ΟΜΙΛΙΕΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

01  ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ ΑΝΑΒΙΒΑΣΜΟΥ.  Χανια Κρητης (Κορακιες) Δεκέμβριος 1985

02  ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ ΑΝΑΒΙΒΑΣΜΟΥ.  Χανια Κρητης (Κορακιες) Δεκέμβριος 1985

03  ΟΜΙΛΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥ.  Καβαλα 15.4.1986

04  ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΑΔΕΛΦΩΝ.  Καβαλα 15-16.4.86
05  ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΑΔΕΛΦΩΝ.  Καβάλα 15-16.4.86
06  ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΑΔΕΛΦΩΝ.  Καβάλα 15-16.4.86

07  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ.  Καβάλα 16.4.86

08  ΔΙΔΑΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ.  Καβάλα 5-6.6.86
09  ΔΙΔΑΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΥ.  Καβάλα 5-6.6.86
10  ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΑΡΙΑΣ.  Καβάλα 5-6.6.86
11  ΒΙΩΜΑΤΑ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΑΡΙΑΣ.  Καβάλα 5-6.6.86
12  ΣΕΣΕΠ 11.5.1987 ΟΜΙΛΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ''Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ'
13  ΣΕΣΕΠ 11.5.1987 ΟΜΙΛΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥ "Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ"
14  ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ.  Αίθουσα Ποντίων 2.12.1989
15  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛ.ΚΕ.Χ.  Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ζωγράφου 27.1.1991
16  Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΕΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.  Τιμητική εκδ. για τα 10 χρόνια του Έργου 30.3.1991
17  Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΕΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.  Απονομή τιμ.τίτλου στον αδελφό Δάσκαλο Δημήτρη Μακρίδη
18  ''Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ''.  Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ζωγράφου 2.2.1992
19  ''ΚΙΝΗΣΗ ΙΔΕΩΝ, ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ''.  Αγ. Παρασκευή Αίθουσα Τρανούλη 31.5.1992 
20  ''ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΜΗΝΥΜΑ''.  Αγ. Παρασκευή Αίθουσα Τρανούλη 23.5.199321  ''ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΜΗΝΥΜΑ''. (Κλείσιμο) Αγ. Παρασκευή Αίθουσα Τρανούλη 23.5.1993 


22  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΠΡΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 23  ΠΕΡΙ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ & ταξινόμηση αδελφής.  Μάρτιος 199524  ΠΕΡΙ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ.  Μάρτιος 199525  ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ & ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ.  Μάρτιος 199526  ΚΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΝ.ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΘΕΩΣΗΣ.  Μάρτιος 1995 27  Α.Δ. Λ.ΠΑΓΩΝΗΣ. ΚΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ.  Μάρτιος 199528  Α.Δ. Λ.ΠΑΓΩΝΗΣ. ΚΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ.  Μάρτιος 199529  ΚΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΝ.ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΘΕΩΣΗΣ.  Μάρτιος 199530  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΠΕΡΙ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ.  Μάρτιος 199531  Α.Δ. ΜΑΡΙΑ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΠΕΡΙ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ.  Μάρτιος 199532  Α.Δ. Γ.ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΠΕΡΙ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ.  Μάρτιος 199533  Α.Δ. Γ.ΦΥΤΙΛΗΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΠΕΡΙ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ.  Μάρτιος 199534  Α.Δ. Γ.ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΠΕΡΙ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ.  Μάρτιος 199535  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΠΕΡΙ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ.  Μάρτιος 199536  Α.Δ. Γ.ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΠΕΡΙ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ.  Μάρτιος 199537  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΠΕΡΙ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ. Κλείσιμο συγκέντρωσης.  Μάρτιος 1995