παιδιά και θα σπάνε τα κατεστημένα των φόβων και των περιορισμών με τη χαρά της καλής αγγελίας, της οποίας θα αποτελούν ζωντανή παρουσία. Και θα είναι τρομεροί αυτοί οι Άγγελοι της χαράς και ο λόγος τους πύρινη ευλογία και σφραγίδα θα διαλύει τα σκοτάδια της πλάνης, θα είναι εκείνοι που τους μέλλεται να συνειδητοποιήσουν, ότι δεν ήρθαν για να φέρουν ειρήνη, αλλά μάχαιρα και φωτιές θα βάζουν στο πέρασμα τους. Θα ζούνε και εδώ και εκεί και πάνω και κάτω. Να τους αγαπάτε, γιατί θα είναι παντού, να προσέχετε να μην τους κρίνετε, γιατί δεν θα είναι πουθενά, θα είναι πολύ νέοι αλλά και πολύ γέροι. Θα φαίνονται ανόητοι, αλλά θα είναι σοφοί. Θα είναι ελεύθεροι από τη γνώμη των άλλων, ελεύθεροι από την γνώμη τους για τους άλλους και ελεύθεροι από τη γνώμη για τον εαυτό τους, είναι η ίδια η ελευθερία και γι' αυτό δεν δεσμεύουν τίποτε και δεν δεσμεύονται. Θα νομίζετε ότι κινούνται γρήγορα ή θα νομίζετε πως θα είναι αμετακίνητοι, αλλά ό,τι και αν νομίζετε να θυμάστε ότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος γα να σταθείτε μπροστά τους, όχι γιατί είναι τόσο δυνατοί και θα σας ποδοπατήσουν, δεν έχουν άλλη δύναμη από την αδυναμία τους, ούτε επειδή είναι τόσο υπερήφανοι ώστε ούτε γονατιστούς δεν θα σας ανεχθούν μπροστά τους, γιατί γνωρίζουν τι σημαίνει το γονάτισμα. Κανείς δεν θα μπορέσει να σταθεί μπροστά τους, απλώς και μόνο επειδή δεν θα είναι εκεί, θα είναι ήδη αλλού.
Κι έτσι ο μόνος τρόπος για να τους προσεγγίσει κανείς, θα είναι να γίνει ένα μαζί τους, ώσπου να ανακαλύψει ότι φαινομενικά μόνο είναι πολλοί. Αν είναι τρεις, ο ένας θα μαρτυρεί για τον άλλον, αν είναι δύο, είμαι μαζί τους και Εγώ και μαρτυρώ γι' αυτούς, ότι Ένας είναι στην πραγματικότητα ο Πρωτοπόρος, πέρα από μορφές, πέρα από Χώρο ή από Χρόνο κι από κάθε Νόμο. Ο ίδιος ο Νόμος των Νόμων.
Ευλογώ τη Θεοσυνείδηση ενός εκάστου εξ' υμών. Ευλογώ τους εκκολαπτόμενους Λόγους. Ευλογώ εσάς που Με αναζητήσατε εντός σας. Ευλογώ τους συνεχιστές του Έργου Μου. Ευλογώ την Θήλεια Αρχή της παρουσίας Μου στη Γη. Ευλογώ εσένα Αγαπημένη Μητέρα της Ψυχής των Ψυχών, Μητέρα δίχως Όνομα, Πεφιλημένη Μου Ψυχή να αναγγείλεις το σάλπισμα του Έργου Μου ως μάρτυρα της Παρουσίας Μου μέσα στον Άνθρωπο.
                                                                                                                                                ΑΜΗΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: